نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بادام زمینی آستانه

درجه۱
بادام زمینی آستانه

نیم کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک معمولی
توت خشک

نیم کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

نیم کیلوگرم

۲۸۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۱,۲۵۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

نیم کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

نیم کیلوگرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۸,۷۵۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

تخمه محبوبی دو آتیشه

نیم کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

نیم کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

نیم کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مشکل گشا

آجیل مشکل گشا

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

نیم کیلوگرم

۲۸۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۱,۲۵۰ تومان

آجیل چهار مغز رژیمی

پسته با پوست
آجیل چهار مغز رژیمی

نیم کیلوگرم

۲۳۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۸,۷۵۰ تومان

آجیل عربی اعلا

آجیل عربی اعلا

نیم کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام (پسته با پوست)

آجیل چهار مغز خام (پسته با پوست)

نیم کیلوگرم

۲۶۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳۱,۲۵۰ تومان

آجیل

پسته احمد اقایی شور(لب ترش) نیم کیلو

پسته احمد اقایی شور(لب ترش)  نیم کیلو
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد اقای شور (لب ترش) ۲۵۰ گرم

پسته احمد اقای شور (لب ترش) ۲۵۰ گرم
۱۱۲,۵۰۰ تومان

پسته اکبری شور زعفرانی

پسته اکبری شور زعفرانی

نیم کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

نیم کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور زعفرانی

پسته احمد آقایی شور زعفرانی

نیم کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

نیم کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پسته فندقی شور زعفرانی

پسته فندقی شور زعفرانی

نیم کیلوگرم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۸,۵۰۰ تومان

پسته فندقی خام

پسته فندقی خام

نیم کیلوگرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۶,۲۵۰ تومان

بادام هندی شور زعفرانی (سایز ۲۴۰)

بادام هندی شور زعفرانی (سایز 240)

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام هندی رژیمی

با پختی ناب و طعمی ویژه
مغز بادام هندی رژیمی

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی شور

مغز بادام ایرانی شور

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام شور خارجی

مغز بادام شور خارجی

نیم کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

مغز بادام خام خارجی

مغز بادام خام خارجی

نیم کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی رژیمی

مغز فندق ایرانی رژیمی

نیم کیلوگرم

۳۶۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸۳,۷۵۰ تومان

مغز فندق ایرانی خام

مغز فندق ایرانی خام

نیم کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

نیم کیلوگرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۸,۷۵۰ تومان

گردو خورشتی درجه۱

گردو خورشتی درجه۱

نیم کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

درجه۱
بادام زمینی آستانه

نیم کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خلال بادام اعلا (۱۰۰ گرم)

خلال بادام اعلا (۱۰۰ گرم)
۴۹,۰۰۰ تومان

خلال پسته اعلا (۱۰۰ گرم)

خلال پسته اعلا (۱۰۰ گرم)
۹۲,۰۰۰ تومان

خشکبار

پودر پسته ۱۴۰ گرمی

پودر پسته ۱۴۰ گرمی
۶۵,۰۰۰ تومان

برگه هلو مشتی درجه ۱(۲۵۰ گرم)

برگه هلو مشتی درجه 1(250 گرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه (۲۵۰ گرم)

درجه ۱
آلو طرقبه (۲۵۰ گرم)
۷۲,۵۰۰ تومان

بادام منقا ایرانی شور(نیم کیلوگرم)

درجه ۱
بادام منقا ایرانی شور(نیم کیلوگرم)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا ایرانی شور(۲۵۰ گرم)

درجه ۱
بادام منقا ایرانی شور(۲۵۰ گرم)
۹۷,۵۰۰ تومان

آلو مغان ۵۰۰ گرمی

آلو مغان  ۵۰۰ گرمی
۷۵,۰۰۰ تومان

برگه زرد آلو اعلا (۲۵۰ گرم)

برگه زرد آلو اعلا (۲۵۰ گرم)
۵۳,۷۵۰ تومان

قیصی اعلا (۲۵۰ گرم)

قیصی اعلا (۲۵۰ گرم)
۶۳,۷۵۰ تومان

زرشک درجه یک

زرشک درجه یک

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک درشت و شیرین

انجیر خشک درشت و شیرین

نیم کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

نیم کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

آلبالو خشکه اعلا (نیم کیلوگرم)

نیم کیلوگرم(ارگانیک)
آلبالو خشکه اعلا (نیم کیلوگرم)
۴۱,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو اعلا (نیم کیلوگرم)

نیم کیلوگرم
برگه زردآلو اعلا (نیم کیلوگرم)
۱۰۷,۵۰۰ تومان

قیصی اعلا (نیم کیلوگرم)

نیم کیلوگرم
قیصی اعلا (نیم کیلوگرم)
۱۲۷,۵۰۰ تومان

توت خشک درجه یک

توت خشک درجه یک

نیم کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۷,۵۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک معمولی
توت خشک

نیم کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

قطاب کاشانی (جعبه ای)

قطاب کاشانی (جعبه ای)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کنجد خام

۲۵۰ گرم
کنجد خام

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنجد بوداده بی نمک

۲۵۰ گرم
کنجد بوداده بی نمک

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کشمش شاهانی

کشمش شاهانی

نیم کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

نیم کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

نیم کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه

نخودچی دو آتیشه

نیم کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک ۳۰۰ گرمی

میوه خشک مخلوط
میوه خشک ۳۰۰ گرمی
۱۰۴,۰۰۰ تومان

میوه خشک حبه زنجبیل (۱۵۰ گرمی)

میوه خشک حبه زنجبیل (150 گرمی)
۴۰,۰۰۰ تومان

میوه حبه مخلوط

۱۵۰ گرم
میوه حبه مخلوط

۱۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک سیب زرد اعلا

۲۰۰ گرم
میوه خشک سیب زرد اعلا
۴۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک انبه اعلا

۲۰۰ گرم
میوه خشک انبه اعلا
۲۱۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک میوه خشک آلو شابلون اعلاشابلون اعلا

۲۰۰ گرم مدل آلو شابلون
میوه خشک میوه خشک آلو شابلون اعلاشابلون اعلا
۷۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک هلو اعلا

۲۰۰ گرم
میوه خشک هلو اعلا
۸۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات

شربت گیاهی گلاب

طبیعی و پاستوریزه
شربت گیاهی گلاب
۳۹,۰۰۰ تومان

شربت گیاهی بیدمشک

طبیعی و پاستوریزه
شربت گیاهی بیدمشک
۳۵,۰۰۰ تومان

گلاب

گلاب ممتاز برند نبات ریز درجه ۱
گلاب
۹۵,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج

برند نبات ریز
عرق بهار نارنج
۵۰,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی

برند نبات ریز
عرق کاسنی
۲۵,۰۰۰ تومان

عرق شاطره

برند نبات ریز
عرق شاطره
۲۰,۰۰۰ تومان

عرق هل برند نبات ریز

درجه ۱
عرق هل برند نبات ریز
۹۵,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج برند نبات ریز

عرق بهار نارنج برند نبات ریز
۵۲,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک برند نبات ریز

عرق بیدمشک برند نبات ریز
۴۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا برند طوبی

عرق نعنا برند طوبی
۱۵,۰۰۰ تومان

آجیل

تخمه کدو ریز شور(نیم کیلوگرم)

درجه ۱
تخمه کدو ریز شور(نیم کیلوگرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ریز شور(۲۵۰ گرم)

درجه ۱
تخمه کدو ریز شور(۲۵۰ گرم)
۵۴,۵۰۰ تومان

تخمه جاپونی گلپر درجه یک

تخمه جاپونی گلپر درجه یک

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی زرد

تخمه محبوبی زرد

نیم کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

تخمه محبوبی دو آتیشه

نیم کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان درجه یک

تخمه آفتابگردان درجه یک

نیم کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید درجه یک

تخمه آفتابگردان دور سفید درجه یک

نیم کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی خام درجه یک

تخمه کدو گوشتی خام درجه یک

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۴,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور درجه یک

تخمه کدو گوشتی شور درجه یک

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۴,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه درجه یک

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه درجه یک

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۴,۵۰۰ تومان

تخمه جاپونی شور اعلا

دستچین
تخمه جاپونی شور اعلا

نیم کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

نیم کیلوگرم
آلو طرقبه

نیم کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تخم شربتی اعلا (۲۰۰ گرم)

تخم شربتی اعلا (۲۰۰ گرم)
۴۲,۸۰۰ تومان

گز

پولکی معراج

مخلوط(میکس)
پولکی معراج
۴۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۵مغز کلاسیک

برند خجسته
سوهان عسلی ۵مغز کلاسیک
۸۵,۰۰۰ تومان

گز آردی کرمانی ۴۲٪ مغز پسته

گز  آردی کرمانی ۴۲٪ مغز پسته
۲۳۹,۰۰۰ تومان

گز لقمه ای کرمانی با ۱۸٪مخلوط مغز پسته و بادام

گز لقمه ای کرمانی با ۱۸٪مخلوط مغز پسته و بادام
۱۲۰,۰۰۰ تومان

گز لقمه ای کرمانی با ۴۲% مغز پسته

گز لقمه ای کرمانی با ۴۲% مغز پسته
۲۳۹,۰۰۰ تومان

گز لقمه ای کرمانی با ۳۸% مغز پسته

گز لقمه ای کرمانی با ۳۸% مغز پسته
۲۱۰,۰۰۰ تومان

گز آردی کرمانی ۳۸% مغز پسته

گز آردی کرمانی ۳۸% مغز پسته
۲۱۰,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران عباس زاده

کیفیت بی نظیر
زعفران عباس زاده

یک مثقال

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شکلات و آبنبات

تافی ترش شونیز(۲۵۰گرم)

تافی ترش شونیز(250گرم)
۱۳,۷۵۰ تومان

ابنبات اکالیپتوس مینو(۲۵۰ گرم)

ابنبات اکالیپتوس مینو(250 گرم)
۲۶,۰۰۰ تومان

پشمک دو سر پیچ زعفرانی حاج عبدالله(۲۵۰ گرم)

پشمک دو سر پیچ زعفرانی حاج عبدالله(250 گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات کاکایو مدادی دومینکا شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات کاکایو مدادی دومینکا شونیز ۲۵۰ گرم
۵۷,۵۰۰ تومان

تافی هفت رنگ ایدین نیم کیلو

تافی هفت رنگ ایدین  نیم کیلو
۲۵,۰۰۰ تومان

تافی هفت رنگ ایدین ۲۵۰ گرم

تافی هفت رنگ ایدین  ۲۵۰ گرم
۱۲,۵۰۰ تومان

کرم کاکایو فندقی شیری فرمند ۳۳۰گرم

کرم کاکایو فندقی شیری فرمند  330گرم
۵۲,۰۰۰ تومان

شونیز طلایی با مغز ویفر و فندق(۲۰۰ گرم)

شکلات شیری با مغز ویفر و فندق
شونیز طلایی با مغز ویفر و فندق(۲۰۰ گرم)
۴۴,۰۰۰ تومان

شکلات مدادی شونیز ۲۵۰ گرم

شکلات مدادی شونیز 250 گرم
۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات کاکائو تخم مرغی آیدین

۲۵۰ گرم
شکلات کاکائو تخم مرغی آیدین

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ویفر اترنو شونیز

۲۵۰ گرم
ویفر اترنو شونیز

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

تافی توفیکا آیدین

۲۵۰ گرم
تافی توفیکا آیدین

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی هل دار

آبنبات قیچی هل دار

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی با مغز پسته

آبنبات قیچی با مغز پسته

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

آبنبات شیری مغزدار ولیمه آناتا

آبنبات شیری مغزدار ولیمه آناتا

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳,۷۵۰ تومان

پشمک شکلاتی حاج عبدالله دو سر پیچ

مخلوط
پشمک شکلاتی حاج عبدالله دو سر پیچ

نیم کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای جیلی سافت

شکلات ژله ای جیلی سافت

نیم کیلوگرم

۳۷,۵۰۰ تومان

لواشک لقمه ای ستایش

لواشک لقمه ای ستایش

نیم کیلوگرم

۴۱,۵۰۰ تومان

آبنبات لاکچری

آبنبات لاکچری

نیم کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آبنبات پودری شونیز

آبنبات پودری شونیز

نیم کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ویفر اترنو (شونیز)

ویفر اترنو (شونیز)

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات مدادی دومینکا شونیز

شکلات مدادی دومینکا شونیز

نیم کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تافی میوه ای آیدین

تافی میوه ای آیدین

نیم کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شکلات مدادی شونیز

مخلوط شونیز و ایدین
شکلات مدادی شونیز

نیم کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تافی توفیکا نارگیلی

تافی توفیکا نارگیلی

نیم کیلوگرم

۴۲,۵۰۰ تومان

تافی کره ای توفیس شونیز

تافی کره ای توفیس شونیز

نیم کیلوگرم

۳۷,۵۰۰ تومان

آبنبات زنجبیل جینجر ایرانی

آبنبات زنجبیل جینجر ایرانی

نیم کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

تافی کارولین شونیز

تافی کارولین شونیز

نیم کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

متفرقه

پشمک وانیلی برند نبات ریز

پشمک وانیلی برند نبات ریز
۴۰,۰۰۰ تومان

ترابیکا سوسو

ترابیکا سوسو
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ترابیکا کاپوچینو

ترابیکا کاپوچینو
۱۸۴,۰۰۰ تومان

ترابیکا پرمیوم

ترابیکا پرمیوم
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خاکشیر اعلا(۳۵۰ گرم)

خاکشیر اعلا(۳۵۰ گرم)
۶۸,۰۰۰ تومان

سیاهدانه ۱۵۰ گرمی

سیاهدانه  150 گرمی
۳۸,۰۰۰ تومان

ذرت خام نیم کیلوگرم

درجه ۱
ذرت خام نیم کیلوگرم
۲۶,۰۰۰ تومان

ذرت خام ۲۵۰ گرم

درجه ۱
ذرت خام ۲۵۰ گرم
۱۳,۰۰۰ تومان

سوهان میکس فله برند ساعدی نیا

سوهان میکس فله برند ساعدی نیا

نیم کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

مسقطی گل محمدی فله ای

مسقطی گل محمدی فله ای

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

حلوا ارده برند بهشتی (۵۰۰ گرم)

حلوا ارده برند بهشتی (۵۰۰ گرم)
۵۲,۰۰۰ تومان

کلوچه حیوانی کوچک نبات ریز

کلوچه حیوانی کوچک نبات ریز
۷۰,۰۰۰ تومان

چای به (۱۴۰ گرم)

چای به (۱۴۰ گرم)
۳۲,۰۰۰ تومان

چای ترش (۴۰ گرم)

چای ترش (۴۰ گرم)
۳۵,۰۰۰ تومان

گل غنچه (۵۰ گرم)

گل غنچه (۵۰ گرم)
۳۷,۵۰۰ تومان

ادویه جات

پودر کاکایو (۱۸۰گرم)

پودر کاکایو (180گرم)
۴۵,۰۰۰ تومان

پودر دارچین ۱۴۰ گرم

پودر دارچین ۱۴۰ گرم
۳۲,۰۰۰ تومان

سماق قهوه ای اعلا ۱۴۰ گرم

سماق قهوه ای اعلا ۱۴۰ گرم
۱۸,۰۰۰ تومان

فلفل قرمز خشک ۵۰گرم

فلفل قرمز خشک  50گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

زیره سبز درشت ۱۲۰ گرمی

زیره سبز درشت 120 گرمی
۵۵,۰۰۰ تومان

به لیمو ۲۰گرمی

به لیمو  ۲۰گرمی
۱۶,۰۰۰ تومان

زرد چوبه اعلا (۲۷۰ گرم)

زرد چوبه اعلا (۲۷۰ گرم)
۲۷,۰۰۰ تومان

پودر پیاز (۱۴۰ گرم)

پودر پیاز (۱۴۰ گرم)
۱۵,۰۰۰ تومان

پودر گلپر اعلا (۸۰ گرم)

پودر گلپر اعلا (۸۰ گرم)
۱۴,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا (۱۵۰ گرمی)

پودر پاپریکا (۱۵۰ گرمی)
۲۴,۰۰۰ تومان

ادویه کباب(۱۶۰گرمی)

ادویه کباب(۱۶۰گرمی)
۲۶,۰۰۰ تومان

پرک بادام درختی(۱۰۰گرمی)

پرک بادام درختی(۱۰۰گرمی)
۴۵,۰۰۰ تومان

دانه خردل(۲۰۰گرمی)

دانه خردل(۲۰۰گرمی)
۳۶,۰۰۰ تومان

ادویه کاری(۱۱۰گرمی)

ادویه کاری(۱۱۰گرمی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پودر دارچین اعلا (۱۵۰ گرم)

پودر دارچین اعلا (۱۵۰ گرم)
۲۶,۰۰۰ تومان

فلفل سیاه اعلا (۱۵۰ گرم)

فلفل سیاه اعلا (۱۵۰ گرم)
۴۵,۰۰۰ تومان

پودر سیر اعلا (۱۸۰ گرم)

پودر سیر اعلا (۱۸۰ گرم)
۲۲,۰۰۰ تومان

پودر نارگیل (۱۵۰ گرم)

پودر نارگیل (۱۵۰ گرم)
۳۵,۰۰۰ تومان

موسیر (۱۵۰ گرم)

موسیر (۱۵۰ گرم)
۴۵,۰۰۰ تومان

کینووا (۲۰۰ گرم)

کینوا دانه خوراکی است که به خاویار گیاهی نیز شهرت دارد و مصرف آن در کشورهای غربی, به عنوان جایگزین سالم ‌تر غلاتی از جمله گندم روا...
کینووا (۲۰۰ گرم)
۵۵,۰۰۰ تومان