نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خرما پیارم

خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۲۵۰
مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

۱ کیلوگرم

۴۲۸,۰۰۰ تومان

پسته شام آستان گیلان

پسته شام آستان گیلان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

انجیر فوق ممتاز

انجیر فوق ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آجیل شور چهار مغز

آجیل شور چهار مغز

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۸,۰۰۰ تومان

بادام هندی دوآتیشه

بادام هندی دوآتیشه

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

خرما زاهدی (۱ کیلوگرم)

خرما زاهدی (1 کیلوگرم)
۴۸,۰۰۰ تومان

گل گاو زبان (۱ کیلوگرم)

گل گاو زبان (1 کیلوگرم)
۵۵۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر (۱ کیلوگرم)

خاکشیر (1 کیلوگرم)
۹۸,۰۰۰ تومان

آجیل مخصوص محسن

پسته*بادام درختی*بادام هندی*مغز فندق
آجیل مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور چهار مغز

آجیل شور چهار مغز

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۸,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین ممتاز

آجیل شیرین ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز رژیمی

آجیل چهار مغز رژیمی

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۸,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام رژیمی

آجیل چهار مغز خام رژیمی

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۴,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

۱ کیلوگرم

۴۲۸,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل ویتامینه

آجیل ویتامینه

۲۵۰ گرم

۱۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

مغز چلغوز (۱ کیلوگرم)

مغز چلغوز (1 کیلوگرم)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام سوخته

بادام سوخته

۲۵۰ گرم

۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی شور ریز

مغز بادام ایرانی شور ریز

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۵۰۰ تومان

مغز آفتاب گردان شور

مغز آفتاب گردان شور

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

پسته فلفلی

پسته فلفلی

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بادام پرک

بادام پرک
۳۱۸,۰۰۰ تومان

مغز آفتاب گردان شور (۱ کیلوگرم)

مغز آفتاب گردان شور (1 کیلوگرم)
۸۸,۰۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی شور

مغز فندق ایرانی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور

پسته اکبری دستچین شور

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری فوق ممتاز دستچین

پسته اکبری فوق ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور ممتاز

پسته کله قوچی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور ممتاز

پسته احمد آقایی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پسته اکبری ممتاز دستچین

پسته اکبری ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام پودری

مغز بادام پودری

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام مامایی

بدون تلخ
مغز بادام ایرانی خام مامایی

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۸,۰۰۰ تومان

پسته آریایی

پسته آریایی

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته شور ممتاز

مغز پسته شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

پسته نعناع جعفری

پسته نعناع جعفری

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی دوآتیشه

بادام هندی دوآتیشه

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی لیمو عمانی

بادام هندی لیمو عمانی

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۴,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور ممتاز

بادام منقا شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شور ممتاز

فندق با پوست شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پسته لیموئی

پسته لیموئی

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آجیل خام

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

۲۵۰ گرم

۹۴,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۸,۵۰۰ تومان

مغز آفتاب گردان خام

مغز آفتاب گردان خام

۲۵۰ گرم

۲۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

پسته شام آستان گیلان

پسته شام آستان گیلان

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

پسته پودری مخصوص محسن

پسته پودری مخصوص محسن

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام

مغز پسته خام

۲۵۰ گرم

۱۴۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۳,۵۰۰ تومان

مغز فندق خام ایرانی

مغز فندق خام ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۳۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۳,۵۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام (۱ کیلوگرم)

پسته اکبری دستچین خام (1 کیلوگرم)
۳۵۷,۰۰۰ تومان

مغز بادام خارجی خام

مغز بادام خارجی خام

۲۵۰ گرم

۷۴,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۷,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام ممتاز دستچین

پسته اکبری خام ممتاز دستچین

۲۵۰ گرم

۸۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۸,۵۰۰ تومان

بادام هندی خام سایز ۲۴۰

بادام هندی خام سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۷۸,۰۰۰ تومان

مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۲۵۰
مغز گردو فوق ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

مغز گردوی پیکان

مغز گردوی پیکان

۲۵۰ گرم

۲۰۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو گوشتی معمولی

تخمه کدو گوشتی معمولی

۲۵۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۴,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی رژیمی

تخمه کدو گوشتی رژیمی

۲۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی

تخمه جابونی

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی گلپر

تخمه جابونی گلپر

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

مغز کدو خام

مغز کدو خام

۲۵۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان دور سفید

تخمه آفتاب گردان دور سفید

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب مشکی

تخمه آفتاب مشکی

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

قطاب کرمان

نیم کیلو
قطاب کرمان
۵۵,۰۰۰ تومان

دمنوش مخلوط میوه ای سحرخیز

دمنوش مخلوط میوه ای سحرخیز
۴۸,۵۰۰ تومان

دمنوش چای سبز سحرخیز

دمنوش چای سبز سحرخیز
۳۸,۰۰۰ تومان

دمنوش زعفرانی سحرخیز

دمنوش زعفرانی سحرخیز
۹۶,۷۰۰ تومان

چای سیاه کیسه ای کلاسیک سحرخیز

چای سیاه کیسه ای کلاسیک سحرخیز
۱۸,۰۰۰ تومان

چای سیاه کیسه ای زعفرانی سحرخیز

چای سیاه کیسه ای زعفرانی سحرخیز
۴۵,۰۰۰ تومان

چای سبز کیسه ای زعفرانی

چای سبز کیسه ای زعفرانی
۴۳,۰۰۰ تومان

کنجد خام

کنجد خام

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

باقلا خشک

باقلا خشک

۲۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

تخم کتان

تخم کتان

۲۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

شاهدانه

شاهدانه

۲۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه زهرا

گلاب دو آتیشه زهرا
۲۹,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۲۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۸,۰۰۰ تومان

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۸,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

توت خشک ممتاز

توت خشک ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مویز فوق ممتاز

مویز فوق ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

مویز فخری

مویز فخری

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

انجیر فوق ممتاز

انجیر فوق ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

زرشک ممتاز

زرشک ممتاز

۲۵۰ گرم

۲۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

عناب

عناب

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو طبیعی

برگ زردآلو طبیعی

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

چیپس میگو

چیپس میگو

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

آلو طرقبه

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آلو قرمز اسلایس

آلو قرمز اسلایس

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه آفتابی

آلو طرقبه آفتابی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آلو حاج حسینی

آلو حاج حسینی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

آلو [وانسار

آلو [وانسار
۹۸,۰۰۰ تومان

آلو بیرجندی

آلو بیرجندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آلبالو

آلبالو
۶۵,۰۰۰ تومان

گوجه برقانی

گوجه برقانی
۵۶,۰۰۰ تومان

قیصی

قیصی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو

برگ زردآلو
۱۵۸,۰۰۰ تومان

غنچه گل محمدی

غنچه گل محمدی

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۵۰۰ تومان

هل ۲۰ گرمی

هل 20 گرمی
۲۷,۰۰۰ تومان

میوه خشک

لواشک تاکدیس

لواشک تاکدیس

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لواشک ستایش

لواشک ستایش

۲۵۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

لواشک بسته بندی گلین انار

لواشک بسته بندی گلین انار
۲۵,۰۰۰ تومان

هلو خشک

هلو خشک

۲۵۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

آجیل میوه

آجیل میوه

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انبه خشک

انبه خشک

۲۵۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

کیوی خشک

کیوی خشک

۲۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

حبه میکس

حبه میکس

۲۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کرن بری

کرن بری

۲۵۰ گرم

۷۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران یک مثقال کریستال

۱ مثقال
زعفران یک مثقال کریستال
۲۰۵,۰۰۰ تومان

زعفران کریستال ۶ گرمی

۶ گرم
زعفران کریستال 6 گرمی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال کادویی

۱ مثقال
زعفران یک مثقال کادویی
۱۸۷,۰۰۰ تومان

زعفران ۵ مثقال کادویی

۵ مثقال
زعفران 5 مثقال کادویی
۹۳۵,۰۰۰ تومان

زعفران دو گرمی خاتم

۲ گرم
زعفران دو گرمی خاتم
۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال خاتم

۱مثقال خاتم
زعفران یک مثقال خاتم
۲۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران سه گرمی خاتم

۳گرم خاتم
زعفران سه گرمی خاتم
۱۴۷,۰۰۰ تومان

زعفران ۵ مثقال خاتم

۵مثقال خاتم
زعفران 5 مثقال خاتم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران ۱۰ مثقال خاتم

۱۰ مثقال
زعفران 10 مثقال خاتم
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران یک مثقال کاور

۱ مثقال
زعفران یک مثقال کاور
۱۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی جات

حلوا ارده

۱بسته ۵۰۰ گرمی
حلوا ارده
۳۲,۰۰۰ تومان

قطاب حاج خلیفه

کوچک
قطاب حاج خلیفه
۵۷,۰۰۰ تومان

باقلوا حاج خلیفه

باقلوا حاج خلیفه

کوچک

۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۸,۰۰۰ تومان

مسقطی شیراز

مسقطی شیراز

۲۵۰ گرم

۲۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

پوملو (۱ کیلوگرم)

۱ کیلوگرم
پوملو (1 کیلوگرم)
۲۷۸,۰۰۰ تومان

سوهان تخت

۸۰۰ گرم
سوهان تخت
۱۷۷,۰۰۰ تومان

گز معراج جعبه فلزی

۱بسته
گز معراج جعبه فلزی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه بزرگ

۵۰۰ گرم
سوهان لقمه بزرگ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سوهان تخت کرمانی

سوهان تخت کرمانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

گز لقمه کرمانی

۵۰۰ گرم گز ۴۲% لقمه
گز لقمه کرمانی
۱۸۲,۰۰۰ تومان

نان نازک پسته ای

نان نازک پسته ای
۵۵,۰۰۰ تومان

میکس مغزدار قزوین

میکس مغزدار قزوین
۸۵,۰۰۰ تومان

پولکی مخلوط

پولکی مخلوط
۲۷,۰۰۰ تومان

پولکی زعفرانی

پولکی زعفرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

پولکی لیمویی

پولکی لیمویی
۲۵,۰۰۰ تومان

نبات یزد

۱ کیلو گرمی
نبات یزد
۴۱,۵۰۰ تومان

نبات چوبی زعفزانی کوچک

۱۰ عددی کریستال
نبات چوبی زعفزانی کوچک
۳۳,۰۰۰ تومان

نبات چوبی زعفزانی بزرگ

۲۰عددی کریستال
نبات چوبی زعفزانی بزرگ
۶۷,۴۰۰ تومان

نبات با طعم های مختلف

نبات با طعم های مختلف
۵۴,۰۰۰ تومان

نبات شاخه ای بزرگ

۵۰۰گرم
نبات شاخه ای بزرگ
۴۸,۰۰۰ تومان

سوهان حبه کوچک

حبه تخت
سوهان حبه کوچک
۷۸,۰۰۰ تومان

عسل

عسل اقاقیا

عسل اقاقیا

۵۰۰ گرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار

عسل کنار

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل خار شتر پیچک

عسل خار شتر پیچک

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

عسل گون گز

عسل گون گز

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل بهار نارنج

عسل بهار نارنج

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل یونجه

عسل یونجه

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عسل سیاه دانه

عسل سیاه دانه

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خاویار

خاویار امپریال بلوگا (۵۰ گرم)

خاویار امپریال بلوگا (50 گرم)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان