جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس

یک لیتر

۱۱۳,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته

شیر پسته

یک لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۵۸,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویچ

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب هویچ

آب هویچ

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۸,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۸,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و لیمو ترش

ترکیب آب کرفس و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک قهوه

۴۰۰ میلی لیتر
آیس پک قهوه
۳۸,۰۰۰ تومان

آیس پک کارامل

۴۰۰ میلی لیتر
آیس پک کارامل
۳۸,۰۰۰ تومان

آیس پک دبل چاکلت

۴۰۰ میلی لیتر
آیس پک دبل چاکلت
۳۸,۰۰۰ تومان

آیس پک ویتانوش

۴۰۰ میلی لیتر، ترکیب ۵ مدل بستنی (قهوه، کارامل، شکلات تلخ، شکلاتی، دراک)
آیس پک ویتانوش
۳۸,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلاتی

۴۰۰ میلی لیتر
آیس پک شکلاتی
۳۸,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات موز

۴۰۰ میلی لیتر
آیس پک شکلات موز
۳۸,۰۰۰ تومان

فراپه

فراپه موز انبه

۴۰۰ میلی لیتر
فراپه موز انبه
۳۸,۰۰۰ تومان

فراپه شکلات گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر
فراپه شکلات گلاسه
۳۸,۰۰۰ تومان

فراپه پسته انبه

۴۰۰ میلی لیتر
فراپه پسته انبه
۳۸,۰۰۰ تومان

شیک و اسموتی

شیک شکلاتی مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر
شیک شکلاتی مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

شیک مخصوص ویتانوش

۴۰۰ میلی لیتر، ترکیب ۵ مدل بستنی (قهوه، کارامل، شکلات تلخ، شکلاتی، دراک)
شیک مخصوص ویتانوش
۴۹,۰۰۰ تومان

شیک شکلاتی

۴۰۰ میلی لیتر
شیک شکلاتی
۳۸,۰۰۰ تومان

اسموتی انبه

۴۰۰ میلی لیتر
اسموتی انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز شکلات

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز شکلات
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز خامه

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز خامه
۳۱,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز انبه
۳۶,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز پسته
۴۳,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

شیر پسته انبه

۴۰۰ میلی لیتر

۵۱,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۸,۰۰۰ تومان

شیرموز

شیرموز

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

شیر انبه

شیر انبه

۴۰۰ میلی لیتر

۴۴,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته

شیر پسته

۴۰۰ میلی لیتر

۵۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام زمینی

شیر بادام زمینی

۴۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

شیر نارگیل

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

شیر خرما

شیر خرما

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

معجون جنسینگ

۵۰۰ میلی لیتر، معجون ویتانوش، پودر جنسینگ
معجون جنسینگ
۸۰,۰۰۰ تومان

معجون ویتانوش

۵۰۰ میلی لیتر، پسته، انبه، خرما، بستنی، خامه
معجون ویتانوش
۸۰,۰۰۰ تومان

معجون پسته انبه

۵۰۰ میلی لیتر
معجون پسته انبه
۸۰,۰۰۰ تومان

کیک و دسر

کیک هویج

یک اسلایس
کیک هویج
۱۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

یک اسلایس
کیک شکلاتی
۱۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی با خامه

یک اسلایس
کیک شکلاتی با خامه
۲۵,۰۰۰ تومان

تیرامیسو

یک اسلایس
تیرامیسو
۲۵,۰۰۰ تومان