طرح همکاران اسنپ‌فود

از محل کار خود سفارش دهید و تخفیف بگیرید

 • طرح همکاران اسنپ فود از سال 95 به منظور رفاه حال شما اجرا شده است
 • شما می توانستید با عضویت در این طرح با تخفیف از محل شرکت خود سفارش دهید
 • این طرح از تاریخ 20 آذر 98 متوقف خواهد شد
 • جهت رفاه حال عزیزانی که تاکنون با ما همراه بوده اند، بسته تخفیفی زیر فراهم شده که با کلیک روی آن، این بسته از تاریخ 20 آذر برای شما فعال می‌شود
 • این بسته مخصوص کسانی است که تاکنون در طرح همکاران اسنپ‌فود، عضو بوده اند و یک بار بیشتر قابل استفاده نیست
رایگان

بسته تخفیفی همکاران اسنپ فود

 • 25% تخفیف روی سفارشهای آنلاین و اعتباری
 • تخفیف تا سقف 6 هزار تومان
 • مدت اعتبار بسته تا پایان دی ماه یا 10 سفارش
 • این بسته تنها یک بار قابل استفاده است
دریافت بسته
 • پس از به پایان رسیدن بسته رایگان تخفیفی، میتوانید بسته های زیر را فعال کنید
 • این بسته ها با این قیمت فقط برای عزیزانی فعال میشود که پیش از این در طرح همکاران اسنپ‌فود، عضو بوده اند
12000 تومان

بسته شماره 1

بسته تخفیفی همکاران اسنپ فود

 • تخفیف روی سفارش های آنلاین و اعتباری
 • مدت اعتبار بسته 1 ماه یا 5 سفارش
 • تخفیف تا سقف 6 هزار تومان
 • ارزش بسته: 30 هزار تومان
 • قیمت بسته: 12000 تومان
 • این بسته مخصوص اشخاصی است که پیش از این در طرح همکاران اسنپ فود عضو بوده اند
خرید بسته
20000تومان

بسته شماره 2

بسته تخفیفی همکاران اسنپ فود

 • 25% تخفیف روی سفارش های آنلاین و اعتباری
 • مدت اعتبار بسته 1 ماه یا 10 سفارش
 • تخفیف تا سقف 6 هزار تومان
 • ارزش بسته: 60 هزار تومان
 • قیمت بسته: 20000 تومان
 • این بسته مخصوص اشخاصی است که پیش از این در طرح همکاران اسنپ فود عضو بوده اند
خرید بسته