جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های تهران

آجیل و شیرینی آدلی تبریز

پر‌طرفدارها

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی

فالوده نیم کیلویی

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیونی

۱ کیلوگرم (۲۲ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان کره ای

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی

فالوده نیم کیلویی

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی مخصوص اکبر مشدی
بستنی سنتی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، نان خامه ای، لطیفه، رولت سفید، تر شکلاتی
شیرینی تر مخلوط

۱کیلو رولت ونان خامه ای

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی کره ای

شیرینی کره ای

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شیرینی زبان کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان کره ای

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیونی

۱ کیلوگرم (۲۲ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۱ عدد)

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، اسفنج شکلاتی، روکش شکلاتی
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

گزلقمه بادامی

۴۵۰گرم وزن خالص
گزلقمه بادامی
۱۳۷,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه وتخت

۲۷۰ گرم ± ۱۰ گرم
سوهان لقمه وتخت
۱۵۲,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی کنجدی

± ۵۰ گرم
سوهان عسلی کنجدی

۳۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی پسته

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی پسته

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودی

± ۵۰ گرم
شیرینی نخودی

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

شکر پنیر نایبی

± ۵۰ گرم
شکر پنیر نایبی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی هل دار نایبی

± ۵۰ گرم
آبنبات قیچی هل دار نایبی

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی ساده نایبی

± ۵۰ گرم
آبنبات قیچی ساده نایبی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات

پشمک حاج عبدالله شکلاتی

پشمک حاج عبدالله شکلاتی

۵۰۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله وانیلی

پشمک حاج عبدالله وانیلی

۵۰۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

شکلات آیدین

شکلات آیدین

۱کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ برنوتی

شکلات تلخ برنوتی

۱کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

۵۶۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله زعفرانی

پشمک حاج عبدالله زعفرانی

۲۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تافی

± ۵۰ گرم
شکلات تافی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات برنوتی مخلوط

± ۵۰ گرم
شکلات برنوتی مخلوط

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

شکلات آبنبات زنجبیلی باراکا

± ۵۰ گرم
شکلات آبنبات زنجبیلی باراکا

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

ژله شکری هیوا

± ۵۰ گرم
ژله شکری هیوا

۶۷۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل

نخودچی خام

نخودچی خام

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۱ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

مغز فندق

مغز فندق

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک

میوه خشک

۲۵۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان