جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویچ

آب هویچ

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرموز

شیرموز

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیک معجون مغزدار

۳۵۰ میلی لیتر شیک معجون مغزدار، گردو، موز
شیک معجون مغزدار
۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب هویچ

آب هویچ

۳۵۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیرموز

شیرموز

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر شیک توت فرنگی
شیک توت فرنگی
۳۶,۰۰۰ تومان

شیک طالبی

۳۵۰ میلی لیتر شیک طالبی
شیک طالبی
۳۶,۰۰۰ تومان

شیک اناناس

۳۵۰ میلی لیتر شیک اناناس
شیک اناناس
۳۶,۰۰۰ تومان

شیک آلبالو

۳۵۰ میلی لیتر شیک آلبالو
شیک آلبالو
۳۶,۰۰۰ تومان

شیک انار

۳۵۰ میلی لیتر شیک انار
شیک انار
۳۶,۰۰۰ تومان

شیک معجون مغزدار

۳۵۰ میلی لیتر شیک معجون مغزدار، گردو، موز
شیک معجون مغزدار
۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی

یک کیلوگرم
بستنی سنتی
۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی چهار مغز

یک کیلوگرم
بستنی سنتی چهار مغز
۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی

یک کیلوگرم
بستنی سنتی زعفرانی
۹۵,۰۰۰ تومان