جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آب میوه بستنی فروشی های مشهد

آبمیوه و بستنی ویتامین سرا

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

یک لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی بدون افزودنی
آب انبه

یک لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب هويج

آب هویج طبیعی
آب هويج

یک لیتر

۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

میکس شیر

شیر موز انبه

میکس شیر، موز، انبه
شیر موز انبه

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

شیر انبه

شیر تازه، انبه، بستنی وانیل
شیر انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیر انبه

شیر تازه، انبه، بستنی وانیل
شیر انبه

یک لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب طالبی طبیعی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی طبیعی

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی، آبگیری لحظه ای بدون مواد افزدنی و شکر
آب انار

یک لیتر

۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۳۵۰ میلی لیتر

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب هويج

آب هویج طبیعی
آب هويج

۱.۵ لیتر

۱۵
۹۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

شربت خاکشیر

خاکشیر، شکر.گلاب ،زعفران
شربت خاکشیر

۱.۵ لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۳۵۰ میلی لیتر

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

یک لیتر

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک انبه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی انبه، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک انبه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک پسته

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی پسته، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک پسته
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی توت فرنگی، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک توت فرنگی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک موزی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی موزی، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک موزی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک بلوبری

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی بلوبری، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک بلوبری
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی نسکافه، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک نسکافه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی شکلاتی، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک شکلات
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک طالبی

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی طالبی، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک طالبی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک شاتوت

۳۵۰ میلی لیتر، بستنی شاتوت، شیر، موز، سس شکلات، اسمارتیز، خامه
آیس پک شاتوت
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ویتامینه

شیر موز

شیر، موز،بستنی وانیلی
شیر موز

۳۵۰ میلی لیتر

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان