جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

آب سیب

۱.۵ لیتر، آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتری

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب انار ترش

آب انار ترش طبیعی
آب انار ترش

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰ تومان

اب کرفس

۱.۵ لیتری، اب کرفس تازه
اب کرفس

اب کرفس یک و نیم لیتری

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب هندوانه

یک و نیم لیتر، اب هندوانه
آب هندوانه

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب سیب ترش

۱.۵ لیتر، آب سیب ترش طبیعی
آب سیب ترش

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج تازه
آب هویج طبیعی

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

لواشک و ترشک

لواشک

لواشک در طعم های (انار , زرشک , البالو, زغال اخته , زردالو , کیوی , الوچه جنگلی )
لواشک

لواشک نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

لواشک ۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

لواشک یک کیلو

۱۱۱,۰۰۰ تومان

لواشک نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی نیم کیلویی وانیل

بستنی کارخانه ایی
بستنی نیم کیلویی وانیل
۳۹,۰۰۰ تومان

بستنی نیم کیلویی شکلاتی

بستنی کارخانه ایی
بستنی نیم کیلویی شکلاتی
۳۹,۵۰۰ تومان

یک اسکوپ بستنی وانیلی

بستنی کارخانه ایی. به تعداد اسکوپ مورد نظر در ظرف قرار خواهیم داد
یک اسکوپ بستنی وانیلی
۷,۰۰۰ تومان

بستنی اسکوپی شکلات

بستنی کارخانه ایی. به تعداد اسکوپ مورد نظر در ظرف قرار خواهیم داد
بستنی اسکوپی شکلات
۷,۵۰۰ تومان

آبمیوه

آب سیب ترش

۱.۵ لیتر، آب سیب ترش طبیعی
آب سیب ترش

۲۹,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

آب سیب

۱.۵ لیتر، آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتری

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

۳۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب انار ترش

آب انار ترش طبیعی
آب انار ترش

۳۵۰ میلی لیتر

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰ تومان

اب کرفس

۱.۵ لیتری، اب کرفس تازه
اب کرفس

اب کرفس یک و نیم لیتری

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

اب کرفس یک لیتری

۷۹,۰۰۰ تومان

اب کرفس ۳۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

اب کرفس نیم لیتری

۴۶,۰۰۰ تومان

آب آناناس

یک لیتری، اب اناناس
آب آناناس

اب اناناس یک لیتری

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اب اناناس نیم لیتری

۹۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

یک لیتر، اب هندوانه
آب هندوانه

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۴۶,۰۰۰ تومان

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج تازه
آب هویج طبیعی

۳۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

میکس شیر

شیر پسته مخصوص

شیر پر چرب، پودر پسته، مغز پسته، کره پسته
شیر پسته مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

۳۵۰ میلی لیتر، شیر پر چرب، موز
شیر موز
۳۹,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته

۳۵۰ میلی لیتر، شیر پر چرب، موز، مغز پسته ، کره پسته
شیر موز پسته
۵۵,۰۰۰ تومان

شیر موز خامه ای

۳۵۰ میلی لیتر، شیر پر چرب، موز، خامه
شیر موز خامه ای
۳۹,۰۰۰ تومان

شیر موز پرو بیوتیک

۳۵۰ میلی لیتر، شیر پر چرب، موز، پرو بیوتیک (ساکارومایسز بولاردی)
شیر موز پرو بیوتیک
۳۹,۰۰۰ تومان

شیر موز مولتی ویتامین

۳۵۰ میلی لیتر، شیر پر چرب، موز، پودر مولتی ویتامین
شیر موز مولتی ویتامین
۴۴,۰۰۰ تومان

شیر پسته

شیر پر چرب، پودر پسته، مغز پسته، کره پسته
شیر پسته

۳۵۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان