نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز شور

۱ کیلوگرم

۴۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۷,۲۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

± ۵۰ گرم
تخمه کدو گوشتی

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

± ۵۰ گرم
کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

۲۰۰ گرم

۹۷,۲۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۰۰ گرم

۹۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۴,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان شور

۵۰۰ گرم

۶۱,۵۰۰ تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

۲۰۰ گرم

۶۹,۲۰۰ تومان

خرما خاصویی

± ۵۰ گرم
خرما خاصویی

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

± ۵۰ گرم
پسته احمد آقایی شور

۱ کیلوگرم

۳۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۵۰۰ تومان

محصولات شب یلدا

پک اقتصادی شب یلدا

آجیل شب یلدا ۷۵۰ گرم پشمک لقمه مخلوط حاج عبدالله میوه خشک مخلوط ۳۰۰گرم تخمه مخلوط(شامل دورسفید محبوبی کدو گوشتی) نیم کیلوگرم شیرین...
پک اقتصادی شب یلدا
۵۵۰,۰۰۰ تومان

پک شب یلدا

آجیل شیرین اعلا ۱ کیلو باسلوق گردویی پشمک لقمه مخلوط حاج عبدالله آلبالو خشک ۴۰۰گرم میوه خشک مخلوط ۲۵۰گرم قیسی خشک تبریز ...
پک شب یلدا
۸۱۰,۰۰۰ تومان

پک ویژه شب یلدا

آجیل شیرین اعلا ۱.۵ کیلو باسلوق گردویی پشمک لقمه مخلوط حاج عبدالله آلبالو خشک ۵۰۰گرم قیسی خشک اصل تبریز ۵۰۰گرم میوه خشک ...
پک ویژه شب یلدا
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز شور

۱ کیلوگرم

۴۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۷,۲۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز خام

۱ کیلوگرم

۴۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۷,۲۰۰ تومان

آجیل ژاپنی

± ۵۰ گرم
آجیل ژاپنی

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

آجیل شاهانه

± ۵۰ گرم
آجیل شاهانه

۱ کیلوگرم

۴۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۸,۵۰۰ تومان

آجیل تبریز

± ۵۰ گرم
آجیل تبریز

۱ کیلوگرم

۳۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۷,۸۰۰ تومان

آجیل مخلوط هندی

± ۵۰ گرم
آجیل مخلوط هندی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

آجیل شب چله

± ۵۰ گرم
آجیل شب چله

۱ کیلوگرم

۳۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

آجیل شیرین

± ۵۰ گرم
آجیل شیرین

۱ کیلوگرم

۳۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۹,۲۰۰ تومان

آجیل شور

مغز فندق شور ایرانی

± ۵۰ گرم
مغز فندق شور ایرانی

۱ کیلوگرم

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۷,۸۰۰ تومان

مغز پسته شور

± ۵۰ گرم
مغز پسته شور

۱ کیلوگرم

۶۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲۷,۶۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور دستچین

± ۵۰ گرم
پسته کله قوچی شور دستچین

۱ کیلوگرم

۴۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۱,۸۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

± ۵۰ گرم
پسته احمد آقایی شور

۱ کیلوگرم

۳۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی پیوندی شور

± ۵۰ گرم
مغز بادام ایرانی پیوندی شور

۱ کیلوگرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

± ۵۰ گرم
بادام منقا شور

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

نخود چی شور

± ۵۰ گرم
نخود چی شور

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

آجیل شور مرمری تبریز

± ۵۰ گرم
آجیل شور مرمری تبریز

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینـی روکش دار

± ۵۰ گرم
بادام زمینـی روکش دار

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

بادام زمینی شور آستانه

± ۵۰ گرم
بادام زمینی شور آستانه

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

بادام زمینی خام

± ۵۰ گرم
بادام زمینی خام

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

پسته اکبری شور دستچین

± ۵۰ گرم
پسته اکبری شور دستچین

۱ کیلوگرم

۴۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۷,۸۰۰ تومان

مغز بادام شور آمریکایی

± ۵۰ گرم
مغز بادام شور آمریکایی

۱ کیلوگرم

۳۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۸,۸۰۰ تومان

آجیل شور مجلسی

± ۵۰ گرم
آجیل شور مجلسی

۱ کیلوگرم

۳۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۶,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۸,۶۰۰ تومان

آجیل نمکی تبریز

± ۵۰ گرم
آجیل نمکی تبریز

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۹,۶۰۰ تومان

بادام زمینی غلاف دار

± ۵۰ گرم
بادام زمینی غلاف دار

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۶۰۰ تومان

بادام هندی ۲۴۰ شور

بادام هندی 240 شور

۱ کیلوگرم

۴۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۰,۸۰۰ تومان

آجیل خام

بادام هندی خام

± ۵۰ گرم
بادام هندی خام

۱ کیلوگرم

۴۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۰,۸۰۰ تومان

بادام هندي شكسته

± ۵۰ گرم
بادام هندي شكسته

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام ایرانی

± ۵۰ گرم
مغز فندق خام ایرانی

۱ کیلوگرم

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۷,۸۰۰ تومان

مغز پسته خام

± ۵۰ گرم
مغز پسته خام

۱ کیلوگرم

۶۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲۷,۶۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام دستچین

± ۵۰ گرم
پسته کله قوچی خام دستچین

۱ کیلوگرم

۴۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۱,۸۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام

± ۵۰ گرم
پسته اکبری دستچین خام

۱ کیلوگرم

۴۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۷,۸۰۰ تومان

بادام درختی ایرانی پیوندی خام

± ۵۰ گرم
بادام درختی ایرانی پیوندی خام

۱ کیلوگرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

± ۵۰ گرم
نخودچی خام

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

فندق با پوست

± ۵۰ گرم
فندق با پوست

۱ کیلوگرم

۳۳۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۶,۲۰۰ تومان

آجیل بسته بندی

± ۵۰ گرم
آجیل بسته بندی

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

± ۵۰ گرم
بادام منقا خام

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام آمریکایی

± ۵۰ گرم
مغز بادام خام آمریکایی

۱ کیلوگرم

۳۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۸,۸۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

± ۵۰ گرم
پسته احمد آقایی خام

۱ کیلوگرم

۳۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

آجیل طعم دار

بادام هندی بوداده بی نمک

± ۵۰ گرم
بادام هندی بوداده بی نمک

۱ کیلوگرم

۴۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۰,۸۰۰ تومان

آجیل مغز شور و شیرین تبریز

± ۵۰ گرم
آجیل مغز شور و شیرین تبریز

۱ کیلوگرم

۳۹۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

بادام پیوندی بو داده بی نمک

± ۵۰ گرم
بادام پیوندی بو داده بی نمک

۱ کیلوگرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا بوداده بی نمک

± ۵۰ گرم
بادام منقا بوداده بی نمک

۱ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۷,۲۰۰ تومان

آجیل بوداده بی نمک

± ۵۰ گرم
آجیل بوداده بی نمک

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری پودری

± ۵۰ گرم
پسته اکبری پودری

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

بادام سوخته

± ۵۰ گرم
بادام سوخته

۱ کیلوگرم

۱۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۲,۶۰۰ تومان

نخودچی دو آتشه بی نمک

± ۵۰ گرم
نخودچی دو آتشه بی نمک

۱ کیلوگرم

۷۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۴,۶۰۰ تومان

نخودچی زعفرانی اصل تبریز

نخودچی زعفرانی اصل تبریز

۱ کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

بادام ژاپنی

± ۵۰ گرم
بادام ژاپنی

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

پسته اکبری بوداده بی نمک دستچین

± ۵۰ گرم
پسته اکبری بوداده بی نمک دستچین

۱ کیلوگرم

۴۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۷,۸۰۰ تومان

تخمه

تخمه آفتابگردان شور

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان شور

۱ کیلوگرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۴,۶۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان دور سفید شور

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۶,۴۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۶,۴۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی ریز

± ۵۰ گرم
تخمه کدو مشهدی ریز

۱ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۶,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۴,۶۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

± ۵۰ گرم
تخمه کدو گوشتی

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۷,۶۰۰ تومان

تخمه مرمری شور

± ۵۰ گرم
تخمه مرمری شور

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

تخمه مرمری زعفرانی

± ۵۰ گرم
تخمه مرمری زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

تخمه مرمری خام

± ۵۰ گرم
تخمه مرمری خام

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

± ۵۰ گرم
تخمه محبوبی دو آتیشه

۱ کیلوگرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۴,۴۰۰ تومان

تخمه جابونی گلپر

± ۵۰ گرم
تخمه جابونی گلپر

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

مغز تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
مغز تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۶۰۰ تومان

تخمه محبوبی زرد

± ۵۰ گرم
تخمه محبوبی زرد

۱ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۸۰۰ تومان

مغز تخمه کدو مرمری

± ۵۰ گرم
مغز تخمه کدو مرمری

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی

± ۵۰ گرم
تخمه جابونی

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۳,۸۰۰ تومان

خشکبار

زعفران خاتم اصل تبریز

زعفران خاتم اصل تبریز

یک مثقال

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو مثقال

۳۸۰,۰۰۰ تومان

زعفران کاور اصل تبریز

زعفران کاور اصل تبریز

یک مثقال

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۰.۵ مثقال

۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران بهرامن کاوری

زعفران بهرامن کاوری

یک مثقال

۱۸۸,۰۰۰ تومان

زعفران بهرامن کادویی

زعفران بهرامن کادویی

یک مثقال

۱۹۰,۰۰۰ تومان

زعفران كادويي

زعفران كادويي

یک مثقال

۲۱۵,۰۰۰ تومان

آجیل آلو

± ۵۰ گرم
آجیل آلو

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

± ۵۰ گرم
آجیل سلامت

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

مغز گردو آذرشهر

± ۵۰ گرم
مغز گردو آذرشهر

۱ کیلوگرم

۳۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۶,۴۰۰ تومان

مغز گردو سفید آذرشهر

± ۵۰ گرم
مغز گردو سفید آذرشهر

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ریز آذرشهر

± ۵۰ گرم
مغز گردو ریز آذرشهر

۱ کیلوگرم

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۶,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۴,۶۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۲۰۰ تومان

خرما خاصویی

± ۵۰ گرم
خرما خاصویی

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰ گرم
خرما پیارم

۱ کیلوگرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۲,۴۰۰ تومان

خرما رطب بم

خرما رطب بم

۷۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

انجیر پرک استهبان متوسط

± ۵۰ گرم
انجیر پرک استهبان متوسط

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

انجير استهبان درشت

± ۵۰ گرم
انجير استهبان درشت

۱ کیلوگرم

۳۸۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۳,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۷,۴۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

± ۵۰ گرم
کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۰,۴۰۰ تومان

کشمش شانی

± ۵۰ گرم
کشمش شانی

۱ کیلوگرم

۲۵۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۰,۵۰۰ تومان

مویز فخری

± ۵۰ گرم
مویز فخری

۱ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۳,۴۰۰ تومان

خلال پسته

± ۵۰ گرم
خلال پسته

۱ کیلوگرم

۶۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۳۲,۶۰۰ تومان

خلال بادام

± ۵۰ گرم
خلال بادام

۱ کیلوگرم

۳۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

سویا فله ای

± ۵۰ گرم
سویا فله ای

۱ کیلوگرم

۵۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

کشمش پلویی

± ۵۰ گرم
کشمش پلویی

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

کشک محلی تبریز

± ۵۰ گرم
کشک محلی تبریز

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۰,۶۰۰ تومان

کشک رشته ای

± ۵۰ گرم
کشک رشته ای

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

توت سفید ولیان اعلا

± ۵۰ گرم
توت سفید ولیان اعلا

۱ کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

توت خشک دستچین

± ۵۰ گرم
توت خشک دستچین

۱ کیلوگرم

۴۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

کنجد

± ۵۰ گرم
کنجد

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

لیمو عمانی

± ۵۰ گرم
لیمو عمانی

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۷,۴۰۰ تومان

زیره سیاه

زیره سیاه

۶۵,۰۰۰ تومان

زنجبیل حبه ای

± ۵۰ گرم
زنجبیل حبه ای

۱ کیلوگرم

۲۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۸,۴۰۰ تومان

قوتو چند گیاه کرمان

قوتو چند گیاه کرمان

۳۹,۰۰۰ تومان

خاکشیر

± ۵۰ گرم
خاکشیر

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۱,۶۰۰ تومان

زرشک سحرخیز

زرشک سحرخیز

۴۹,۱۰۰ تومان

زرشک پفکی مشهد

± ۵۰ گرم
زرشک پفکی مشهد

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۳,۸۰۰ تومان

شادونه

± ۵۰ گرم
شادونه

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

برنجک

± ۵۰ گرم
برنجک

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰,۴۰۰ تومان

گندمک

گندمک

۲۰۰ گرم

۴,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

عناب بجنورد

± ۵۰ گرم
عناب بجنورد

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

سنجد

± ۵۰ گرم
سنجد

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

میوه خشک

به خشك

± ۵۰ گرم
به خشك

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگه هلو

± ۵۰ گرم
برگه هلو

۱ کیلوگرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

قیصی تبریز

± ۵۰ گرم
قیصی تبریز

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

قیصی آفتابی آذر شهر

± ۵۰ گرم
قیصی آفتابی آذر شهر

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۷,۸۰۰ تومان

قیصی آفتابی زرد

± ۵۰ گرم
قیصی آفتابی زرد

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵,۴۰۰ تومان

آلو بخـارا آذرشهر

± ۵۰ گرم
آلو بخـارا آذرشهر

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۸۰۰ تومان

کرنبری خشک

± ۵۰ گرم
کرنبری خشک

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

میوه خشک موز

± ۵۰ گرم
میوه خشک موز

۱ کیلوگرم

۴۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۴,۴۰۰ تومان

میوه خشک بسته بندی

± ۵۰ گرم
میوه خشک بسته بندی

۴۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

آلو شاهی

± ۵۰ گرم
آلو شاهی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

آلو هسته جدا

± ۵۰ گرم
آلو هسته جدا

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

زغال اخته ترش

± ۵۰ گرم
زغال اخته ترش

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

آلبالو سرخ

± ۵۰ گرم
آلبالو سرخ

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۴,۴۰۰ تومان

آلبالو خشک

± ۵۰ گرم
آلبالو خشک

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک مخلوط

± ۵۰ گرم
میوه خشک مخلوط

۱ کیلوگرم

۳۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۴,۲۰۰ تومان

میوه خشک پرتقال

± ۵۰ گرم
میوه خشک پرتقال

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

میوه خشک هلو

± ۵۰ گرم
میوه خشک هلو

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

آلو شابلونی

± ۵۰ گرم
آلو شابلونی

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

زردآلو آفتابی

± ۵۰ گرم
زردآلو آفتابی

۱ کیلوگرم

۱۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۳,۲۰۰ تومان

برگه زردآلو آفتابی

± ۵۰ گرم
برگه زردآلو آفتابی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

آلو طرقبه آفتابی دستچین

± ۵۰ گرم
آلو طرقبه آفتابی دستچین

۱ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

هلو مشتی

± ۵۰ گرم
هلو مشتی

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی

± ۵۰ گرم
آلو جنگلی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی بدون هسته

± ۵۰ گرم
آلو جنگلی بدون هسته

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۵,۸۰۰ تومان

آلو برغانی زرد

± ۵۰ گرم
آلو برغانی زرد

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

آلو برغانی سیاه

± ۵۰ گرم
 آلو برغانی سیاه

۱ کیلوگرم

۹۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۸,۲۰۰ تومان

انبه خشک درجه یک

± ۵۰ گرم
انبه خشک درجه یک

۱ کیلوگرم

۹۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

میوه خشک هلو زعفرانی

± ۵۰ گرم
میوه خشک هلو زعفرانی

۱ کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

میوه خشک سیب

± ۵۰ گرم
میوه خشک سیب

۱ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۴۰۰ تومان

میوه خشک خرمالو

± ۵۰ گرم
میوه خشک خرمالو

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

میوه خشک توت فرنگی

± ۵۰ گرم
میوه خشک توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۶۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۳,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲۱,۴۰۰ تومان

برگه زرد آلو

± ۵۰ گرم
برگه زرد آلو

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

خلال نارنج

± ۵۰ گرم
خلال نارنج

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

آلو بدون هسته

± ۵۰ گرم
آلو بدون هسته

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

آلو بخارای سحرخیز

آلو بخارای سحرخیز

۴۲۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

آناناس حبه زرد

± ۵۰ گرم
آناناس حبه زرد

۱ کیلوگرم

۳۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۳,۶۰۰ تومان

میوه استوایی

± ۵۰ گرم
میوه استوایی

۱ کیلوگرم

۲۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۱,۸۰۰ تومان

میوه حبه ای مخلوط

± ۵۰ گرم
میوه حبه ای مخلوط

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰,۸۰۰ تومان

آلو بیرجندی

± ۵۰ گرم
آلو بیرجندی

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۷,۸۰۰ تومان

آناناس حلقه ای

± ۵۰ گرم
آناناس حلقه ای

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خلال پرتقال

خلال پرتقال

۲۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

میوه خشک کیوی

± ۵۰ گرم
میوه خشک کیوی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

میوه خشک نارگیل

± ۵۰ گرم
میوه خشک نارگیل

۱ کیلوگرم

۳۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۵,۶۰۰ تومان

لیمو ترش حلقه ای

± ۵۰ گرم
لیمو ترش حلقه ای

۱ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۷,۲۰۰ تومان

تارت، مربا و عسل

عسل اصل تبریز

عسل اصل تبریز

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل شاه بلوط

± ۵۰ گرم
عسل شاه بلوط

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

عسل دارویی اصل تبریز

± ۵۰ گرم
عسل دارویی اصل تبریز

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل گون شاه بلوط

± ۵۰ گرم
عسل گون شاه بلوط

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن شاه بلوط

± ۵۰ گرم
عسل آویشن شاه بلوط

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

عسل بهارنارنج شاه بلوط

± ۵۰ گرم
عسل بهارنارنج شاه بلوط

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

عسل سیاهدانه شاه بلوط

± ۵۰ گرم
عسل سیاهدانه شاه بلوط

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی تبریز

مربای خانگی تبریز

۵۸۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای ملون خانگی تبریز

مربای ملون خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای کدو حلوایی خانگی تبریز

مربای کدو حلوایی خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای لیمو ترش خانگی تبریز

مربای لیمو ترش خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای توت فرنگی خانگی تبریز

مربای توت فرنگی خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای گل سرخ خانگی تبریز

مربای گل سرخ خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای پرتغال خانگی تبریز

مربای پرتغال خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای انجیر خانگی تبریز

مربای انجیر خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای آلبالو خانگی تبریز

مربای آلبالو خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربای به خانگی تبریز

مربای به خانگی تبریز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

ارده یزدی بزرگ

ارده یزدی بزرگ

۸۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

ارده یزدی کوچک

ارده یزدی کوچک

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

شیرینی

شیرینی کسمه قزوین

شیرینی کسمه قزوین

۷۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط کوچک حاج خلیفه یزد

شیرینی مخلوط کوچک حاج خلیفه یزد

۷۵۵ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط بزرگ حاج خلیفه یزد

شیرینی مخلوط بزرگ حاج خلیفه یزد

۱.۴۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

باقلوا لوز قزوین بزرگ

باقلوا لوز قزوین بزرگ

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

باقلوا لوز ۳ رنگ قزوین

باقلوا لوز 3 رنگ قزوین

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا فلزی

باقلوا فلزی

۹۶۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

باقلوا لبنانی

باقلوا لبنانی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

باقلوا کوچک حاج خلیفه یزد

باقلوا کوچک حاج خلیفه یزد

۴۶۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

باقلوا بزرگ حاج خلیفه یزد

باقلوا بزرگ حاج خلیفه یزد

۶۳۰ گرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

قطاب کرمان

± ۵۰ گرم
قطاب کرمان

۷۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

قطاب مخصوص حاج خلیفه یزد

قطاب مخصوص حاج خلیفه یزد

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

برشتوک

± ۵۰ گرم
برشتوک

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

معجون پسته ای کرمان

معجون پسته ای کرمان

۲۰۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

بستنی خشک تبریز

بستنی خشک تبریز

۶۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

حلوا زنجبیلی

حلوا زنجبیلی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

حلوا سه طعم تبریز

حلوا سه طعم تبریز

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

حلوا زنجبیلی مخصوص تبریز

± ۵۰ گرم
حلوا زنجبیلی مخصوص تبریز

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

حلوا هویچ اورمیه

حلوا هویچ اورمیه

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

حلوا کنجدی

حلوا کنجدی

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

حلوا گردویی ارومیه

حلوا گردویی ارومیه

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

حلوا خرمایی و مخلوط

± ۵۰ گرم
حلوا خرمایی و مخلوط

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

مخلوط کوچک قزوین

مخلوط کوچک قزوین

۷۴۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

باسلوق گردویی کریستال

باسلوق گردویی کریستال

۷۶۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

ریس کره ای تبریز

ریس کره ای تبریز

۸۳۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

ریس پسته ای تبریز

ریس پسته ای تبریز

۸۳۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

ریس لقمه تبریز فله

± ۵۰ گرم
ریس لقمه تبریز فله

۱ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲,۶۰۰ تومان

لوز زعفرانی تبریز

لوز زعفرانی تبریز

۵۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

پنج لوز بزرگ حاج خلیفه یزد

پنج لوز بزرگ حاج خلیفه یزد

۶۳۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

پنج لوز مخلوط کوچک حاج خلیفه یزد

پنج لوز مخلوط کوچک حاج خلیفه یزد

۳۷۵ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

قره قروت مراغه

± ۵۰ گرم
قره قروت مراغه

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵,۸۰۰ تومان

كلمپه برنجي

كلمپه برنجي

۹۶۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی کاک کرمانشاه

شیرینی کاک کرمانشاه

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خرمایی کرمانشاه

شیرینی نان خرمایی کرمانشاه

۶۹۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

شیرینی نان برنجی کرمانشاه

شیرینی نان برنجی کرمانشاه

۷۴۵ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نان شکری کرمانشاه

 شیرینی نان شکری کرمانشاه

۷۶۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

مسقطی کتابی لارستان

مسقطی کتابی لارستان

۵۸۵ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

سمنو مهر انگیز

سمنو مهر انگیز

۵۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

باسلوق گل محمدی

± ۵۰ گرم
باسلوق گل محمدی

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

سجوق ساوه

سجوق ساوه

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

کلمپه کرمان

کلمپه کرمان

۱.۶۰ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

قطاب گردویی قزوین

قطاب گردویی قزوین

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

كلمپه برنجي كرمان

كلمپه برنجي كرمان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

کلوچه زنجبیل

کلوچه زنجبیل

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

سوهان، گز و شکلات

سوهان رژیمی ساعدی نیا

± ۵۰ گرم
سوهان رژیمی ساعدی نیا

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا لقمه بزرگ

± ۵۰ گرم
سوهان ساعدی نیا لقمه بزرگ

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا لقمه کوچک

± ۵۰ گرم
سوهان ساعدی نیا لقمه کوچک

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا تخت کوچک

سوهان ساعدی نیا  تخت کوچک

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سوهان کنجدی

سوهان کنجدی

۲۸۵ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

سوهان کنجدی تبریز

سوهان کنجدی تبریز

۴۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

دسر سوهان ساعدی نیا

دسر سوهان ساعدی نیا

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا تخت بزرگ

سوهان ساعدی نیا تخت بزرگ

۸۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی تخت بلداجی

سوهان عسلی تخت بلداجی

۵۴۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا گزی

سوهان ساعدی نیا گزی

۴۶۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سوهان پذیرایی ساعدی نیا

سوهان پذیرایی ساعدی نیا

۴۸۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سوهان محمد حبه ای

سوهان محمد حبه ای

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۹ مغز

سوهان عسلی 9 مغز

۸۸۵ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۶ مغز

سوهان عسلی 6 مغز

۸۲۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۶۵ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۴ مغز

سوهان عسلی 4 مغز

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سوهان ۳ طعم

سوهان 3 طعم

۵۹۵ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سوهان حبه ای خودکار

سوهان حبه ای خودکار

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

نبات بزرگ پایتخت

± ۵۰ گرم
نبات بزرگ پایتخت

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

آبنبات میوه ای کازیوه

± ۵۰ گرم
آبنبات میوه ای کازیوه

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

آبنبات بدون قند

آبنبات بدون قند

۲۰۰ گرم

۲۰,۵۰۰ تومان

آبنبات بدون قند زعفرانی

آبنبات بدون قند زعفرانی

۲۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

آبنبات ترش

± ۵۰ گرم
آبنبات ترش

۱ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲,۶۰۰ تومان

نبات زعفرانی

± ۵۰ گرم
نبات زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

نبات پایتخت شاخه ایی زعفرانی

نبات پایتخت شاخه ایی زعفرانی

۴۰۰ گرم

۲۸,۳۰۰ تومان

زعفران سحرخیز

زعفران سحرخیز

۳ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۲ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

یک گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۰.۵ مثقال

۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران کاور سحرخیز

زعفران کاور سحرخیز

یک مثقال

۱۸۸,۰۰۰ تومان

زعفران کادویی سحرخیز

زعفران کادویی سحرخیز

یک مثقال

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲ مثقال

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۳ مثقال

۵۷۰,۰۰۰ تومان

۵ مثقال

۹۵۰,۰۰۰ تومان

نبات پرده ای یزد

± ۵۰ گرم
نبات پرده ای یزد

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

نبات لقه اي پرده يزد

نبات لقه اي پرده يزد

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی سحرخیز

± ۵۰ گرم
نبات زعفرانی سحرخیز

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

نبات سفید پایتخت

نبات سفید پایتخت

۱ کیلوگرم

۵۷,۲۰۰ تومان

نبات چوبی زعفرانی

± ۵۰ گرم
نبات چوبی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

نبات مخلوط گیاهی پایتخت

نبات مخلوط گیاهی پایتخت

۵۰۰ گرم

۳۵,۶۰۰ تومان

شکر پنیر زعفرانی پسته

± ۵۰ گرم
شکر پنیر زعفرانی پسته

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شکر پنیر مخلوط

شکر پنیر مخلوط

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

شکر پنیر بهار نارنج بجنورد

 شکر پنیر بهار نارنج بجنورد

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شکر پنیر گل سرخ بجنورد

شکر پنیر گل سرخ بجنورد

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شکر پنیر مخلوط بجنورد

شکر پنیر مخلوط بجنورد

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شکر پنیر پسته ای بجنورد

شکر پنیر پسته ای بجنورد

۴۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

شکر پنیرهل بجنورد

شکر پنیرهل بجنورد

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

گلدن آیدین مخلوط

± ۵۰ گرم
گلدن آیدین مخلوط

۱ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۱,۶۰۰ تومان

ویفر شکلاتی شونیز

± ۵۰ گرم
ویفر شکلاتی شونیز

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز

± ۵۰ گرم
شکلات شونیز

۱ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

شکلات اسنیکرز

شکلات اسنیکرز

۱۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

شکلات مرداس مخلوط

± ۵۰ گرم
شکلات مرداس مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز طرح مرسی

± ۵۰ گرم
شکلات شونیز طرح مرسی

۱ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۱,۶۰۰ تومان

شکلات چیچک پاکوبار

± ۵۰ گرم
شکلات چیچک پاکوبار

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

شکلات مخلوط برنوتی

± ۵۰ گرم
شکلات مخلوط برنوتی

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

کانفت شکلاتی

± ۵۰ گرم
کانفت شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۷,۸۰۰ تومان

گلدن آیدین تلخ

± ۵۰ گرم
گلدن آیدین تلخ

۱ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۷,۶۰۰ تومان

تافی کره ای چیچک

± ۵۰ گرم
تافی کره ای چیچک

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

تافی کره ای نوروز

± ۵۰ گرم
تافی کره ای نوروز

۱ کیلوگرم

۸۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۶,۸۰۰ تومان

تافی مخلوط فراکام

± ۵۰ گرم
تافی مخلوط فراکام

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

شکلات نارگیلی چيچك

± ۵۰ گرم
شکلات نارگیلی چيچك

۱ کیلوگرم

۱۳۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۸,۲۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۷,۲۰۰ تومان

شکلات باراکا تلخ فله

± ۵۰ گرم
شکلات باراکا تلخ فله

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شکلات مغزدار مخلوط شیرین عسل

± ۵۰ گرم
شکلات مغزدار مخلوط شیرین عسل

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

تافی شیری مغزدار کازیوه

± ۵۰ گرم
تافی شیری مغزدار کازیوه

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰,۸۰۰ تومان

آبنبات آیدین

± ۵۰ گرم
آبنبات آیدین

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷,۸۰۰ تومان

آبنبات منتوس

آبنبات منتوس

۳۷.۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

آبنبات زنجبیل

آبنبات زنجبیل

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

تافی لواشک تاکدیس

± ۵۰ گرم
تافی لواشک تاکدیس

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۴ درصد برنوتی

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ 74 درصد برنوتی

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۴۹,۶۰۰ تومان

نوقا ویژه تبریز کوچک

نوقا ویژه تبریز کوچک

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

اسمارتیز قلبی فرمند

اسمارتیز قلبی فرمند

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آبنبات شیر قهوه آیدین

± ۵۰ گرم
آبنبات شیر قهوه آیدین

۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

دراژه فانتزی فرمند

دراژه فانتزی فرمند

۶۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

نبات پایتخت

نبات پایتخت

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پولکی بدون قند کامور

پولکی بدون قند کامور

۲۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

پولکی ۹ طعم

پولکی 9 طعم

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

نقل مخصوص گل محمدی

نقل مخصوص گل محمدی

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

نقل بیدمشک ارومیه

نقل بیدمشک ارومیه

۵۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

نقل بیدمشک بادامی

نقل بیدمشک بادامی

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۹,۴۰۰ تومان

نقل ارومیه گردویی

نقل ارومیه گردویی

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی ساده

± ۵۰ گرم
آبنبات قیچی ساده

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵,۸۰۰ تومان

آبنبات قیچی هلدار

± ۵۰ گرم
آبنبات قیچی هلدار

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

آبنبات قیچی لیمویی

± ۵۰ گرم
آبنبات قیچی لیمویی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

پاستیل هاریبو

پاستیل هاریبو

۱۶۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

گز پسته بادام فله بلداجی

± ۵۰ گرم
گز پسته بادام فله بلداجی

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۱,۸۰۰ تومان

گز پسته و بادم ۳۳ درصد بلداجی

گز پسته و بادم 33 درصد بلداجی

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

گز کرمانی ۴۲ درصد

گز کرمانی 42 درصد

۵۰۰ گرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

گز بدون قند کامور

گز بدون قند کامور

۲۹۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

گز بلداجی ۴۲ درصد پسته

گز بلداجی 42 درصد پسته

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شکلات شیری گل سرخ شیرین عسل

± ۵۰ گرم
شکلات شیری گل سرخ شیرین عسل

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

شکلات کانفت تبریز

± ۵۰ گرم
شکلات کانفت تبریز

۱ کیلوگرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۹,۲۰۰ تومان

شکلات رژیمی غلات عسل

± ۵۰ گرم
شکلات رژیمی غلات عسل

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه حاج عبداله

± ۵۰ گرم
پشمک لقمه حاج عبداله

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

پشمک لقمه ای وانیلی حاج عبدالله

پشمک لقمه ای وانیلی حاج عبدالله

۴۶۵ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه ای مخلوط حاج عبدالله

پشمک لقمه ای مخلوط حاج عبدالله

۴۶۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه ای زعفرانی حاج عبدالله

پشمک لقمه ای زعفرانی حاج عبدالله

۴۶۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پشمک کیسه ای وانیلی

پشمک کیسه ای وانیلی

۳۶۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

پشمک حاج خلیفه یزد

پشمک حاج خلیفه یزد

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

شکلات شیری چیچک

± ۵۰ گرم
شکلات شیری چیچک

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

راحتی ویژه

± ۵۰ گرم
راحتی ویژه

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

راحتی و لوکوم ترکیه ای

راحتی و لوکوم ترکیه ای

۵۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

راحتی انار و زرشک

± ۵۰ گرم
راحتی انار و زرشک

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۷,۸۰۰ تومان

پولکی کرمانی زعفرانی

پولکی کرمانی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان