نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

نیم کیلو

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

مغز پسته خام ،بادام هندی خام،مغز بادام خام ، مغز فندوق ایرانی خام
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور

تخمه کدو گوشتی شور

نیم کیلو

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

مویز بدون هسته

مویز بدون هسته

نیم کیلو

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

توت خشک اعلا

توت خشک اعلا

نیم کیلو

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین مخصوص

مغز پسته، بادام هندی خام، بادام خام، فندق ایرانی خام، توت خشک، کشمش سبز
آجیل شیرین مخصوص

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام

پسته اکبری دستچین خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۷,۵۰۰ ۱۰۵,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان

بادام منقاء شور

بادام منقاء شور

نیم کیلو

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

انجیر شیرازی ممتاز

انجیر شیرازی ممتاز

۲۵۰گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

گز

گز دو فوق ممتاز پسته لقمه کرمانی

گز دو فوق ممتاز پسته لقمه کرمانی
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

گز دو فوق ممتاز پسته آردی کرمانی

گز دو فوق ممتاز پسته آردی کرمانی
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

گز لقمه ای۴۲ درصد پسته کرمانی ۳۳۰ گرمی

گز لقمه ای42 درصد پسته کرمانی 330 گرمی
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

گز لقمه ۳۸ درصد پسته کرمانی

گز لقمه 38 درصد پسته کرمانی
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

گز آردی ۳۸ در صد پسته کرمانی

گز آردی 38 در صد پسته کرمانی
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

گز دو فوق ممتاز بادام کرمانی

گز دو فوق ممتاز بادام کرمانی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

گز لقمه ۴۲ در صد پسته ترمه کرمانی

گز لقمه 42 در صد پسته ترمه کرمانی
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

گز لقمه ۳۸ در صد جعبه چوبی کرمانی

گز لقمه 38 در صد جعبه چوبی کرمانی
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

سوهان تخت عسلی فلزی ۳۵۰ گرمی کرمانی

سوهان تخت عسلی فلزی 350 گرمی کرمانی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پولک مخلوط کرمانی

پولک مخلوط کرمانی
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

نبات تخت زعفرانی کرمانی

نبات تخت زعفرانی کرمانی
۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

نبات شاخه ای کرمانی

نبات شاخه ای کرمانی
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

گز پسته ایی ۲۸ درصد شیرین شاد ۵۰۰گرم

گز پسته ایی 28 درصد شیرین شاد 500گرم
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

گز پسته ایی ۲۸ در صد شیرین شاد یک کیلو

گز پسته ایی 28 در صد شیرین شاد یک کیلو
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

گز پسته ایی طلایی معراج

گز پسته ایی طلایی  معراج
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

گز بادام نقره ایی معراح

گز بادام نقره ایی معراح
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گز خاتم معراج

گز خاتم معراج
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

گز فلزی ترمه معراج

گز فلزی ترمه معراج
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

گز آردی معراج

گز آردی معراج
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

گز کلاسیک معراج

گز کلاسیک معراج
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

سوهان

سوهان گزی ۴۵۰ گرمی محمد

سوهان گزی 450 گرمی محمد
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سوهان حلوایی محمد

سوهان حلوایی محمد
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

سوهان لقمه محمد ۵۰۰ گرمی

سوهان لقمه محمد 500 گرمی
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

سوهان لقمه محمد ۷۵۰ گرم

سوهان لقمه محمد  750 گرم
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

سوهان تخت محمد ۵۰۰ گرمی

سوهان تخت محمد 500 گرمی
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

سوهان تخت محمد ۸۰۰ گرمی

سوهان تخت محمد 800 گرمی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

سوهان باقلوا کوروش محمد ۷۵۰ گرمی

سوهان باقلوا کوروش محمد  750 گرمی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

سوهان گل ۴۵۰ گرمی محمد بدون قند

سوهان گل 450 گرمی محمد  بدون قند
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سوهان باقلوا پارسی محمد ۴۵۰ گرمی

سوهان باقلوا پارسی محمد  450 گرمی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سوهان گل ترنج محمد ۳۰۰ گرمی

سوهان گل ترنج محمد  300 گرمی
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

سوهان حبه محمد ۲۵۰ گرمی

سوهان حبه محمد 250 گرمی
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

سوهان حبه لقمه محمد

سوهان حبه لقمه محمد
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

سوهان دو سر پرس میکس محمد ۵۰۰ گرمی

سوهان دو سر پرس میکس محمد  500 گرمی
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

سوهان لقمه ۵۰۰ گرمی خودکار

سوهان لقمه 500 گرمی خودکار
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سوهان تخت گرد ۵۰۰ گرمی خودکار

سوهان تخت گرد 500 گرمی خودکار
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه ۷۵۰ گرمی خودکار

سوهان لقمه 750 گرمی خودکار
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

سوهان تخت ۸۱۵ گرمی خودکار

سوهان تخت 815 گرمی خودکار
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

سوهان سکه پذیرایی ۴۰۰گرمی خودکار

سوهان سکه پذیرایی 400گرمی خودکار
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

سوهان سکه ۵۰۰ گرمی خودکار

سوهان سکه 500 گرمی خودکار
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سوهان باقلوایی ۵۰۰ گرمی خودکار

سوهان باقلوایی 500 گرمی خودکار
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سوهان قلبی حبه خودکار

سوهان قلبی حبه خودکار
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

شکلات فله

شکلات الیت ترکیه نیم کیلو

شکلات الیت ترکیه نیم کیلو
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

شکلات الیت ترکیه یک کیلو

سه مدل: کاکایو و دارک و کارامل
شکلات الیت ترکیه یک کیلو
۱۰
۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان

تافی سقز ترکیه یک کیلو

تافی سقز ترکیه یک کیلو
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

تافی سقز ترکیه نیم کیلو

تافی سقز ترکیه نیم کیلو
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

تافی پاستیل میوه ایی روشن یک کیلو

تافی پاستیل میوه ایی روشن یک کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

تافی پاستیل میوه ایی روشن نیم کیلو

تافی پاستیل میوه ایی روشن نیم کیلو
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تافی کره ایی روشن یک کیلو

تافی کره ایی روشن یک کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

تافی کره ایی روشن نیم کیلو

تافی کره ایی روشن نیم کیلو
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تافی کاکایو روشن یک کیلو

تافی کاکایو روشن یک کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

تافی کاکایو روشن نیم کیلو

تافی کاکایو روشن نیم کیلو
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تافی کرم بروله روشن یک کیلو

تافی کرم بروله روشن یک کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

تافی کرم بروله روشن نیم کیلو

تافی کرم بروله روشن نیم کیلو
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آبنبات میوه روشن یک کیلو

آبنبات میوه روشن یک کیلو
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آبنبات میوه روشن نیم کیلو

آبنبات میوه روشن نیم کیلو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شونیز طلایی فندقی یک کیلو

شونیز طلایی فندقی یک کیلو
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

شونیز طلایی فندقی نیم کیلو

شونیز طلایی فندقی نیم کیلو
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

شکلات بادام زمینی روشن یک کیلو

شکلات بادام زمینی روشن یک کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

شکلات بادام زمینی روشن نیم کیلو

شکلات بادام زمینی روشن نیم کیلو
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

شکلات کادویی

شکلات کادویی الیت ترافل ۲۲۵گرمی

شکلات کادویی الیت ترافل 225گرمی
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی الیت ترافل ۱۹۵ گرمی

شکلات کادویی الیت ترافل 195 گرمی
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی الیت ۲۰۰گرمی فرش

شکلات کادویی الیت 200گرمی فرش
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی الیت ۲۰۰گرمی قهوه

شکلات کادویی الیت 200گرمی قهوه
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی الیت روبان دار ۱۸۰گرمی

شکلات کادویی الیت روبان دار 180گرمی
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی الیت ۱۷۰گرمی ساکدار

شکلات کادویی الیت 170گرمی ساکدار
۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی بوهم فلزی الیت ۲۵۰گرمی

شکلات کادویی بوهم فلزی الیت 250گرمی
۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

بادام زمینی ایرانی با پوست ۵۰۰گرم

بادام زمینی ایرانی با پوست 500گرم
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

باسلوق گردویی نیم کیلو

باسلوق گردویی نیم کیلو
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

باسلوق گردویی یک کیلو

باسلوق گردویی یک کیلو
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

مغز فندق ۵۰۰گرم

مغز فندق 500گرم
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

مغز فندق ۲۵۰گرم

مغز فندق 250گرم
۱۰
۹۷,۵۰۰ ۸۷,۷۵۰ تومان

آجیل مالزی ۵۰۰ گرم

آجیل مالزی 500 گرم
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

آجیل مالزی ۲۵۰ گرم

آجیل مالزی 250 گرم
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

مغز پسته خام ،بادام هندی خام،مغز بادام خام ، مغز فندوق ایرانی خام
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی

مغز فندق ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

آجیل شور مخصوص

پسته، بادام هندی،بادام خارجی. فندق ، تخمه شور، تخمه کدو ریز
آجیل شور مخصوص

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور مخصوص

مغز پسته، بادام هندی، فندق ایرانی، بادام
آجیل چهار مغز شور مخصوص

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین مخصوص

مغز پسته، بادام هندی خام، بادام خام، فندق ایرانی خام، توت خشک، کشمش سبز
آجیل شیرین مخصوص

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز گردی نمکی

پسته گردی نمکی، بادام هندی گردی نمکی، بادام گردی نمکی، فندق ایرانی گردی نمکی
آجیل چهار مغز گردی نمکی

۲۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز فلفلی

پسته فلفلی، بادام هندی فلفلی، بادام فلفلی، فندق ایرانی فلفلی
آجیل چهار مغز فلفلی

۲۵۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

برنجک، گندمک، شاه دانه، تخمه آفتابگردان خام، کنجد، سویا
آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام هندی شور ۲۵۰ گرم

بادام هندی شور 250 گرم
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور ۵۰۰گرم

پسته، بادام هندی، بادام خارجی، فندق، تخمه شور، تخمه کدو، بادام منقا,
بادام هندی شور 500گرم
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتشه ۵۰۰گرم

تخمه کدو گوشتی دو آتشه 500گرم
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتشه ۲۵۰گرم

تخمه کدو گوشتی دو آتشه 250گرم
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

آجیل شور تبریز ۵۰۰گرم

پسته،بادام هندی، بادام خارجی، فندق، تخمه شور، تخمه کدو، بادام منقاء
آجیل شور تبریز ۵۰۰گرم
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور تبریز ۲۵۰گرم

پسته، بادام هندی ، بادام خارجی، فندق، تخمه شور، تخمه کدو ، بادام منقاء
آجیل شور تبریز ۲۵۰گرم
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان رژیمی ۵۰۰گرم

تخمه آفتابگردان رژیمی 500گرم
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان رژیمی ۲۵۰گرم

تخمه آفتابگردان رژیمی 250گرم
۱۰
۲۴,۵۰۰ ۲۲,۰۵۰ تومان

پسته احمدآقایی دست چین شور نیم کیلو

پسته احمدآقایی دست چین شور نیم کیلو
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی دست چین شور ۲۵۰گرم

پسته احمد آقایی دست چین شور 250گرم
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی درشت دو آتشه نیم کیلو

بادام هندی درشت دو آتشه نیم کیلو
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

بادام هندی درشت دو آتشه ۲۵۰گرم

بادام هندی درشت دو آتشه 250گرم
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام

پسته اکبری دستچین خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۷,۵۰۰ ۱۰۵,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان

پسته کله قوچی دستچین شور

پسته کله قوچی دستچین شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین زعفرانی

پسته اکبری دستچین زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۷,۵۰۰ ۱۰۵,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان

پسته اکبری اعلا شور زعفرانی

پسته اکبری اعلا شور زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور

تخمه کدو گوشتی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

تخمه کدو ریز مشهدی شور

تخمه کدو ریز مشهدی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۷۵۰ ۱۶,۸۷۵ تومان

نیم کیلو

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

تخمه شور جاپونی شور

تخمه شور جاپونی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی شور

تخمه محبوبی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۲۷,۵۰۰ ۲۴,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بادام هندی درشت شور زعفرانی

بادام هندی درشت شور زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

بادام خارجی درشت شور

بادام خارجی درشت شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۷۷,۵۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

بادام ایرانی درشت

بادام ایرانی درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

مغز پسته درشت شور

مغز پسته درشت شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۵۰۰ ۲۲,۰۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

بادام منقاء ایرانی

بادام منقاء ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

بادام منقاء شور

بادام منقاء شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

لواشک تاکدیس پذیرایی ۵۰۰گرمی

لواشک تاکدیس پذیرایی 500گرمی
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

لواشک جنگلی پذیرایی ۵۰۰گرمی

لواشک جنگلی پذیرایی 500گرمی
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

انجیر شیرازی ممتاز

انجیر شیرازی ممتاز

۲۵۰گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

آلبالو خشک سیاه

آلبالو خشک سیاه

۲۵۰گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

آلبالو خشک قرمز

آلبالو خشک قرمز

۵۰۰گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

آلو خوانسار درجه یک

آلو خوانسار درجه یک

۲۵۰گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

آلو بیرجندی ممتاز

آلو بیرجندی ممتاز

۲۵۰گرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

آلو تبریزی درجه یک

آلو تبریزی درجه یک

۲۵۰گرم

۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

برگه هلو درجه یک

برگه هلو درجه یک

۲۵۰گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو آفتابی

برگه زردآلو آفتابی

۲۵۰گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی دست چین ۲۵۰گرم

مغز گردو ایرانی دست چین ۲۵۰گرم
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو دست چین ۵۰۰ گرم

مغز گردو دست چین 500 گرم
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کرمبری ۱۰۰گرم

کرمبری 100گرم
۱۰
۳۶,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان

کرمبری ۲۵۰ گرم

کرمبری 250 گرم
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

هل ۱۰گرم سحر خیز

هل 10گرم سحر خیز
۱۰
۲۸,۵۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

خلال بادام ۲۵۰ گرم

خلال بادام  250 گرم
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خلال پسته ۱۰۰ گرم

خلال پسته 100 گرم
۱۰
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان

خلال پسته ۲۵۰ گرم

خلال پسته 250 گرم
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خلال بادام نیم کیلو

خلال بادام نیم کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

میوه خشک مخلوط نیم کیلو

میوه خشک مخلوط  نیم کیلو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

میوه خشک ۲۵۰ گرم

میوه خشک 250 گرم
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

مویز بدون هسته

مویز بدون هسته

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

زرشک اعلا

زرشک اعلا

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

مغز پسته درشت خام

مغز پسته درشت خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

خرما پیارم درشت

خرما پیارم درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه درشت

آلو طرقبه درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آلو برقانی درشت

آلو برقانی درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه بدون نمک

نخودچی دو آتیشه بدون نمک

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

قیصی درشت

قیصی درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو درشت

برگه زردآلو درشت

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

هل سحرخیز

هل سحرخیز

۲۰ گرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آجیل خام

مغز تخمه آفتابگردان خام ۲۵۰گرم

مغز تخمه آفتابگردان خام 250گرم
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

پسته اکبری اعلا خام ۵۰۰گرم

پسته اکبری اعلا خام 500گرم
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری اعلا خام ۲۵۰گرم

پسته اکبری اعلا خام 250گرم
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

مغز آفتابگردان خام نیم کیلو

مغز آفتابگردان خام نیم کیلو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

توت خشک دست چین

توت خشک دست چین

۲۵۰ گرم

۱۰
۹۷,۵۰۰ ۸۷,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

توت خشک اعلا

توت خشک اعلا

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

انجیر شیرازی اعلا

انجیر شیرازی اعلا

۲۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی درشت خام

بادام هندی درشت خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

بادام خارجی درشت خام

بادام خارجی درشت خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۷۷,۵۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

بادام ایرانی درشت خام

بادام ایرانی درشت خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران ۱ گرم خاتم کادویی جعبه

زعفران 1 گرم خاتم کادویی جعبه
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

زعفران یک گرم سحر خیز

زعفران یک گرم سحر خیز
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

زعفران نیم گرم سحر خیز

زعفران نیم گرم  سحر خیز
۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

زعفران ۴گرم خاتم کادویی

زعفران 4گرم خاتم کادویی
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

زعفران نگین ۶ گرم ثمین

زعفران نگین 6 گرم ثمین
۱۰
۳۷۳,۵۰۰ ۳۳۶,۱۵۰ تومان

زعفران سحرخیز نیم مثقال

زعفران سحرخیز نیم مثقال
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

زعفران سحرخیز ۱ مثقال کاور

زعفران سحرخیز 1 مثقال کاور
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

زعفران سحرخیز ۱ مثقال جعبه

زعفران سحرخیز 1 مثقال جعبه
۱۰
۱۸۷,۵۰۰ ۱۶۸,۷۵۰ تومان

زعفران سحرخیز ۲ مثقال جعبه

زعفران سحرخیز 2 مثقال جعبه
۱۰
۳۷۰,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ تومان

زعفران سحرخیز ۳ مثقال جعبه

زعفران سحرخیز 3 مثقال جعبه
۱۰
۵۵۵,۰۰۰ ۴۹۹,۵۰۰ تومان

زعفران سحرخیز ۵ مثقال جعبه

زعفران سحرخیز 5 مثقال جعبه
۱۰
۹۲۵,۰۰۰ ۸۳۲,۵۰۰ تومان

زعفران سحرخیز نگین ۲ گرم

زعفران سحرخیز نگین 2 گرم
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

زعفران سحرخیز نگین ۴ گرم

زعفران سحرخیز نگین 4 گرم
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان