جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های مشهد

آجیل و خشکبار خان دایی

پر‌طرفدارها

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۵۰۰ گرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۵۰۰ گرم

۹۱,۶۵۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۵۰۰ گرم

۲۳۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام

مغز بادام درختی خام

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۴,۷۵۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۵۰۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۳,۷۵۰ تومان

پسته فندقی خام

پسته فندقی خام

۲۵۰ گرم

۹۵,۷۵۰ تومان

مغز بادام درختی شور

مغز بادام درختی شور

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

شکلات

تافی طعم قهوه آیدین

تافی طعم قهوه آیدین

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

تافی مغزدار نارگیلی آیدین

تافی مغزدار نارگیلی آیدین

۱ کیلوگرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

تافی شیر عسل
1 کیلوگرم

۱ کیلوگرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

پاستیل مارابو میوه ای

پاستیل مارابو میوه ای

۹۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات کانفت

± ۵۰ گرم
شکلات کانفت

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

شکلات شیری مغز دار

± ۵۰ گرم
شکلات شیری مغز دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای

± ۵۰ گرم
شکلات ژله ای

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شکلات ایموجی

± ۵۰ گرم
شکلات ایموجی

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات دو سر تلخ

± ۵۰ گرم
شکلات دو سر تلخ

۱ کیلوگرم

۳۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۵۰۰ تومان

شکلات سنگی

± ۵۰ گرم
شکلات سنگی

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

شکلات رودخانه ای

± ۵۰ گرم
شکلات رودخانه ای

۱ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شکلات بلدرچینی

± ۵۰ گرم
شکلات بلدرچینی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

بن بن خامه ای

± ۵۰ گرم
بن بن خامه ای

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

تافی مغز دار کره ای

± ۵۰ گرم
تافی مغز دار کره ای

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

تافی کاکائو

کارولین قهوه
تافی کاکائو

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور

مغز بادام درختی تنوری

مغز بادام درختی تنوری

۵۰۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

پسته فندقی زعفرانی

آبلیمویی نمکی
پسته فندقی زعفرانی
۳۹۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی تنوری شور

بادام زمینی تنوری شور

۱ کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۱ کیلوگرم

۴۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۳,۷۵۰ تومان

نخود دو آتشه شور

نخود دو آتشه شور

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی بی نمک
نخودچی شور

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

آجیل خام

پسته فندقی خام

پسته فندقی خام

۱ کیلوگرم

۳۸۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۵,۷۵۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۱ کیلوگرم

۴۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۱ کیلوگرم

۴۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

نخود دو آتشه خام

نخود دو آتشه خام

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

مغزیجات

مغز بادام درختی خام

مغز بادام درختی خام

۱ کیلوگرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۴,۷۵۰ تومان

مغز بادام درختی شور

مغز بادام درختی شور

۱ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

تخمه کلاله تنوری

تخمه کلاله تنوری

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۶,۲۵۰ تومان

تخمه ریز توچین

تخمه ریز توچین

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۱ کیلوگرم

۱۸۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۱,۶۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۷۵۰ تومان

خشکبار

میوه خشک یک کیلوگرم

میوه خشک یک کیلوگرم
۱۸۵,۰۰۰ تومان

گردو امسالی ایرانی

گردو ایرانی با پوست، مغز سفید
گردو امسالی ایرانی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز قلمی درجه یک

کشمش سبز قلمی
کشمش سبز قلمی درجه یک

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی امسالی

مغز گردو ایرانی امسالی
مغز گردو ایرانی امسالی

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

مویز ازبکستان

مویز ازبکستان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۲۵۰ تومان

برگه قیصی زردآلو

برگه قیصی زردآلو

۱ کیلوگرم

۲۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۳,۶۲۵ تومان

آلو طرقبه سبز

آلو طرقبه سبز

۱ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

آلو حاج حسنی درشت

آلو حاج حسنی درشت

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۷۵۰ تومان

کشمش سبز درجه یک

کشمش سبز درجه یک

۱ کیلوگرم

۸۸,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۲۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۲,۱۰۰ تومان

کنجد خام

کنجد خام

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۱,۲۵۰ تومان