جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های همدان

آجیل و خشکبار دارچین

پر‌طرفدارها

آجیل چهار مغز شور

فندق ایرانی با پوست، مغز بادام درختی، بادم هندی، پسته اکبری
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

فله ای
بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

پسته خام اکبری، کشمش سبز، مغز گردو، توت خشک، کشمش شانی، برگه زردآلو، مغز بادام درختی خام
آجیل شیرین

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

مغز گردو تویسرکان

مغز گردو تویسرکان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه شور

فله ای
بادام زمینی آستانه شور

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز شور

فندق ایرانی با پوست، مغز بادام درختی، بادم هندی، پسته اکبری
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

پسته خام اکبری، کشمش سبز، مغز گردو، توت خشک، کشمش شانی، برگه زردآلو، مغز بادام درختی خام
آجیل شیرین

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته کله قوچی شور

فله ای
پسته کله قوچی شور

۱ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

پسته اکبری لعابی شور

فله ای
پسته اکبری لعابی شور

۱ کیلوگرم

۶۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

بادام هندی شور

فله ای
بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

سویا آجیلی شور

سویا آجیلی شور

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا با پوست شور

فله ای
بادام منقا با پوست شور

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

مغز پسته خام

فله ای
مغز پسته خام

۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه ژاپنی شور

تخمه ژاپنی شور

۲۵۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور

تخمه کدو شور

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان کانادایی

تخمه آفتابگردان کانادایی

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان ریز شور

تخمه آفتابگردان ریز شور

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری شور

تخمه آفتابگردان شمشیری شور

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان سنقری شور

تخمه آفتابگردان سنقری شور

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز فندق شور ایرانی

مغز فندق شور ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام ایرانی

مغز بادام درختی خام ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی شور ایرانی

مغز بادام درختی شور ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو تویسرکان

مغز گردو تویسرکان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

نخود چی شور

فله ای
نخود چی شور

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه شور

فله ای
بادام زمینی آستانه شور

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

چوب دارچین شکسته

بسته بندی
چوب دارچین شکسته

یک بسته (۴۰ گرم)

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو عمانی

فله ای
لیمو عمانی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

گل گاوزبان

گل گاوزبان

۳۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

غنچه گل محمدی

غنچه گل محمدی

۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زعفران اصل قاینات مشهد

زعفران اصل قاینات مشهد

۲ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نیم گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

چوب دارچین سیگاری

بسته بندی
چوب دارچین سیگاری

یک بسته (۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

هل سبز مشهد

بسته بندی
هل سبز مشهد

یک بسته (۱۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

چای ترش اعلا

چای ترش اعلا

۱۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بادام درختی با پوست

بادام درختی با پوست

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو

برگه زردآلو

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

عناب خشک

عناب خشک

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

باسلوق گردویی

فله ای
باسلوق گردویی

۵۰۰ گرم (۱۵ تا ۱۷ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۸۰ گرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سایر

کافی میکس نسکافه

پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک
کافی میکس نسکافه

۱ عدد (۲۰ گرم)

۵,۰۰۰ تومان

شکلات و آبنبات

شکلات سنگی

فله ای
شکلات سنگی

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه ای آرامیس

پشمک لقمه ای آرامیس

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

پولکی کنجد دار

پولکی کنجد دار

۲۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

آبنبات شیری شونیز

فله ای
آبنبات شیری شونیز

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

شکلات کاکائویی رزبین

فله ای
شکلات کاکائویی رزبین

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شکلات مدادی آچاچی

فله ای
شکلات مدادی آچاچی

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شکلات کوثر آچاچی

فله ای
شکلات کوثر آچاچی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات رومی شیرین عسل

فله ای
شکلات رومی شیرین عسل

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات با مغز فندق فله ای

شکلات با مغز فندق فله ای

۲۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی قافلانکوه

شکلات کادویی قافلانکوه

۷۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی تیدو

شکلات تخم مرغی تیدو

۲۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان