نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خرما پیارم

خرما پیارم

یک کیلوگرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

تخمه محبوبی دو آتیشه

یک کیلوگرم

۱۶۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

یک کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

نیم کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

مغز گردو اعلا

مغز گردو اعلا

یک کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

نیم کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

شکلات وارداتی

نوتلا

۳۵۰ گرم
نوتلا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

نسکافه گلد

۲۰۰ گرم تاریخ جدید این محصول آفر ویژه دارد
نسکافه گلد
۱۶۸,۰۰۰ تومان

شکلات مینی هوبی

شکلات مینی هوبی
۲۳۸,۰۰۰ تومان

گردو با پوست ایرانی

گردو با پوست

ایرانی
گردو با پوست
۱۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

مغز تخمه کدو

مغز تخمه کدو
۲۴۰,۰۰۰ تومان

مغز تخمه کدو نیم کیلویی

مغز تخمه کدو نیم کیلویی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام سایز ۳۲۰ نیم کیلو گرم

بادام هندی درجه یک محصول هند
بادام هندی خام سایز 320 نیم کیلو گرم
۲۱۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی ۳۲۰خام ۲۵۰ گرم

بادام هندی 320خام 250 گرم
۲۱۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی ۳۲۰ خام ۱ کیلو گرم

بادام هندی 320 خام 1 کیلو گرم
۴۲۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو معمولی یک کیلوگرم

گردوی خورشت
مغز گردو معمولی یک کیلوگرم
۲۶۸,۰۰۰ تومان

گردو معمولی نیم کیلوگرم

گردو خورشت
گردو معمولی نیم کیلوگرم
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پسته فندقی خام

پسته فندقی خام

۲۵۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۴۴,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۰۸,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام

پسته کله قوچی خام

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری ممتاز خام

پسته اکبری ممتاز خام

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام خارجی خام

مغز بادام خارجی خام

۲۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۶۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۳۲,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام

مغز فندق خام

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۰۸,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام

مغز پسته خام

نیم کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۷۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی ۲۴۰ خام

بادام هندی 240 خام

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

بادام کاغذی خام خارجی

بادام کاغذی خام خارجی

۲۵۰ گرم

۷۸,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۱۴,۰۰۰ تومان

بادام کاغذی خام ایرانی

بادام کاغذی خام ایرانی

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

پسته بادام بادام هندی بادام درختی کشمش سبز و مویز گرود و بادام منقا و توت و فندق باسلق
آجیل یلدا
۳۲۴,۰۰۰ تومان

آجیل شور چهار مغز

آجیل شور چهار مغز

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل سه مغز

آجیل سه مغز

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۲۲,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط اعلا

آجیل مخلوط اعلا

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۶۸,۰۰۰ تومان

آجیل نمک دریایی

آجیل نمک دریایی

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۲۲,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته فندقی شور

پسته فندقی شور

یک کیلوگرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۶,۲۵۰ تومان

پسته فندقی ترش

پسته فندقی ترش

یک کیلوگرم

۳۱۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۸,۵۰۰ تومان

پسته احمدآقایی شور

پسته احمدآقایی شور

یک کیلوگرم

۴۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور

پسته کله قوچی شور

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری ممتاز شور

پسته اکبری ممتاز شور

یک کیلوگرم

۴۲۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۵۰۰ تومان

مغز بادام شور ایرانی

مغز بادام شور ایرانی

یک کیلوگرم

۴۳۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

مغز بادام شور خارجی

مغز بادام شور خارجی

یک کیلوگرم

۳۳۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی شور

مغز فندق ایرانی شور

یک کیلوگرم

۴۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

بادام هندی سایز ۲۴۰ شور

بادام هندی سایز 240 شور

یک کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

بادام هندی سایز ۳۲۰ شور

بادام هندی سایز 320 شور

یک کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

فندق با پوست بوداده

فندق با پوست بوداده

یک کیلوگرم

۳۰۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۵۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

مغز پسته بو داده

مغز پسته بو داده

یک کیلوگرم

۶۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۷,۵۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بادام کاغذی بو داده خارجی

بادام کاغذی بو داده خارجی

یک کیلوگرم

۳۱۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۸,۵۰۰ تومان

بادام کاغذی بو داده ایرانی

بادام کاغذی بو داده ایرانی

یک کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک ۱ کیلو گرم

توت خشک 1 کیلو گرم
۴۵۴,۰۰۰ تومان

توت خشک نیم کیلو گرم

توت خشک نیم کیلو گرم
۲۲۷,۰۰۰ تومان

توت خشک ۲۵۰ گرم

توت خشک 250 گرم
۱۱۳,۵۰۰ تومان

بادام خیلی درشت ایرانی ممتاز نیم کیلو

بادام مامایی درشت ایرانی با خواص خاص
بادام خیلی درشت ایرانی ممتاز نیم کیلو
۲۸۰,۰۰۰ تومان

بادام خیلی درشت ایرانی شور نیم کیلو

بادام خیلی درشت ایرانی شور نیم کیلو
۲۸۰,۰۰۰ تومان

پسته شامی آستانه

پسته شامی آستانه

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

مغز گردو اعلا

مغز گردو اعلا

یک کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

انجیر شیرازی

انجیر شیرازی

یک کیلوگرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

انجیر شیرازی ممتاز

انجیر شیرازی ممتاز

یک کیلوگرم

۳۸۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۷,۰۰۰ تومان

توت اعلا

توت اعلا

یک کیلوگرم

۵۳۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

توت ممتاز

توت ممتاز

یک کیلوگرم

۶۳۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۳۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۹,۵۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

یک کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

یک کیلوگرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

کشمش سبز قلمی

کشمش سبز قلمی

یک کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

مویز

مویز

یک کیلوگرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

سویا بو داده

سویا بو داده

یک کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

شاهدانه

شاهدانه

یک کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

کنجد

کنجد

یک کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

عناب درشت

عناب درشت

یک کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

زرشک اعلا

زرشک اعلا

یک کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

خلال بادام

خلال بادام

یک کیلوگرم

۳۳۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

یک کیلوگرم

۶۹۱,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۳۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

آلو بخارا

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

آلبالو

آلبالو

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

چیپس میگو

چیپس میگو

یک کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

آجیل هندی

آجیل هندی

یک کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

آلو شمس طرقبه

آلو شمس طرقبه

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

میوه خشک

عناب ممتاز نیم کیلو گرم

عناب ممتاز نیم کیلو گرم
۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک مخلوط

میوه خشک مخلوط

۲۵۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۸۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۶۸,۰۰۰ تومان

برگه آلو مشهدی

برگه آلو مشهدی

۲۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

انبه خشک

انبه خشک

۲۵۰ گرم

۲۳۷,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۹۵۰,۰۰۰ تومان

سیب خشک

سیب خشک

۲۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

کرن بری خشک

کرن بری میوه آمریکایی کانادایی که سرشار از آنتی اکسیدان و برای رفع عفونتهای مثانه و از بین برنده عفونتها مخصوصا برای بانوان
کرن بری خشک

۲۵۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۴۴,۰۰۰ تومان

حبه زنجبیل

حبه زنجبیل

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۵۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۳۰۲,۰۰۰ تومان

لواشک نارتام

 لواشک نارتام

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

لواشک تاکدیس

لواشک تاکدیس

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

برگ قیصی

برگ قیصی

۲۵۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه آفتابگردان دورسفید

تخمه آفتابگردان دورسفید
۹۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه جاپونی ممتاز

تخمه جاپونی ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی بو داده

تخمه کدو گوشتی بو داده

۲۵۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

تخمه کدو گوشتی دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی بو داده بی نمک

تخمه کدو گوشتی بو داده بی نمک

۲۵۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

تخمه جاپونی گلپر

تخمه جاپونی گلپر

۲۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

تخمه مشهدی بو داده

تخمه مشهدی بو داده

۲۵۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۹۴,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

تخمه محبوبی دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۶۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۲۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینیجات

گز کرمانی ۱۸% مغز پسته

گز کرمانی 18% مغز پسته

یک کیلوگرم

۲۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

شکلات ویفر بایکیت تلخ

شکلات ویفر بایکیت تلخ

یک کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شکلات ویفر بایکیت فندقی

شکلات ویفر بایکیت فندقی

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات سایرو تلخ ۷۵%

شکلات سایرو تلخ 75%

یک کیلوگرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۸,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۹,۲۵۰ تومان

شکلات سایرو شیرین

شکلات سایرو شیرین

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کراکر بادام زمینی

کراکر بادام زمینی

یک کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

شکلات پارمیدا ۹۶%

شکلات پارمیدا 96%

یک کیلوگرم

۳۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۱,۵۰۰ تومان

شکلات پارمیدا تلخ ۸۴%

شکلات پارمیدا تلخ 84%

یک کیلوگرم

۳۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شکلات پارمیدا تلخ ۷۲%

شکلات پارمیدا تلخ 72%

یک کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

گز کرمانی ۴۲ درصد (یک بسته)

گز کرمانی 42 درصد (یک بسته)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

قطاب قزوین (یک بسته)

قطاب قزوین (یک بسته)
۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی (یک بسته)

شیرینی نخودچی (یک بسته)
۶۰,۰۰۰ تومان

نبات زنجبیلی (یک بسته)

نبات زنجبیلی (یک بسته)
۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات توفیکا آیدین

شکلات توفیکا آیدین

۲۵۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز پرچمی

شکلات شونیز پرچمی

۲۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

شکلات تافی مگا استار

شکلات تافی مگا استار

۲۵۰ گرم

۲۰,۲۵۰ تومان

نیم کیلوگرم

۴۰,۵۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا (کوچک)

سوهان ساعدی نیا (کوچک)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا (بزرگ)

سوهان ساعدی نیا (بزرگ)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران سحر خیز ۱ مثقال

زعفران سحر خیز 1 مثقال
۲۶۰,۰۰۰ تومان

زعفران ۲ مثقال سحرخیز

زعفران 2 مثقال سحرخیز
۵۴۰,۰۰۰ تومان

زعفران امیرحسین

زعفران امیرحسین

نیم مثقال

۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک مثقال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

زعفران کریستال امیرحسن

زعفران کریستال امیرحسن

نیم مثقال

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک مثقال

۲۱۶,۰۰۰ تومان

دو مثقال

۴۳۲,۰۰۰ تومان

زعفران خاتم امیرحسین

زعفران خاتم امیرحسین

نیم مثقال

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک مثقال

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پک کادویی زعفران امیر حسین

پک کادویی زعفران امیر حسین
۲۶۰,۰۰۰ تومان

محصولات امیر حسین

روغن کنجد ارگانیک ۱ لیتر فرابکر

روغن کنجد که با فشار سرد و کاملا طبیعی و بدون افزودنی تهییه میشود
روغن کنجد ارگانیک 1 لیتر فرابکر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

روغن کنجد فرابکر نیم لیتر

روغن ارگانیک
روغن کنجد فرابکر نیم لیتر
۷۰,۰۰۰ تومان

هل سبز ممتاز

هل سبز ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

چوب دارچین گل سرخی ۲۵۰ گرم

چوب دارچین گل سرخی 250 گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

کراکر بادام زمینی

بادام زمینی روکش با طعم های مختلف
کراکر بادام زمینی
۷۸,۰۰۰ تومان

هل اکبر بنفش ۲۵۰ گرم پک اصلی

عطر بو فوق العاده با قیمت آف
هل اکبر بنفش 250 گرم پک اصلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کره بادام درختی ۲۰۰ گزم

کره بادام درختی ارگانیک
کره بادام  درختی 200 گزم
۸۰,۰۰۰ تومان

کره چهارمغز ۲۰۰ گرم امیرحسین

کره ارگانیک بدون افزودنی
کره چهارمغز 200 گرم امیرحسین
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کره پسته ۲۰۰ گرم امیرحسین

کره ارگانیک
کره پسته 200 گرم امیرحسین
۱۱۰,۰۰۰ تومان

معجون عسل و خشکبار ۴۰۰ گرم

عسل طبیعی و مغز خشکبار با بهترین کیفیت
معجون عسل و خشکبار 400 گرم
۲۲۰,۰۰۰ تومان

روغن نارگیل ممتاز

این محصول کاملا بصورت ارگانیک تهییه میشود
روغن نارگیل ممتاز
۵۰,۰۰۰ تومان

هل ممتاز امیرحسین

بسته بندی ۱۵ گرمی
هل ممتاز امیرحسین
۲۴,۰۰۰ تومان

روغن زیتون با بو فرابکر ۱لیتری

روغن زیتون با بو فرابکر 1لیتری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون نیم لیتر فرابکر با بو

روغن زیتون نیم لیتر فرابکر با بو
۹۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بدون بو ممتاز ۱ لیتر

روغن زیتون بدون بو ممتاز 1 لیتر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کرن بری

میوه آمریکایی که سرشار از آنتی اکسیدان و برای رفع عفونتها عالی میباشد
کرن بری
۳۴۴,۰۰۰ تومان

عسل نیم کیلویی

عسل برن شاه بلوط با کیفیت عالی و طبیعی
عسل نیم کیلویی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی امیر حسین

کره بادام زمینی امیر حسین

۴۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ارده کوچیک مخصوص امیر حسین

ارده کوچیک مخصوص امیر حسین
۴۲,۰۰۰ تومان

ارده مخصوص امیر حسین

ارده مخصوص امیر حسین

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان