جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آب میوه بستنی فروشی های ساری

کافه آبمیوه بستنی وانیلا

پر‌طرفدارها

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی
آب هویج طبیعی

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته

میکس شیر و پسته
شیر پسته

۴۵۰ میلی لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

میکس شیر و پسته، انبه
شیر پسته انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

بستنی دستگاهی

طعم بستنی وانیل
بستنی دستگاهی

یک کیلو گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

آب سیب شیرین

آب سیب طبیعی
آب سیب شیرین

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

ابمیوه لیتری

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی
آب هویج طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب سیب شیرین

آب سیب طبیعی
آب سیب شیرین

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب سیب ترش

آب سیب ترش طبیعی
آب سیب ترش

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

آیس نوتلا

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی نوتلا، خامه
آیس نوتلا
۶۸,۰۰۰ تومان

آیس موز نوتلا

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی موز، بستنی نوتلا، خامه
آیس موز نوتلا
۶۸,۰۰۰ تومان

آیس شکلات

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی شکلات، خامه
آیس شکلات
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس دارک

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی دارک، خامه
آیس دارک
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس نسکافه

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی نسکافه ،خامه
آیس نسکافه
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس موز

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی موز، خامه
آیس موز
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی توت فرنگی، خامه
آیس توت فرنگی
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس انبه

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی انبه، خامه
آیس انبه
۵۷,۰۰۰ تومان

آیس طالبی

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، بستنی طالبی، خامه
آیس طالبی
۵۷,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی تازه
آب انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب هفت میوه شیرین

۴۵۰ میلی لیتر، هویج، موز، آناناس، انبه، طالبی، سیب
آب هفت میوه شیرین
۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیتامین

۴۵۰ میلی لیتر، پرتقال، کیوی، لیمو ترش، انار، گریپ فروت
آب سیتامین
۳۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته طبیعی
آب زغال اخته

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

آب لیمو شیرین
آب لیمو شیرین

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب سیب ترش

آب سیب ترش طبیعی
آب سیب ترش

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت طبیعی
آب گریپ فروت

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب آلویه ورا

۴۵۰ میلی لیتر، آب آلویه ورا طبیعی
آب آلویه ورا
۳۵,۰۰۰ تومان

آب هفت میوه ترش

۴۵۰ میلی لیتر، ترکیب آبمیوه های زرشک، آلبالو، زغال اخته، انار، گریپ فروت، لیمو ترش، پرتقال
آب هفت میوه ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی
آب هویج طبیعی

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

آب کرفس طبیعی
450 میلی لیتر
۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آب انبه و موز

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب انبه و موز
۶۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب ترش و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب سیب ترش و کرفس
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال، لیمو ترش و زنجبیل

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب پرتقال، لیمو ترش و زنجبیل
۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب اب سیب، هویج، آلویه ورا و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب اب سیب، هویج، آلویه ورا و کرفس
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال، لیمو ترش و گریپ فروت

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب پرتقال، لیمو ترش و گریپ فروت
۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب گریپ فروت و لیمو ترش

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب گریپ فروت و لیمو ترش
۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار، زرشک و زغال اخته

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب انار، زرشک و زغال اخته
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب سیب و کرفس
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هویج و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر
ترکیب آب هویج و کرفس
۳۵,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر پسته انبه

میکس شیر و پسته، انبه
شیر پسته انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه پسته

میکس شیر و موز، پسته، انبه
شیر موز انبه پسته

۴۵۰ میلی لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیر انبه پسته

میکس شیر و انبه، پسته
شیر انبه پسته

۴۵۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته

میکس شیر و پسته
شیر پسته

۴۵۰ میلی لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

میکس شیر و موز، پسته
450 میلی لیتر
۷۰,۰۰۰ تومان

شیر هویج

میکس شیر و هویج
شیر هویج

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

شیر طالبی

میکس شیر و طالبی
شیر طالبی

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرنارگیل

میکس شیر و پودر نارگیل
شیرنارگیل

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

میکس شیر و موز، پودر نارگیل
شیر موز نارگیل

۴۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز هویج

میکس شیر و موز، هویج
شیر موز هویج

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز

میکس شیر و موز
شیر موز

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی انبه

۴۵۰ میلی لیتر، بیس اسموتی میکس شیر، بستنی انبه، انبه
اسموتی انبه
۶۵,۰۰۰ تومان

اسموتی انبه موز

۴۵۰ میلی لیتر، بیس اسموتی میکس شیر، بستنی انبه، بستنی موز، انبه، موز
اسموتی انبه موز
۵۵,۰۰۰ تومان

اسموتی طالبی

۴۵۰ میلی لیتر، بیس اسموتی میکس شیر، بستنی طالبی، طالبی
اسموتی طالبی
۵۰,۰۰۰ تومان

اسموتی هندوانه

۴۵۰ میلی لیتر، بیس اسموتی میکس شیر، بستنی هندوانه، هندوانه
اسموتی هندوانه
۴۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی نوتلا، شکلات نوتلا
شیک نوتلا
۵۸,۰۰۰ تومان

شیک موز نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی نوتلا، بستنی موزی، شکلات نوتلا، تکه های موز
شیک موز نوتلا
۵۸,۰۰۰ تومان

شیک شکلات

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی شکلاتی، شکلات
شیک شکلات
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک دارک

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی دارک، شکلات
شیک دارک
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک نسکافه

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی نسکافه، پودر قهوه فوری
شیک نسکافه
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک موز

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی موزی، موز
شیک موز
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی
شیک توت فرنگی
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک انبه

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و انبه، انبه
شیک انبه
۴۷,۰۰۰ تومان

شیک طالبی

۴۰۰ میلی لیتر، میکس شیر و طالبی، طالبی
شیک طالبی
۴۷,۰۰۰ تومان

معجون

معجون ویژه وانیلا

شیر پسته، شیر خرما، دارچین، جنسینگ، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، پودر نارگیل، کنجد، دراگون فروت، استار فروت، بلو بر...
معجون ویژه وانیلا
۱۴۹,۰۰۰ تومان

معجون شیر موز پسته انبه ویژه

شیر پسته، شیر موز، انبه، دارچین، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، دراگون فروت، استار فروت، بلو بری
معجون شیر موز پسته انبه ویژه
۱۴۹,۰۰۰ تومان

معجون شیر موز پسته ویژه

شیر پسته، شیر موز، دارچین، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، دراگون فروت، استار فروت، بلو بری
معجون شیر موز پسته ویژه
۱۳۹,۰۰۰ تومان

معجون وانیلا

شیر پسته، شیر خرما، دارچین، جنسینگ، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، پودر نارگیل، کنجد، موز، توت فرنگی، شلیل، کیوی
معجون وانیلا
۱۲۹,۰۰۰ تومان

معجون شیر موز پسته انبه

شیر پسته، شیر موز، انبه، دارچین، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، موز، توت فرنگی، شلیل، کیوی
معجون شیر موز پسته انبه
۱۲۹,۰۰۰ تومان

معجون شیر موز پسته

شیر پسته، شیر موز، دارچین، خامه، پسته، گردو، بادام زمینی، بادام درختی، موز، توت فرنگی، شلیل، کیوی
معجون شیر موز پسته
۱۱۹,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی میوه ای

یک اسکوپ بستنی، طعم بستنی به انتخاب شما
بستنی میوه ای
۸,۰۰۰ تومان

بستنی دستگاهی

طعم بستنی وانیل
بستنی دستگاهی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

کیک و دسر

کنافه

پودر پسته
کنافه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کنافه ویژه

پودر پسته، خامه، یک اسکوپ بستنی وانیل
کنافه ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

وافل اسکوپی وانیلا

یک عدد وافل، ۲ اسکوپ بستنی وانیل
وافل اسکوپی وانیلا
۷۰,۰۰۰ تومان

وافل میوه استوایی

یک عدد وافل، نوتلا، دراگون فروت، استار فروت، بلو بری
وافل میوه استوایی
۸۵,۰۰۰ تومان

وافل میوه

یک عدد وافل، موز، توت فرنگی، کیوی، نوتلا
وافل میوه
۶۱,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا

یک عدد وافل، نوتلا
وافل نوتلا
۵۰,۰۰۰ تومان

کیک سیب کره ای و گردو

یک اسلایس کیک سیب کره ای و گردو
کیک سیب کره ای و گردو
۳۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

یک اسلایس کیک شکلاتی
کیک شکلاتی
۳۵,۰۰۰ تومان

نان بیسکوییتی

یک عدد نان بستنی
نان بیسکوییتی
۳,۰۰۰ تومان