جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آجیل سلامت

بادام زمینی، مغز بنه، گندم، سویا آجیلی، مغز تخمه آفتابگردان، مغز تخمه کدو
آجیل سلامت

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

بادام زمینی روکش دار کچاپ

بادام زمینی روکش دار کچاپ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی زعفرانی

بادام هندی زعفرانی

۲۵۰ گرم

۹۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

آجیل ۶ مغز اعلا

فندوق، پسته، تخمه جاپانی درجه ۱، تخمه کدو درجه ۱، بادام درختی، بادام هندی
آجیل 6 مغز اعلا

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بادام زرین شور

بادام زرین شور

۲۵۰ گرم

۹۳,۷۵۰ تومان

پسته احمدی دست چین شور

پسته احمدی دست چین شور

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۵۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان خارجی شور

کم نمک
تخمه آفتابگردان خارجی شور

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

نبات چوبی زعفرانی

نبات چوبی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نبات شمشی سفید

نبات شمشی سفید

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نبات شمشی زرد زعفرانی

نبات شمشی زرد زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سوهان و گز

گز ۲۰ درصد بلداجی

گز 20 درصد بلداجی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گز ۱۸ درصد بلداجی

گز 18 درصد بلداجی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

گز ۳۲ درصد بلداجی

گز 32 درصد بلداجی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

گز ۴۰ درصد بلداجی

گز 40 درصد بلداجی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

گز ۵۰ درصد بلداجی

گز 50 درصد بلداجی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوهان مرتضوی

سوهان مرتضوی

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما

خرما کبکاب

خرما کبکاب

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گون طبیعی

عسل گون طبیعی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار طبیعی

عسل کنار طبیعی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عسل کوهی درجه یک طبیعی

عسل کوهی درجه یک طبیعی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ارده خرما

ارده خرما

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ارده شیره

ارده شیره

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیره خرما

شیره خرما

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

شیره انگور

شیره انگور

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شیره انجیر

شیره انجیر

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شکلات

آبنبات عسلی

آبنبات عسلی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

آبنبات عسلی

آبنبات عسلی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شکلات قلبی شونیز

شکلات قلبی شونیز

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

آبنبات زنجبیلی

آبنبات زنجبیلی

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

آبنبات شیرخامه

آبنبات شیرخامه

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۸۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۸۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

آبنبات قهوه

آبنبات قهوه

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شکلات پارمیدا

شکلات پارمیدا

۵۰۰ گرم

۲۰۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۵,۰۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی

شکلات تخم مرغی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات توفیکا

شکلات توفیکا

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات استیکری

شکلات استیکری

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شونیزی طلایی

شونیزی طلایی

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات آندیس پرچمی

شکلات آندیس پرچمی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات کره ای فله

شکلات کره ای فله

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات میوه ای فله

شکلات میوه ای فله

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای فله

شکلات ژله ای فله

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات ملونه

شکلات ملونه

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات نانو

شکلات نانو

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات باراکا

شکلات باراکا

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مشکل گشا شور

پسته، بادام درختی، بادام زمینی، نخودچی
آجیل مشکل گشا شور

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل ۶ مغز اعلا

فندوق، پسته، تخمه جاپانی درجه ۱، تخمه کدو درجه ۱، بادام درختی، بادام هندی
آجیل 6 مغز اعلا

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل ۴ مغز اعلا خام

فندوق، پسته، بادام درختی، بادام هندی
آجیل 4 مغز اعلا خام

۲۵۰ گرم

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۸,۰۰۰ تومان

آجیل ۴ مغز اعلا شور

فندوق، پسته، بادام درختی، بادام هندی
آجیل 4 مغز اعلا شور

۲۵۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۶۸,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

بادام زمینی، مغز بنه، گندم، سویا آجیلی، مغز تخمه آفتابگردان، مغز تخمه کدو
آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۲۴,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام زمینی با پوست شور

بادام زمینی با پوست شور

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

بادام زرین شور

بادام زرین شور

۲۵۰ گرم

۹۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین شور

پسته اکبری دستچین شور

۲۵۰ گرم

۱۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۵,۰۰۰ تومان

پسته احمدی دست چین شور

پسته احمدی دست چین شور

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۵,۰۰۰ تومان

فندوق ایرانی پوست نازک شور

فندوق ایرانی پوست نازک شور

۲۵۰ گرم

۷۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۲,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه شمالی شور

بادام زمینی آستانه شمالی شور

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی ایرانی شور

بادام پوست کاغذی ایرانی شور

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۲,۰۰۰ تومان

نخودچی گل شور

نخودچی گل شور

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

آجیل خام

بادام زرین خام

بادام زرین خام

۲۵۰ گرم

۹۳,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

بادام زرین خام

 بادام زرین خام

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری دستچین خام

پسته اکبری دستچین خام

۲۵۰ گرم

۱۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۵,۰۰۰ تومان

پسته احمدی دست چین خام

پسته احمدی دست چین خام

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۵,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی ایرانی خام

بادام پوست کاغذی ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۲,۰۰۰ تومان

  بادام زمینی با پوست خام

  بادام زمینی با پوست خام

۲۵۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

گردو با پوست چینی

گردو با پوست چینی

۲۵۰ گرم

۳۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

گردو با پوست آمریکایی

گردو با پوست آمریکایی

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی ایرانی

گردو پوست کاغذی ایرانی

۲۵۰ گرم

۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

نخودچی گل خام

نخودچی گل خام

۲۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

نخودچی و کشمش

نخودچی و  کشمش

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سویا آجیلی

سویا آجیلی

۲۵۰ گرم

۱۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آجیل طعم دار

بادام زمینی روکش دار فلفلی

بادام زمینی روکش دار فلفلی

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری

بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی روکش دار کچاپ

بادام زمینی روکش دار کچاپ

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی زرد مزمز

بادام زمینی زرد مزمز

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی زعفرانی

بادام هندی زعفرانی

۲۵۰ گرم

۹۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز فندوق ایرانی سفید

مغز فندوق ایرانی سفید

۲۵۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

مغز فندوق ایرانی قهوه ای

مغز فندوق ایرانی قهوه ای

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو خارجی سفید شور

کم نمک
تخمه کدو خارجی سفید شور

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه خارجی

طعم دار شده با آبلیمو، آبغوره، نمک
تخمه کدو دو آتیشه خارجی

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه شمشیری شور

تخمه شمشیری شور

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان خارجی

طعم دار شده با آبلیمو، آبغوره، نمک
تخمه آفتابگردان خارجی

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان خارجی شور

کم نمک
تخمه آفتابگردان خارجی شور

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه سیاه شور

تخمه هندوانه سیاه شور

۲۵۰ گرم

۴۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه آویشنی

تخمه هندوانه آویشنی

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه گلپر

تخمه هندوانه گلپر

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه سیاه روغنی شور

تخمه سیاه روغنی شور

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

تخمه جاپانی دست چین شور

تخمه جاپانی دست چین شور

۲۵۰ گرم

۸۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

برگ زردآلو

برگ زردآلو

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

توت خشک یزدی

توت خشک یزدی

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

توت خشک مشهدی

توت خشک مشهدی

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک صد و یک

انجیر خشک صد و یک

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک

انجیر خشک پرک

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک خرمن

انجیر خشک خرمن

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مویز منقا هسته دار

مویز منقا هسته دار

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته

مویز بدون هسته

۲۵۰ گرم

۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۲۵۰ گرم

۱۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

کشمش قلمی سبز

کشمش قلمی سبز

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

آلو بخارا

۲۵۰ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پفکی اعلا

زرشک پفکی اعلا

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۲۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

دانه ذرت پفیلا

دانه ذرت پفیلا

۲۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کنجد طلایی درجه یک

کنجد طلایی درجه یک

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنقلات

لواشک استوایی

لواشک استوایی

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لواشک به به

لواشک به به

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

لواشک آی تیک

لواشک آی تیک

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان