جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

معجون با میکس شیر انبه

۳۵۰ گرم، میکس شیر و انبه، خرما، خامه، پسته، بادام، کنجد، گردو، موز، عسل
معجون با میکس شیر انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

شیر پسته مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج طبیعی
آب هویج

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

شاتوت انبه

ترکیب آبمیوه شاتوت و انبه طبیعی
شاتوت انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شاتوت انبه مخصوص

ترکیب آبمیوه شاتوت و انبه طبیعی، خامه، پسته، بادام، گردو، عسل، موز
شاتوت انبه مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شاتوت موز

ترکیب آبمیوه شاتوت و موز طبیعی
شاتوت موز

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شاتوت موز مخصوص

ترکیب آبمیوه شاتوت و موز طبیعی، خامه، پسته، بادام، گردو، عسل، موز
شاتوت موز مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر انبه مخصوص

شیر انبه مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

شیر موز مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل مخصوص

شیر نارگیل مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

شیر پسته مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر خرما مخصوص

شیر خرما مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر خرما

میکس شیر و خرما
شیر خرما

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیر انبه

میکس شیر و انبه
شیر انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته

میکس شیر و پسته
شیر پسته

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

میکس شیر و موز
شیر موز

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

میکس شیر و نارگیل
شیر نارگیل

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

معجون

معجون با میکس شیر پسته

۳۵۰ گرم، میکس شیر و پسته، خرما، خامه، پسته، بادام، کنجد، گردو، موز، عسل
معجون با میکس شیر پسته
۴۵,۰۰۰ تومان

معجون با میکس شیر انبه

۳۵۰ گرم، میکس شیر و انبه، خرما، خامه، پسته، بادام، کنجد، گردو، موز، عسل
معجون با میکس شیر انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

معجون با میکس شیر موز

۳۵۰ گرم، میکس شیر و موز، خرما، خامه، پسته، بادام، کنجد، گردو، موز، عسل
معجون با میکس شیر موز
۴۵,۰۰۰ تومان

معجون افلاطون

۳۵۰ گرم، خرما، خامه، پسته، بادام، کنجد، گردو، موز، عسل
معجون افلاطون
۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

آب هویج بستنی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی سنتی، آب هویج طبیعی
آب هویج بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان