جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آب میوه بستنی فروشی های آبادان

بستنی و عرقیجات جوتی شیرازی

آبمیوه طبیعی

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۷۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویج طبیعی
آب هویچ

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات

گلاب

شرکتی، یک لیتر
گلاب
۴۰,۰۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه

دست ساز، یک لیتر
گلاب دو آتیشه
۲۲,۰۰۰ تومان

گلاب چکه

دست ساز، یک لیتر
گلاب چکه
۳۵,۰۰۰ تومان

عرق نسترن دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق نسترن دو آتیشه
۲۰,۰۰۰ تومان

عرق نسترن چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق نسترن چکه
۲۲,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق بیدمشک چکه
۲۲,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق بیدمشک دو آتیشه
۱۸,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق بهار نارنج چکه
۲۲,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق بهار نارنج دو آتیشه
۱۸,۰۰۰ تومان

عرق نعنا دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق نعنا دو آتیشه
۲۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق نعنا چکه
۱۶,۰۰۰ تومان

عرق شاطره دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق شاطره دو آتیشه
۲۰,۰۰۰ تومان

عرق شاطره چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق شاطره چکه
۱۶,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی دو آتیشه

شرکتی، یک لیتر
عرق کاسنی دو آتیشه
۲۰,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی چکه

شرکتی، یک لیتر
عرق کاسنی چکه
۱۶,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز

شیر موز

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۷۵۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک موز

بستنی موز، شیر، تکه های موز
شیک موز

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شیک انبه

بستنی انبه، شیر، تکه های انبه
شیک انبه

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

بستنی توت فرنگی، شیر، تکه های توت فرنگی
شیک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شیک آلبالو

بستنی آلبالو، شیر، تکه های آلبالو
شیک آلبالو

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شیک نارگیل

بستنی نارگیل، شیر، تکه های نارگیل
شیک نارگیل

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سفید سنتی خامه ای

بستنی سفید سنتی خامه ای

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی مغز پسته سنتی خامه ای

بستنی مغز پسته سنتی خامه ای

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی خامه ای

بستنی سنتی زعفرانی خامه ای

۵۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۶,۰۰۰ تومان

بستنی زعفران پسته سنتی خامه ای

بستنی زعفران پسته سنتی خامه ای

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

بستنی انار با خامه سنتی

بستنی انار با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی آلبالو با خامه سنتی

بستنی آلبالو با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی طالبی با خامه سنتی

بستنی طالبی با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی موز با خامه سنتی

بستنی موز با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی انبه با خامه سنتی

بستنی انبه با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی نارگیل با خامه سنتی

بستنی نارگیل با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی نسکافه با خامه سنتی

بستنی نسکافه با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی کیک شکلات با خامه سنتی

بستنی کیک شکلات با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی توت فرنگی با خامه سنتی

بستنی توت فرنگی با خامه سنتی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

فالوده ساده

فالوده ساده

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

فالوده آلبالویی

فالوده آلبالویی

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان