جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۷۲,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱.۵ لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۱.۵ لیتر

۵۶,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

یک لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

ترکیب آب سیب و آب هویج طبیعی
ترکیب آبمیوه سیب و هویج

۱.۵ لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

فالوده ساده

فالوده ساده
فالوده ساده

یک کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی ساده

بستنی زعفرانی
بستنی سنتی ساده

یک کیلو گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

هات چیپس

چیپس ساده، ژامبون ۷۰%، گوشت، ذرت، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
هات چیپس

کوچک (۶۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۱,۲۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۵۰۰ میلی لیتر

۲۱,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵۶,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج طبیعی
آب هویج

۵۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۶,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

اب سیب طبیعی
آب سیب

۵۰۰ میلی لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۴,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۲,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۵۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

اب الو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
اب الو جنگلی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
آب آلو جنگلی

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۵۰۰ میلی لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

ترکیب آب سیب و آب هویج طبیعی
ترکیب آبمیوه سیب و هویج

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و کرفس

ترکیب آب سیب و آب کرفس طبیعی
 ترکیب آب سیب و کرفس

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و انبه

ترکیب آب پرتقال و آب انبه طبیعی
ترکیب آبمیوه پرتقال و انبه

یک لیتر

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و آناناس

ترکیب آب پرتقال و آب آناناس طبیعی
ترکیب آبمیوه پرتقال و آناناس

یک لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

ترکیب آب سیب و آب پرتقال طبیعی
ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

یک لیتر

۵۴,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۲,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی ایتالیایی شکلاتی (۵۰۰ گرم)

۶ اسکوپ بستنی شکلاتی
بستنی ایتالیایی شکلاتی (500 گرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

بستنی ایتالیایی شکلاتی (یک کیلوگرم)

۱۲ اسکوپ بستنی شکلاتی
بستنی ایتالیایی شکلاتی (یک کیلوگرم)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی ایتالیایی میوه ای

۶ اسکوپ بستنی میوه ای
بستنی ایتالیایی میوه ای

(۵۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

(۱ کیلوگرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فالوده ساده

فالوده ساده
فالوده ساده

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی ساده

بستنی زعفرانی
بستنی سنتی ساده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی آجیلی

بستنی زعفرانی، پسته، بادام، فندق، گردو
بستنی سنتی آجیلی

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک و دسر

کیک هویج گردویی

یک اسلایس
کیک هویج گردویی
۲۲,۰۰۰ تومان

کیک خیس شکلاتی

یک اسلایس
کیک خیس شکلاتی
۱۵,۰۰۰ تومان

کیک خامه شکلات

یک اسلایس
کیک خامه شکلات
۲۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ذرت مکزیکی متوسط (۵۰۰ گرم)

ذرت‌، قارچ، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، سس مخصوص
ذرت مکزیکی متوسط (500 گرم)
۷۶,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی بزرگ (۷۵۰ گرم)

ذرت‌، قارچ، پنیر پیتزا، خلال سیب زمینی، سس مخصوص
ذرت مکزیکی بزرگ (750 گرم)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

هات چیپس

چیپس ساده، ژامبون ۷۰%، گوشت، ذرت، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
هات چیپس

کوچک (۶۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۱,۲۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان