جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

معجون

شیر پسته، بستنی دستگاهی، گردو، عسل، موز تکه ای، کنجد، پودر نارگیل، یک اسکوپ بستنی، طعم بستنی به انتخاب شما
معجون

کوچک (۳۵۰ میلی لیتر)

۴۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۴۵۰ میلی لیتر)

۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۵۰۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک بستنی

کیک بستنی
کیک بستنی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر پسته

شیر تازه، مغز پسته
شیر پسته

کوچک (۳۵۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۴۵۰ میلی لیتر)

۳۳,۰۰۰ تومان

بزرگ (۵۰۰ میلی لیتر)

۳۷,۰۰۰ تومان

آب طالبی بستنی

بستنی دستگاهی، آب طالبی طبیعی
آب طالبی بستنی

کوچک (۳۵۰ میلی لیتر)

۱۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۴۵۰ میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۵۰۰ میلی لیتر)

۲۳,۰۰۰ تومان

معجون

معجون

شیر پسته، بستنی دستگاهی، گردو، عسل، موز تکه ای، کنجد، پودر نارگیل، یک اسکوپ بستنی، طعم بستنی به انتخاب شما
معجون

کوچک (۳۵۰ میلی لیتر)

۴۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۴۵۰ میلی لیتر)

۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۵۰۰ میلی لیتر)

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی

کیک بستنی

کیک بستنی
کیک بستنی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی

بستنی سنتی زعفرانی، پسته، خامه
بستنی سنتی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی وانیلی دستگاهی

بستنی وانیلی دستگاهی
بستنی وانیلی دستگاهی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

بستنی اسکوپی (۸ اسکوپ)

۸ اسکوپ بستنی، طعم بستنی به انتخاب شما
بستنی اسکوپی (8 اسکوپ)
۶۴,۰۰۰ تومان