جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال

یک لیتر

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

آب سیب

آب سیب

یک لیتر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

آب انار

آب انار

یک لیتر

۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس

یک لیتر

۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

یک لیتر

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز

یک لیتر

۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

بستنی سنتی

پسته، خامه
بستنی سنتی

یک کیلو گرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته

یک لیتر

۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

۲۵۰ گرم
ذرت مکزیکی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

معجون بزرگ

مواد معجون، ژله، موز، آناناس، پسته، گردو، ۳۵۰ گرم ، کنجد نارگیل عسل
معجون بزرگ
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

بستنی ویژه

بستنی ویژه

یک کیلو گرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

سایر

شکلات بونتی

۵۷ گرم
شکلات بونتی
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

نان بستنی سنتی

۳۵ عدد
نان بستنی سنتی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

۲۵۰ گرم
ذرت مکزیکی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

اب معدنی کوچک

۴۰۰ میلی لیتر
اب معدنی کوچک
۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

آبمیوه

آب پرتقال

آب پرتقال

یک لیتر

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس

یک لیتر

۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی

یک لیتر

۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

آب انبه

آب انبه

یک لیتر

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

آب انار

آب انار

یک لیتر

۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

یک لیتر

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

یک لیتر

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته

یک لیتر

۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

آب سیب

آب سیب

یک لیتر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

شیر موز

شیر موز

یک لیتر

۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

۳۰۰ میلی لیتر

۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

نوشیدنی سرد

آیس موکا

۳۰۰ میلی لیتر
آیس موکا
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

آیس چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر
آیس چاکلت
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

آیس وایت چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر
آیس وایت چاکلت
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

آیس ماسالا

۳۰۰ میلی لیتر
آیس ماسالا
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

آیس کافی

۳۰۰ میلی لیتر
آیس کافی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر پسته

۳۰۰ میلی لیتر
شیر پسته
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

شیر موز پسته

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز پسته
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

شیر موز بستنی

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز بستنی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

شیر موز شکلات

۳۵۰میلی لیتر
شیر موز شکلات
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

شیر موز توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز توت فرنگی
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز انبه
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

شیر موز آناناس

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز آناناس
۵
۸۶,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

آب هویج بستنی

۳۰۰ میلی لیتر
آب هویج بستنی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

فراپه

فراپه توت فرنگی

۲۰۰ میلی لیتر
فراپه توت فرنگی
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

فراپه انبه

۲۰۰ میلی لیتر
فراپه انبه
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

فراپه میکس بری

۲۰۰ میلی لیتر
فراپه میکس بری
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

فراپه استوایی

یخ، بستنی انبه، توت فرنگی، موز، آب لیمو، آب پرتقال، ۲۰۰ میلی لیتر
فراپه استوایی
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

فراپاچینو کارامل

۲۰۰ میلی لیتر
فراپاچینو کارامل
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

فراپاچینو نسکافه

۲۰۰ میلی لیتر
فراپاچینو نسکافه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

فراپاچینو شکلات

۲۰۰ میلی لیتر
فراپاچینو شکلات
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی انبه

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی انبه
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

اسموتی توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی توت فرنگی
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک وانیل

۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک وانیل
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

میلک شیک شکلات

۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک شکلات
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

میلک شیک دارک

۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک دارک
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

میلک شیک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک توت فرنگی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

میلک شیک طالبی

۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک طالبی
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک انبه

۳۵۰میلی لیتر
آیس پک انبه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آیس پک شاه توت

۳۵۰میلی لیتر
آیس پک شاه توت
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آیس پک طالبی

۳۵۰میلی لیتر
آیس پک طالبی
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

۳۵۰میلی لیتر
آیس پک توت فرنگی
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

آیس پک شکلات

۳۵۰میلی لیتر
آیس پک شکلات
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

گلاسه

کافه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
کافه گلاسه
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیک

شیک کیت کت

۳۵۰ میلی لیتر
شیک کیت کت
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

شیک بونتی

۳۵۰ میلی لیتر
شیک بونتی
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

شیک توایکس

۳۵۰ میلی لیتر
شیک توایکس
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

شیک بادام زمینی

۳۵۰ میلی لیتر
شیک بادام زمینی
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

شیک اسنیکرز

۳۵۰ میلی لیتر
شیک اسنیکرز
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

شیک ام اند ام

۳۵۰ میلی لیتر
شیک ام اند ام
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

شیک اوریو

۳۵۰ میلی لیتر
شیک اوریو
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

شیک لوتوس

۳۵۰ میلی لیتر
شیک لوتوس
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

شیک نوتلا

۳۵۰ میلی لیتر
شیک نوتلا
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

شیک نوتلا پلاس

۲۵۰ میلی لیتر
شیک نوتلا پلاس
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا ویژه

۳۰۰گرم
شیک نوتلا ویژه
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ویژه مخصوص شاد

شیر پسته مخصوص

۲۵۰ میلی لیتر
شیر پسته مخصوص
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

شیر موز پسته مخصوص

۲۵۰ میلی لیتر
شیر موز پسته مخصوص
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

۲۵۰ میلی لیتر
شیر موز مخصوص
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

شیر بادام

۲۵۰ میلی لیتر
شیر بادام
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

شیر فندق

۲۵۰ میلی لیتر
شیر فندق
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

بستنی رویال شاد

۵ اسکوپ بستنی میوه ای، کیک براونی، موز، ژله، خامه، آناناس، ۲۵۰ میلی لیتر
بستنی رویال شاد
۵
۷۱,۰۰۰ ۶۷,۴۵۰ تومان

ویژه کیت کت

۴۰۰ میلی لیتر
ویژه کیت کت
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

ویژه اسنیکرز

۴۰۰ میلی لیتر
ویژه اسنیکرز
۵
۸۷,۰۰۰ ۸۲,۶۵۰ تومان

آیس فروت

۴۰۰ میلی لیتر
آیس فروت
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

کوکتل میوه

آب پرتقال، موز، آناناس، انبه، توت فرنگی، ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلی لیتر
کوکتل میوه
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

معجون

معجون بزرگ

مواد معجون، ژله، موز، آناناس، پسته، گردو، ۳۵۰ گرم ، کنجد نارگیل عسل
معجون بزرگ
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

معجون کوچک

مواد معجون.ژله، موز، آناناس، پسته، گردو، ۲۰۰ گرم، کنجد نارگیل عسل
معجون کوچک
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

معجون میکس

مواد معجون با موز و خلال پسته، کنجد، ناگیل
معجون میکس
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

معجون پسته

مواد معجون پسته با خامه موز انانس کنجد نارگیل عسل
معجون پسته
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

معجون انبه

مواد معجون انبه با موز خامه اناناس کنجد نارگل عسل
معجون انبه
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

معجون ترش

ذغال اخته، بستنی اسکیمویی، بستنی لواشک، بستنی معجون ترش، ۲۵۰ میلی لیتر
معجون ترش
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

معجون اسپشیال

مواد معجون، ژله، موز، آناناس، پسته، گردو، بادام هندی، ۷۵۰ گرم کنجد نارگیل عسل
معجون اسپشیال
۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۵۲,۹۵۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی

پسته، خامه
بستنی سنتی

یک کیلو گرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

بستنی ویژه

بستنی ویژه

یک کیلو گرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

بستنی ویژه نیم کیلویی

بستنی ویژه نیم کیلویی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

کیک

چیز کیک شاتوت

یک اسلایس
چیز کیک شاتوت
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

کیک براونی

یک اسلایس
کیک براونی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

کیک پودری شکلاتی

کیک پودری شکلاتی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

کیک موکا

کیک موکا
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دمنوش

دمنوش مخصوص

به لیمو، بهار نارنج، چای به، چای سیب، به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
دمنوش مخصوص
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

دمنوش گل گاو زبان

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
دمنوش گل گاو زبان
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

دمنوش نعنا پونه

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
دمنوش نعنا پونه
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

دمنوش سنبلطیب

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
دمنوش سنبلطیب
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

دمنوش انرژی

میخک، دارچین، فلفل سیاه، به لیمو، به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
دمنوش انرژی
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

چای

چای ساده

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
چای ساده
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چای زنجبیل

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
چای زنجبیل
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

چای دارچین

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
چای دارچین
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

چای هل

به همراه یک شاخه نبات، ۳۰۰ میلی لیتر
چای هل
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

قهوه

اسپرسو دوبل

۳۵ میلی لیتر
اسپرسو دوبل
۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۲۵۰ میلی لیتر
کارامل ماکیاتو
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

آمریکانو زنجبیل

۲۵۰ میلی لیتر
آمریکانو زنجبیل
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

آمریکانو

۲۵۰ میلی لیتر
آمریکانو
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

لاته

۲۵۰ میلی لیتر
لاته
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

۲۵۰ میلی لیتر
کاپوچینو
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

یونانی

۲۵۰ میلی لیتر
یونانی
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

موکا

۲۵۰ میلی لیتر
موکا
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

موکا فندق

۲۵۰ میلی لیتر
موکا فندق
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

کنپانا

۲۵۰ میلی لیتر
کنپانا
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

نسکافه

۲۵۰ میلی لیتر
نسکافه
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

آفوگاتو

۲۵۰ میلی لیتر
آفوگاتو
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

قهوه ترک

۲۵۰ میلی لیتر
قهوه ترک
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

قهوه دمی

۲۵۰ میلی لیتر
قهوه دمی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

ماسالا

۳۰۰ میلی لیتر
ماسالا
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

هات چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر
هات چاکلت
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

وایت چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر
وایت چاکلت
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

چاکلت اسپرسو

۳۰۰ میلی لیتر
چاکلت اسپرسو
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

شیر عسل

۳۰۰ میلی لیتر
شیر عسل
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

شیر نوتلا

۳۰۰ میلی لیتر
شیر نوتلا
۵
۷۱,۰۰۰ ۶۷,۴۵۰ تومان