جست‌وجو در اسنپ‌فود

آبمیوه طبیعی

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

طبیعی
آب انبه

۵۰۰ میلی لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

طبیعی
آب توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آب آناناس

طبیعی
آب آناناس

۵۰۰ میلی لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

طبیعی
آب هندوانه

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب هویچ

طبیعی
آب هویچ

۵۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه میکس رد

شاتوت، توت فرنگی، طبیعی
آبمیوه میکس رد

۵۰۰ میلی لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی میس موتی

توت فرنگی، موز، جلاتو، شیر تازه
اسموتی میس موتی

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسموتی مانگو بری

انبه، شاتوت، توت فرنگی، جلاتو، شیر تازه
اسموتی مانگو بری

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسموتی استوایی

انبه، موز، آناناس، جلاتو، شیر تازه
اسموتی استوایی

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسموتی میکس بری

شاتوت، توت فرنگی
اسموتی میکس بری

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز

شیر موز

۵۰۰ میلی لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک نوتلا

میکس شیر، بستنی وانیل، نوتلا
شیک نوتلا

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیک اسنیکرز

میکس شیر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی ،اسنیکرز
شیک اسنیکرز

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیک پینات

میکس شیر،بستنی وانیلی، کره بادام زمینی
شیک پینات

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیک کیت کت

میکس شیر،شکلات کیت کت، بستنی شکلاتی
شیک کیت کت

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیک مستر

بیسکوییت لوتوس، بیسکوییت اوریو، جلاتو طعم شیر
شیک مستر

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیک موز و شکلات

موز، شکلات، جلاتو
شیک موز و شکلات

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیک کافی موز

موز، قهوه، جلاتو
شیک کافی موز

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیک کلاسیک

طعم آن به انتخاب شما
شیک کلاسیک

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

میان وعده

بلال تنوری مکزیکی

بلال تنوری مکزیکی
۸,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی زعفرانی پسته و خامه

بستنی زعفرانی پسته و خامه

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بستنی مخصوص

بستنی وانیل، بستنی شکلاتی، بستنی قهوه، بستنی طالبی، بستنی توت فرنگی، خامه، میوه فصل
بستنی مخصوص

۲۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان