جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

۳۰۰ گرم، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، سس، آبلیمو، ادویه، کره، فلفل
ذرت مکزیکی
۶۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویج طبیعی، حداکثر زمان استفاده ۶ ساعت
آب هویچ

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

ویتامینه

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم، مایع بستنی معجون، موز، پسته، بادام هندی، گردو، عسل خامه، ژله، نارگیل، اناناس سس نوتلا
ویتامینه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب آلو بخارا

آب آلو بخارا طبیعی
آب آلو بخارا

۱.۴ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
آب آلو جنگلی

۱.۴ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب شاه توت

آب شاه توت طبیعی
آب شاه توت

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی طبیعی
آب توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته طبیعی
آب زغال اخته

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویج طبیعی، حداکثر زمان استفاده ۶ ساعت
آب هویچ

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

ترکیب آب انبه و آب آناناس طبیعی
ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی

ترکیب آب انبه و آب توت فرنگی طبیعی
ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

ترکیب آب انبه و آب پرتقال طبیعی
ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

ترکیب آب آناناس و آب توت فرنگی طبیعی
ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و پرتقال

ترکیب آب آناناس و آب پرتقال طبیعی
ترکیب آبمیوه آناناس و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاه توت و توت فرنگی

ترکیب آب شاه توت و آب توت فرنگی طبیعی
ترکیب آبمیوه شاه توت و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاه توت و آلبالو

ترکیب آب شاه توت و آب آلبالو طبیعی
ترکیب آبمیوه شاه توت و آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

ترکیب آب سیب و آب هویج طبیعی
ترکیب آبمیوه سیب و هویج

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب لیموترش و کرفس

ترکیب آب لیموترش و آب کرفس طبیعی
ترکیب آب لیموترش و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و کرفس

ترکیب آب هویج و آب کرفس طبیعی
ترکیب آبمیوه هویج و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

میکس رژیمی

ترکیب آب پرتقال، لیموترش و کرفس
میکس رژیمی

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

میکس میوه های قرمز

ترکیب انار، آلبالو، زرشک، زغال اخته
میکس میوه های قرمز

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

نعنا تازه، لیموترش تازه، سودا، سکنجبین، یخ
موهیتو

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چری بری

۳۵۰ میلی لیتر، توت فرنگی، آب آلبالو، شاه توت (سرو در لیوان)
چری بری
۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر، میکس موز، آب انبه، آب آناناس، آب توت فرنگی، بستنی وانیل (سرو در لیوان)
آبمیوه مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

هاوایی

۳۵۰ میلی لیتر، میکس موز، آناناس، توت فرنگی (سرو در لیوان)
هاوایی
۵۰,۰۰۰ تومان

کوکتل میکس

۳۵۰ میلی لیتر، لیموترش، توت فرنگی، آناناس، آب پرتقال (سرو در لیوان)
کوکتل میکس
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس کوکتل

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی توت فرنگی، بستنی شاه توت، آب توت فرنگی، آب شاه توت، موز (سرو در لیوان)
آیس کوکتل
۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات انار

ترکیب آبمیوه انار و توت فرنگی

میکس آب انار و توت فرنگی
ترکیب آبمیوه انار و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و شاتوت

میکس آب انار و آب شاتوت
ترکیب آبمیوه انار و شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و زغال اخته

میکس اب انار و آب زغال اخته
ترکیب آبمیوه انار و زغال اخته

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و پرتقال

میکس آب انار و آب پرتقال
ترکیب آبمیوه انار و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و آلبالو

میکس آب انار و آب آلبالو
ترکیب آبمیوه انار و آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و زرشک

میکس آب انار و آب زرشک
ترکیب آبمیوه انار و زرشک

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب انار مخصوص

۴۰۰ میلی لیتری، آب انار، لواشک، آلوچه.دانه انار (سرو در لیوان)
آب انار مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

یخ در بهشت انار

۴۰۰ میلی لیتری، لواشک، آلوچه، دانه انار، یخ در بهشت انار (سرو در لیوان)
یخ در بهشت انار
۵۰,۰۰۰ تومان

لواشک انار

۲۵۰ گرم لواشک انار
لواشک انار
۳۵,۰۰۰ تومان

آلوچه لواشک

۲۵۰ گرم، آلوچه جنگلی، لواشک انار
آلوچه لواشک
۳۵,۰۰۰ تومان

معجون انار

یخ در بهشت انار، بستنی انار، لواشک انار، ژله انار، رب انار، دانه انار
معجون انار
۷۰,۰۰۰ تومان

بستنی انار

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی انار، ژله انار، رب انار.دانه انار(سرو در لیوان)
بستنی انار
۵۰,۰۰۰ تومان

رب انار طبیعی و ارگانیک

۶۵۰ گرم رب انار طبیعی و ارگانیک
رب انار طبیعی و ارگانیک
۹۵,۰۰۰ تومان

دانه انار

۴۰۰ گرم انار دان شده
دانه انار
۴۰,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی هندوانه شاه توت

میکس آب هندوانه، میوه شاه توت
اسموتی هندوانه شاه توت

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی انبه پرتقال

میکس آب پرتقال، میوه انبه
اسموتی انبه پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی آناناس پرتقال

میکس آب پرتقال، میوه آناناس
اسموتی آناناس پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسموتی توت فرنگی پرتقال

میکس آب پرتقال، میوه توت فرنگی
اسموتی توت فرنگی پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی شاه توت پرتقال

میکس آب پرتقال، میوه شاه توت
اسموتی شاه توت پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی شاه توت آلبالو

میکس آب آلبالو، میوه شاه توت
اسموتی شاه توت آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی زغال اخته انار

میکس آب انار، میوه زغاله اخته
اسموتی زغال اخته انار

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی زغال اخته آلبالو

میکس آب آلبالو، میوه زغال اخته
اسموتی زغال اخته آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی زغال اخته پرتقال

میکس آب پرتقال، میوه زغال اخته
اسموتی زغال اخته پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی سیب آناناس

میکس آب سیب، میوه آناناس
اسموتی سیب آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گلاسه

گلاسه ام اند ام

۳۵۰ میلی لیتر، یک اسکوپ بستنی شکلات، مایع بستنی شکلاتی، گردو، خامه، اسمارتیز ام اند ام
گلاسه ام اند ام
۷۰,۰۰۰ تومان

کافه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی نسکافه، شیر، پودر نسکافه (سرو در لیوان)
کافه گلاسه
۶۵,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی شکلات، شیر، پودر شکلات (سرو در لیوان)
شکلات گلاسه
۶۵,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب انبه، بستنی انبه یا بستنی وانیل (سرو در لیوان)
انبه گلاسه
۵۰,۰۰۰ تومان

آناناس گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب آناناس، بستنی وانیل (سرو در لیوان)
آناناس گلاسه
۵۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب توت فرنگی، بستنی وانیل (سرو در لیوان)
توت فرنگی گلاسه
۴۵,۰۰۰ تومان

شاتوت گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب شاه توت، بستنی شاه توت (سرو در لیوان)
شاتوت گلاسه
۴۵,۰۰۰ تومان

انار گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب انار، بستنی انار (سرو در لیوان)
انار گلاسه
۳۵,۰۰۰ تومان

طالبی گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی وانیل، آب طالبی (سرو در لیوان)
طالبی گلاسه
۳۵,۰۰۰ تومان

هویج گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب هویج، بستنی سنتی (سرو در لیوان)
هویج گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

هندوانه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر، آب هنداوانه، بستنی وانیل (سرو در لیوان)
هندوانه گلاسه
۳۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک نوتلا

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیلی، نوتلا اورجینال (سرو در لیوان)
میلک شیک نوتلا
۷۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک توت فرنگی نوتلا

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیلی، توت فرنگی و نوتلا (سرو در لیوان)
میلک شیک توت فرنگی نوتلا
۷۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک کیت کت

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی کیت کت و تکه های شکلات کیت کت (سرو در لیوان)
میلک شیک کیت کت
۶۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی بادام زمینی و کره بادام زمینی (سرو در لیوان)
میلک شیک بادام زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک شاه توت

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی شاتوت و اب شاه توت (سرو در لیوان)
میلک شیک شاه توت
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک طالبی

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی طالبی و اب طالبی (سرو در لیوان)
میلک شیک طالبی
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی موز با شیر (سرو در لیوان)
میلک شیک موز
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی توت فرنگی و اب توت فرنگی (سرو در لیوان)
میلک شیک توت فرنگی
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک انبه

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی انبه و اب انبه (سرو در لیوان)
میلک شیک انبه
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی شکلات، شیر، سس شکلات (سرو در لیوان)
میلک شیک شکلات
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات دارک

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی شکلات تلخ، شیر و سس شکلات (سرو در لیوان)
میلک شیک شکلات دارک
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی نسکافه و پودر نسکافه (سرو در لیوان)
میلک شیک نسکافه
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک کارامل

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی کارامل، شیر، سس کارامل (سرو در لیوان)
میلک شیک کارامل
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک وانیل

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیل و شیر (سرو در لیوان)
میلک شیک وانیل
۶۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز شکلات

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی شکلات، شیر و سس شکلات، موز (سرو در لیوان)
میلک شیک موز شکلات
۶۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیل، موز، پودر نسکافه (سرو در لیوان)
میلک شیک موز نسکافه
۶۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز کارامل

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیل، موز و کارامل (سرو در لیوان)
میلک شیک موز کارامل
۶۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز وانیل

۳۵۰ میلی لیتر، میکس بستنی وانیل، موز و پودر وانیل (سرو در لیوان)
میلک شیک موز وانیل
۶۵,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک کیت کت

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع کیت کت، موز خرد شده، اسمارتیز (سرو در لیوان)
آیس پک کیت کت
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک موز

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع موز، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک موز
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک نوتلا

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع وانیلی، موز، اسماتیز، نوتلا (سرو در لیوان)
آیس پک نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع شکلاتی، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک شکلات
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع نسکافه، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک نسکافه
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کارامل

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع کارامل، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک کارامل
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک وانیل

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع وانیل، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک وانیل
۵۰,۰۰۰ تومان

ایس پک طالبی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع طالبی، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
ایس پک طالبی
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شاه توت

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع شاه توت، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک شاه توت
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع توت فرنگی، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک توت فرنگی
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک پسته

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع پسته، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک پسته
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک بادام زمینی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی مایع بادام زمینی، موز، اسماتیز (سرو در لیوان)
آیس پک بادام زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم، مایع بستنی معجون، موز، پسته، بادام هندی، گردو، عسل خامه، ژله، نارگیل، اناناس سس نوتلا
ویتامینه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرموز

میکس شیر، موز و بستنی وانیل
شیرموز

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرموز انبه

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، انبه، بدون بستنی (سرو در لیوان)
شیرموز انبه
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرموز آناناس

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، آناناس، بدون بستنی (سرو در لیوان)
شیرموز آناناس
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرموز توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، توت فرنگی (سرو در لیوان)
شیرموز توت فرنگی
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرموز پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، بستنی وانیل، پسته، نارگیل (سرو در لیوان)
شیرموز پسته مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرموز پسته انبه

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، بستنی وانیل، پسته، نارگیل، آب انبه (سرو در لیوان)
شیرموز پسته انبه
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرموز پسته آناناس

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، بستنی وانیل، پسته، نارگیل، آب اناناس (سرو در لیوان)
شیرموز پسته آناناس
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرموز پسته توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، بستنی وانیل، پسته، نارگیل، آب توت فرنگی (سرو در لیوان)
شیرموز پسته توت فرنگی
۹۰,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده

فالوده منجمد بدون شربت و آبلیمو
فالوده

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی اسکوپی (۳ اسکوپ)

۳ اسکوپ بستنی میوه ای به انتخاب شما، خامه
بستنی اسکوپی (3 اسکوپ)
۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی اسکوپ (۱۰ اسکوپ)

۱۰ اسکوپ بستنی به انتخاب شما
بستنی اسکوپ (10 اسکوپ)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم بستنی سنتی
بستنی سنتی (یک کیلوگرم)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳۰۰ گرم، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، سس، آبلیمو، ادویه، کره، فلفل
ذرت مکزیکی
۶۵,۰۰۰ تومان