نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج

۱.۵ لیتر
آب هویج

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۱.۵ لیتر
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۱.۵ لیتر
آب سیب

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میل لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میل لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب انجیر

آب انجیر
۱۵,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر
آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر
آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب هویج

۴۰۰ میلی لیتر
آب هویج

۴۰۰ میلی لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر
آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

یک لیتر
آب هندوانه

یک لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۴۰۰ میلی لیتر
آب زرشک

۴۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

۴۰۰ میلی لیتر
آب لیمو شیرین
۲۵,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

۴۰۰ میلی لیتر
آب گریپ فروت
۲۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه انبه و موز

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه انبه و موز
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

۴۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و سیب

ترکیب آب کرفس و سیب

۴۰۰ میلی لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آب کرفس و هویج

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آب کرفس و هویج
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و کرفس

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آب انار و کرفس
۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب سیب و هویچ

ترکیب سیب و هویچ

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

ترکیب سیب و کرفس

ترکیب سیب و کرفس

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرشک و آلبالو

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آب زرشک و آلبالو

لیوانی

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

آب انبه بستنی

۴۰۰ میلی لیتر
آب انبه بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب انار بستنی

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز بستنی

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز بستنی
۲۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی بستنی

۴۰۰ میلی لیتر
آب طالبی بستنی
۱۵,۰۰۰ تومان

پک آب هویج بستنی ۳ نفره

نیم کیلوگرم بستنی سنتی، یک لیتر آب هویج تازه، لیوان، قاشق، نی
پک آب هویج بستنی ۳ نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

پک آب هویج بستنی ۶ نفره

یک کیلوگرم بستنی سنتی، یک و نیم لیتر آب هویج تازه،لیوان، قاشق، نی
پک آب هویج بستنی ۶ نفره
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پک آب طالبی بستنی ۳ نفره

نیم کیلوگرم بستنی سنتی، یک لیتر آب طالبی، لیوان ، قاشق، نی
پک آب طالبی بستنی ۳ نفره
۶۰,۰۰۰ تومان

پک آب طالبی بستنی ۶ نفره

یک کیلوگرم بستنی سنتی ، یک و نیم لیتر آب طالبی، لیوان، قاشق، نی
پک آب طالبی بستنی ۶ نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

شربت

آب لیمو طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر
آب لیمو طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز

۴۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

شیر هویج

۴۰۰ میلی لیتر
شیر هویج

۴۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته

۴۰۰ میلی لیتر
شیر پسته
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۴۰۰ میلی لیتر
شیر خرما
۲۰,۰۰۰ تومان

شیر موز شکلات

۴۰۰ میلی لیتر
شیر موز شکلات
۲۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه مخصوص

۵۰۰گرم
ویتامینه مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی (نیم کیلوگرم)

نیم کیلوگرم
بستنی سنتی (نیم کیلوگرم)
۳۰,۰۰۰ تومان

میان وعده

کیک نارگیلی

یک اسلایس
کیک نارگیلی
۵,۰۰۰ تومان

انار دانه شده

انار دانه شده
۱۸,۰۰۰ تومان

سمبوسه

سمبوسه
۹,۰۰۰ تومان

پیراشکی شکلاتی

یک اسلایس
پیراشکی شکلاتی
۸,۰۰۰ تومان

پیراشکی کرم دار

یک اسلایس
پیراشکی کرم دار
۸,۰۰۰ تومان

ذرت

ذرت، قارچ، پنیر، ادویه بنا به سلیقه شما
ذرت

متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان