جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوانی (۵۰۰ میلی لیتر)

۴۰,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

۱.۵ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب انار

بطری ۱.۵یخ زده
آب انار

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای اسکوپی

اسکوپ بستنی های کوکی، کارامل، توت فرنگی، موز، نارگیل پسته، معجون ترش، بلوبری، انبه، شکلاتی، شکلات تلخ، کیک پسته
بستنی میوه ای اسکوپی

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۶ اسکوپ

۶۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

آیس پک شکلات

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی، زرشک کوهی سیاه
آب زرشک

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

فالوده

نیم کیلوایی
فالوده

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

لیوانی (۳۰۰ میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی، زرشک کوهی سیاه
آب زرشک

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

لیوانی (۳۰۰ میلی لیتر)

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۳۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۳۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

لیوانی (۳۰۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

لیوانی (۳۵۰ میلی لیتر)

۳۵,۰۰۰ تومان

لیوانی (۵۰۰ میلی لیتر)

۴۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

لیوانی (۳۵۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

ترکیب آب هویج و بستنی

ترکیب آب هویج و بستنی

لیوانی (۳۵۰ میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ تومان

لیوانی (۵۰۰ میلی لیتر)

۲۵,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک نسکافه

آیس پک نسکافه

لیوانی (۳۰۰ میلی لیتر)

۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک موز

آیس پک موز

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

آیس پک شکلات

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک طالبی

آیس پک طالبی

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

آیس پک توت فرنگی

۳۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک اسپیتامین

آیس پک اسپیتامین

۴۰,۰۰۰ تومان

معجون

معجون ترش ویژه

مخلوط آب انار با زرشک لواشک آلو انار قارا
معجون ترش ویژه

لیوانی (۳۵۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

نون حصیری

یک جفت
نون حصیری
۲,۰۰۰ تومان

فالوده

نیم کیلوایی
فالوده

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفی (۲۵۰ گرم)

۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی لیوانی سنتی

بستنی سنتی
بستنی لیوانی سنتی

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی سنتی
بستنی حصیری

۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بستنی سفید زعفران مخلوط

نیم کیلوایی
بستنی سفید زعفران مخلوط

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی مغزدار

بستنی سنتی مغزدار

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

بستنی مخلوط

مخلوط بستنی شیری زعفرانی شکلاتی نیم کیلویی
بستنی مخلوط

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بستنی معمولی

بستنی سفید نیم کیلویی
بستنی معمولی

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بستنی سفید

بستنی سفید شیری
بستنی سفید

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای مخصوص

۳ اسکوپ بستنی
بستنی میوه ای مخصوص

۳ اسکوپ بستنی

۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای اسکوپی

شکلاتی، شکلات تلخ، بلوبری، معجون ترش، موز، اسپیتامن (شکلات، کارامل، بادام زمینی)، کیک پسته، نارگیل پسته، کوکی، توت فرنگی، زعفرانی ...
بستنی میوه ای اسکوپی

۶ اسکوپ

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی نوتلا

بستنی نوتلا، فندق، شکلات نوتلا
بستنی نوتلا

۳۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

مخلوط فالوده و بستنی

مخلوط فالوده و بستنی

ظرفی (۲۵۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان