جست‌وجو در اسنپ‌فود

میان وعده

ذرت مکزیکی

ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
ذرت مکزیکی

کوچک (۲۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۵۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۵۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج طبیعی
آب هویج

یک لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه

یک لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه پرتقال و سیب

ترکیب آبمیوه پرتقال و سیب طبیعی
ترکیب آبمیوه پرتقال و سیب

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و هویج

ترکیب آب سیب و هویج طبیعی
ترکیب آب سیب و هویج

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی زعفرانی

بستنی سنتی زعفرانی ساده
بستنی سنتی زعفرانی

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

دسر

سوهان

سوهان ساده
سوهان

یک کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

گوشفیل کنجدی

گوشفیل کنجدی با شهد
گوشفیل کنجدی

یک کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

گوشفیل نرم

گوشفیل نرم با شهد
گوشفیل نرم

یک کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

بامیه بلند

بامیه بلند با شهد
بامیه بلند

یک کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

بامیه فری

بامیه فری با شهد
بامیه فری

یک کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

باقلوا ساده

خمیر یوفکا باقلوا، شهد
باقلوا ساده

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

باقلوا گردویی

خمیر یوفکا باقلوا، شهد، مغز گردو
باقلوا گردویی

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی

یک عدد پیراشکی ساده
پیراشکی
۱۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

سمنو

سمنو
سمنو

یک کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

فرنی

فرنی
فرنی

یک کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

شیره خرما

شیره خرما
شیره خرما

۳۰۰ میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری سنتی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری سنتی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده متوسط سنتی

یک لیتر
دوغ خانواده متوسط سنتی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده بزرگ سنتی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده بزرگ سنتی
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خیلی بزرگ سنتی

۴ لیتر
دوغ خانواده خیلی بزرگ سنتی
۵۵,۰۰۰ تومان