جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بادام هندی شور

کاملا سالم، تمیز، بدون خورد شدگی، بوداده، کم نمک
بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

محصول امسال، کاملا سالم، گوشتدار، بوداده، کم نمک
تخمه کدو گوشتی

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

کاملا سالم، تمیز، بدون خرد شدگی، محصول امسال
بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، بوداده، کم نمک
پسته اکبری دستچین شور

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

مغز گردو دو پر سفید

محصول امسال، کاملا سالم، دو پر، درشت
مغز گردو دو پر سفید

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، درشت، مغزدار
پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام

محصول امسال، کاملا سالم و درست، بدون شکستگی، خردشدگی
مغز بادام درختی خام

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی زبان ریز

خمیر هزار لا، مناسب پذیرایی و مجالس
شیرینی زبان ریز

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز پرستو

۵۰۰گرم
شیرینی زبان ریز پرستو
۶۷,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته اکبری دستچین شور

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، بوداده، کم نمک
پسته اکبری دستچین شور

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، بوداده، کم نمک
پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، بوداده، کم نمک
پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، بوداده، کم نمک
پسته کله قوچی شور

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

کاملا سالم، تمیز، بدون خورد شدگی، بوداده، کم نمک
بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا پوست کاغذی شور

محصول امسال، کاملا سالم، تک پوست، کم نمک
بادام منقا پوست کاغذی شور

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه شور

محصول امسال، کاملا تمیز، یکدست، درشت
نخودچی دو آتیشه شور

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سویا آجیلی شور

کاملا سالم، یکدست، ترد
سویا آجیلی شور

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

بادام زمینی ریز بوداده شور

محصول امسال، کاملا سالم، تمیز
بادام زمینی ریز بوداده شور

۲۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آجیل خام

تخمه کدو گوشتی خام

محصول امسال، کاملا سالم درشت و مغزدار، خام
تخمه کدو گوشتی خام

۱ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

گردو باپوست کاغذی ایرانی

محصول امسال آذرشهر تبریز، کاملا کاغذی و یکدست و مغزدار
گردو باپوست کاغذی ایرانی

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

محصول امسال، پوست کاغذی، کاملا سالم، مغزدار
گردو پوست کاغذی

۲۵۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، درشت، مغزدار
پسته اکبری دستچین خام

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، درشت، مغزدار
پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، درشت، مغزدار
پسته احمد آقایی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام

محصول امسال، کاملا سالم، خندان، درشت، مغزدار
پسته کله قوچی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

کاملا سالم، تمیز، بدون خرد شدگی، محصول امسال
بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا پوست کاغذی خام

محصول امسال، کاملا سالم، تک پوست کاغذی
بادام منقا پوست کاغذی خام

۲۵۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه خام

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، درشت
نخودچی دو آتیشه خام

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کنجد خام

کنجد خام

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

مغز شور

بادام زمینی ممتاز آستانه

محصول امسال، کاملا سالم و تمیز، بو داده، کم نمک
بادام زمینی ممتاز آستانه

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی شور

محصول امسال، کاملا سالم، بدون شکستگی، خرد شدگی، بوداده، کم نمک
مغز بادام درختی شور

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور

محصول امسال، کاملا سالم، درشت، یکدست، بوداده، کم نمک
مغز فندق شور

۲۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

مغز خام

بادام زمینی خام پوست کنده درشت

محصول امسال، کاملا سالم و تمیز
بادام زمینی خام پوست کنده درشت

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام ممتاز

محصول امسال، کاملا سالم و بدون خرد شدگی
مغز پسته خام ممتاز

۱ کیلوگرم

۷۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

مغز گردو دو پر سفید ایرانی

محصول امسال آذرشهر تبریز، کاملا سالم، دو پر
مغز گردو دو پر سفید ایرانی

۲۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

مغز گردو دو پر سفید

محصول امسال، کاملا سالم، دو پر، درشت
مغز گردو دو پر سفید

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو خورشتی ایرانی

محصول امسال، کاملا سالم، چرب
مغز گردو خورشتی ایرانی

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

مغز گردو دندانه سفید

محصول امسال، کاملا سالم، تمیز
مغز گردو دندانه سفید

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام

محصول امسال، کاملا سالم و درست، بدون شکستگی، خردشدگی
مغز بادام درختی خام

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی ایرانی خام

محصول امسال، سالم، خوش طعم
مغز بادام درختی ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۹,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام

محصول امسال، کاملا سالم، درشت
مغز فندق خام

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

۵۰۰گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

مغز تخمه آفتابگردان

محصول امسال، کاملا سالم، تمیز
مغز تخمه آفتابگردان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مغز تخمه کدو گوشتی

محصول امسال، کاملا سالم، تمیز، بدون خرد شدگی
مغز تخمه کدو گوشتی

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

محصول امسال، کاملا سالم، گوشتدار، بوداده، کم نمک
تخمه کدو گوشتی

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

محصول امسال، کاملا سالم، گوشتدار، بوداده، کم نمک
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تخمه جابونی ممتاز

محصول امسال، سالم، مغزدار، توپر
تخمه جابونی ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ریز مشهدی

محصول امسال، کاملا سالم، مغزدار
تخمه کدو ریز مشهدی

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مرمری خام

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، مغزدار
تخمه کدو مرمری خام

۲۵۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

محصول امسال، کاملا سالم، سایز درشت، مغزدار
تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

محصول امسال، کاملا سالم، قلمی، مغزدار، کم نمک
تخمه آفتابگردان شمشیری

۲۵۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان ریز روغنی

محصول امسال، کاملا سالم، مغزدار، کم نمک
تخمه آفتابگردان ریز روغنی

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه محبوبی

محصول امسال، کاملا سالم، مغزدار، بوداده، کم نمک
تخمه هندوانه محبوبی

۲۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

آلو بخارا آفتابی بیرجندی

محصول امسال,کاملا سالم و گوشتدار,آفتاب خشک
آلو بخارا آفتابی بیرجندی

۱کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو ممتاز

محصول امسال، کاملا سالم و تمیز
برگ زردآلو ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک استهبان

محصول امسال، ۵۰% پرک نرم و تازه
انجیر خشک پرک استهبان

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

توت خشک مشهد اعلاء

محصول امسال، سفید، تازه
توت خشک مشهد اعلاء

۲۵۰ گرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

توت خشک مشهد

توت خشک مشهد

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز پیکامی اعلاء

محصول امسال، سبز، قلمی
کشمش سبز پیکامی اعلاء

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

کشمش سبز پیکامی

محصول امسال، سبز، قلمی
کشمش سبز پیکامی

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

کشمش سبز طلایی

محصول امسال، کاملا سالم، قلمی
کشمش سبز طلایی

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی سیاه

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، سیاه رنگ، بدون دم
کشمش پلویی سیاه

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی خرمایی

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، رنگ خرمایی (قهوه ای)، بدون دم
کشمش پلویی خرمایی

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی طلایی

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، بدون دم
کشمش پلویی طلایی

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آلو بخارا ممتاز

محصول امسال، درشت، گوشت دار
آلو بخارا ممتاز

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

آلو بخارا طرقبه

محصول امسال، کاملا سالم، گوشت دار
آلو بخارا طرقبه

۲۵۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آلو برقان سیاه

آلو برقان سیاه

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

آلو برقان طلایی

محصول امسال، کاملا سالم و درشت و گوشتدار
آلو برقان طلایی

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی

محصول امسال، کاملا سالم، درشت و گوشتدار ترش
آلو جنگلی

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

آلبالو خشک

آلبالو خشک

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

قیصی سکه ای

محصول امسال,کاملا سالم ودرشت
قیصی سکه ای

۱کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

زرشک پفکی اعلاء

محصول امسال قاینات، کاملا سالم، پاک شده، رنگ روشن
زرشک پفکی اعلاء

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

هل اکبری

هل اکبری

یک بسته (۴۰ گرم)

۶۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خلال بادام درختی

خلال بادام درختی

۱۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۱۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته اعلاء

محصول امسال، کاملا سالم، یکدست، سیاه، تهیه شده از انگور شانی، بدون دم
مویز بدون هسته اعلاء

۲۵۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته

محصول امسال، کاملا تمیز، سالم، سیاه رنگ، بدون دم
مویز بدون هسته

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مویز با هسته فخری

محصول امسال، کاملا سالم، تمیز، بدون دم
مویز با هسته فخری

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سوهان و گز

سوهان ۴ مغز آچاچی

سوهان 4 مغز آچاچی

۲۰۵ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان ۴ مغز گل آچاچی

سوهان 4 مغز گل آچاچی

۳۳۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سوهان کنجدی

سوهان کنجدی

۳۸۵ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی کنجدی

سوهان عسلی کنجدی

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان ۵ مغز آچاچی

سوهان 5 مغز آچاچی

۲۷۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سوهان ۶ مغز آچاچی

سوهان 6 مغز آچاچی

۵۲۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوهان ۶ مغز غزال آچاچی

سوهان 6 مغز غزال آچاچی

۵۵۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گز ۲۸٪ مغز گوهربار

پسته نرم و تازه
گز 28٪ مغز گوهربار

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گز ۳۸% مغز پسته کرمانی

گز 38% مغز پسته کرمانی

۴۵۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

گز ۴۲% مغز پسته کرمانی

گز 42% مغز پسته کرمانی

۴۵۰ گرم

۳۰۷,۰۰۰ تومان

گز ۱۸% مغز پسته کرمانی

گز 18% مغز پسته کرمانی

۴۵۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

گز ۲۸% مغز پسته کرمانی

گز 28% مغز پسته کرمانی

۴۵۰ گرم

۲۰۷,۰۰۰ تومان

گز ۱۸% پسته ای گوهر

گز 18% پسته ای گوهر

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

گز ۱۰% پسته ای گوهر

گز 10% پسته ای گوهر

۲۵۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران دیلان قائنات اصل

زعفران دیلان قائنات اصل

یک مثقال

۱۴۹,۰۰۰ تومان

نیم مثقال

۸۵,۰۰۰ تومان

۴ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

یک گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

زعفران سحرخیز

زعفران سحرخیز

۳ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

زعفران سحرخیز کادویی

زعفران سحرخیز کادویی

یک مثقال

۲۸۵,۰۰۰ تومان

زعفران مصطفوی

زعفران مصطفوی

یک گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

یک مثقال

۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوار و بار

ماکارونی رشته ای ۱.۵ زر

ماکارونی رشته ای 1.5 زر

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۱.۲ زر

ماکارونی رشته ای ۱.۲ زر

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۱.۷ زر

ماکارونی رشته ای 1.7 زر

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۱.۲ تک

ماکارونی رشته ای 1.2 تک

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۱.۷ تک

ماکارونی رشته ای 1.7 تک

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۱.۴ تک

ماکارونی رشته ای 1.4 تک

۷۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی رشته ای ۲.۸ تک

ماکارونی رشته ای 2.8 تک

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

حبوبات

نخود درشت کرمانشاه

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
نخود درشت کرمانشاه

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لوبیا چیتی ایرانی

لوبیا چیتی خمین، محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
لوبیا چیتی ایرانی

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

لوبیا قرمز جگری

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت، ایرانی
لوبیا قرمز جگری

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

لوبیا قرمز کپسولی قلمی

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
لوبیا قرمز کپسولی قلمی

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید ایرانی

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
لوبیا سفید ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
لوبیا چشم بلبلی

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

لوبیا عروس

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
لوبیا عروس

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ماش سبز ایرانی

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
ماش سبز ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

عدس ریز ایرانی

محصول امسال، پاک شده
عدس ریز ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

عدس درشت

عدس درشت

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳,۵۰۰ تومان

لپه ریز

محصول امسال
لپه ریز

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۵۰۰ تومان

لپه باقلا زرد

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت، ایرانی
لپه باقلا زرد

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

گندم پوست کنده اردبیل

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
گندم پوست کنده اردبیل

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

بلغور گندم اردبیل

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
بلغور گندم اردبیل

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

جو پوست کنده اردبیل

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
جو پوست کنده اردبیل

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

سویا پروتیین سبحان ریز

سویا فله غذایی سبحان
سویا پروتیین سبحان ریز

۱ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

بلغور جو اردبیل

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
بلغور جو اردبیل

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

جو پرک اردبیل

محصول امسال، پاک شده، خوشپخت
جو پرک اردبیل

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی

مخصوص پاپ کورن، پاک شده، محصول امسال
ذرت خشک وارداتی

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸,۵۰۰ تومان

سویا پروتئین سبحان ریز

سویا فله غذایی سبحان
سویا پروتئین سبحان ریز

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سویا پروتئین سبحان درشت

سویا فله غذایی
سویا پروتئین سبحان درشت

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

لیمو عمانی ایرانی

محصول امسال، درشت، رنگ روشن، بدون تلخی
لیمو عمانی ایرانی

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسلایس لیمو عمانی

محصول امسال، بدون تلخی
اسلایس لیمو عمانی

۱۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

لیمو عمانی پوست کنده توپی

محصول امسال، پوست کنده، بدون تلخی
لیمو عمانی پوست کنده توپی

۱۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خرما

خرما دشتستان

محصول امسال,کاملا نرم و سالم
خرما دشتستان

۲ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۷۴,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی هیرو

محصول امسال,کاملا سالم و تازه
خرما خاصویی هیرو

۲ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی سه رج

خرما مضافتی سه رج

یک بسته (۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی دو رج

خرما مضافتی دو رج

یک بسته (۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۶۸,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

خرما کبکاب

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۶۸,۵۰۰ تومان

یک بسته (۱.۲۰۰ کیلوگرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱.۸۰۰ کیلوگرم)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب صادراتی

خرما کبکاب صادراتی

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما زرد عسلی تازه

خرما زرد عسلی تازه

یک بسته (۷۵۰ تا ۸۵۰ گرم)

۴۹,۰۰۰ تومان

خرما خشک پیارم

خرما خشک پیارم

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خرما خشک زاهدی

محصول امسال، کاملا سالم و نرم
خرما خشک زاهدی

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

خرما خشک یاقوتی

محصول امسال، کاملا سالم و نرم و خوش طعم
خرما خشک یاقوتی

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خرما خشک رینگینو

محصول امسال، کاملا نرم و سالم
خرما خشک رینگینو

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

شیرینی سنتی

شیرینی کسمه قزوین

شیرینی کسمه قزوین

۴۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نان چایی قزوین

شیرینی نان چایی قزوین

۴۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

مسقطی لاری عادلی

مسقطی لاری عادلی

۵۰۰ گرم

۸۵,۵۰۰ تومان

نوقا با مغز گردو افتخاری

نوقا با مغز گردو افتخاری

۹۰۰ گرم

۱۶۷,۰۰۰ تومان

نان برنجی زعفرانی شکرریز

ترکیب آرد برنج هل و گلاب، تزیین شده با سیاهدانه سوغات کرمانشاه مناسب هدیه و پذیرایی
نان برنجی زعفرانی شکرریز

۷۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

کاک لقمه شکرریز

خمیر نازک کاک با مغز مخلوط هل و شکر، تزیین شده با خاک قند سوغات کرمانشاه مناسب هدیه و پذیرایی
کاک لقمه شکرریز

۳۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک توت فرنگی لوکا استار

میوه خشک توت فرنگی لوکا استار

۵۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

میوه خشک زردآلو بوکا استار

میوه خشک زردآلو بوکا استار

۵۰ گرم

۸۹,۹۰۰ تومان

میوه خشک سیب بوکا استار

میوه خشک سیب بوکا استار

۵۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

میوه خشک موز بوکا استار

میوه خشک موز بوکا استار

۱۱۹,۹۰۰ تومان

میوه خشک انبه بوکا استار

میوه خشک انبه بوکا استار

۵۰ گرم

۱۱۹,۹۰۰ تومان

میوه خشک کیوی بوکا استار

میوه خشک کیوی بوکا استار

۵۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

میوه خشک انجیر بوکا استار

میوه خشک انجیر بوکا استار

۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تنقلات

نان خرمایی شکرریز

نان خرمایی شکرریز

۸۲۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

شیرینی نخود چی آچاچی

شیرینی نخود چی آچاچی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ژله شکری صدف آچاچی

ژله شکری صدف آچاچی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ژله شکری گل آچاچی

ژله شکری گل آچاچی

۲۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شوکو دراژه مخلوط آچاچی

شوکو دراژه مخلوط آچاچی

۳۲۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شوکو دراژه سنگی آچاچی

شوکو دراژه سنگی آچاچی

۳۲۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

باسلق با مغز گردو آچاچی

باسلق مغز گردو دو پر
باسلق با مغز گردو آچاچی

۶۲۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شکر پنیر ساده ارگا

شکر پنیر ساده ارگا

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شکر پنیر ساده راگا

شکر پنیر ساده راگا

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شکر پنیر با طعم هل راگا

شکر پنیر با طعم هل راگا

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شکر پنیر با طعم نعنا راگا

شکر پنیر با طعم نعنا راگا

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نقل با مغز خلال بادام راگا

نقل با مغز خلال بادام راگا

۴۰۰ گرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

نقل با مغز خلال بادام

نقل با مغز خلال بادام

۴۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

شکلات

تافی میوه ای چهارگوش آیدین

تافی میوه ای چهارگوش آیدین

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

تافی کاکائویی چهارگوش آیدین

تافی کاکائویی چهارگوش آیدین

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ویفر بایکیت تلخ شونیز

ویفر بایکیت تلخ شونیز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ویفر بایکیت فندقی شونیز

ویفر بایکیت فندقی شونیز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ویفری بادام زمینی بایکیت شونیز

ویفری بادام زمینی بایکیت شونیز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ویفر اترنو شونیز

ویفر اترنو شونیز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۹۶ درصد پارمیدا

شکلات تلخ 96 درصد پارمیدا

۱ کیلوگرم

۴۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا

شکلات تلخ 84 درصد پارمیدا

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۵۰۰ تومان

شکلات مینی هوبی

شکلات مینی هوبی

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

پشمک شیری و شکلاتی حاج عبدالله

پشمک شیری و شکلاتی حاج عبدالله

۱کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ۵۵٪ باراکا

شکلات تلخ55٪ باراکا

۱کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شکلات شیرین باراکا

شکلات شیرین باراکا

۱کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

شکلات دومنیکا شونیز

شکلات دومنیکا شونیز

۱کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

شکلات قیفی اسپرو

شکلات قیفی اسپرو

۱کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

آبنبات مخلوط مینی کندی

آبنبات مخلوط مینی کندی

۱کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی شونیز

شکلات تخم مرغی شونیز

۲۵۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات ملیکا شونیز

شکلات ملیکا شونیز

۲۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

شکلات گل سرخ شیرین عسل تلخ

شکلات گل سرخ شیرین عسل تلخ

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شکلات گل سرخ شیرین عسل شیر شکلاتی

شکلات گل سرخ شیرین عسل شیر شکلاتی

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شکلات توپی شیرین عسل تلخ

شکلات توپی شیرین عسل تلخ

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات توپی شیرین عسل پسته ای

شکلات توپی شیرین عسل پسته ای

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات توپی شیرین عسل شیری

شکلات توپی شیرین عسل شیری

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات توپی شیرین عسل شکلاتی

شکلات توپی شیرین عسل شکلاتی

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۸۲% آی سودا

شکلات تلخ 82% آی سودا

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۶۲% آی سودا

شکلات تلخ 62% آی سودا

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۲% شیرین عسل

شکلات تلخ 72% شیرین عسل

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات میکس سایرو

شکلات میکس سایرو در طعم های مختلف
شکلات میکس سایرو

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات پرچمی شونیز

شکلات پرچمی شونیز

۲۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

شکلات ملونه تلخ شونیز

شکلات ملونه تلخ شونیز

۲۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات ملونه شیری شونیز

شکلات ملونه شیری شونیز

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات نادو شونیز

شکلات نادو شونیز

۲۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شکلات توفیکا آیدین

شکلات توفیکا آیدین

۲۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شکلات تافی نوروز شکلاتی

شکلات تافی نوروز شکلاتی

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای شیرین عسل

شکلات ژله ای شیرین عسل

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تافی مخلوط آیدین

در طعم های کره ای، نارگیلی، فندقی
تافی مخلوط آیدین

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تافی ترش شونیز

تافی ترش شونیز

۲۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آبنبات نعنایی چیچک

آبنبات معنایی با مغز شکلاتی چیچک
آبنبات نعنایی چیچک

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبنبات زنجبیلی چیچک

آبنبات زنجبیلی چیچک

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبنبات پاستیلی آیدین

آبنبات پاستیلی آیدین

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبنبات کاراملی شونیز

آبنبات کاراملی شونیز

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبنبات پودری شونیز

آبنبات با مغز پودری ترش
آبنبات پودری شونیز

۲۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

تافی توفیس نارگیلی شونیز

تافی توفیس نارگیلی شونیز

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تافی توفیس کره ای شونیز

تافی توفیس کره ای شونیز

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تافی توفیس شکلاتی شونیز

تافی توفیس شکلاتی شونیز

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای سورال شونیز

نرم و تازه
شکلات ژله ای سورال شونیز

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شکلات توپی شیرین عسل کرمدار

شکلات توپی شیرین عسل با مغز خلال فندق
شکلات توپی شیرین عسل کرمدار

۲۵۰گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات کانفت

شکلات کانفت

۱کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز طلایی با مغز فندق

شکلات شونیز طلایی با مغز فندق

۲۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان