جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های تهران

آجیل و خشکبار اصل تبریز

پر‌طرفدارها

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

پسته اکبری، بادام هندی، فندق دو آتیشه، بادام درختی
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۵۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

توت خشک اعلا

توت خشک اعلا

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ویفر روسی

ویفر روسی

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور

تخمه کدو شور

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک اعلاء

انجیر خشک اعلاء

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

بادام هندی خام سایز ۲۴۰

بادام هندی خام سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور ممتاز

پسته کله قوچی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور سایز ۲۴۰

بادام هندی شور سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز شور

پسته اکبری، بادام هندی، فندق دو آتیشه، بادام درختی
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۸,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

پسته اکبری، بادام هندی، فندق دو آتیشه، بادام درختی
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز لوکس شور

مغز پسته، مغز فندق، بادام هندی، با درختی
آجیل چهار مغز لوکس شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور ممتاز

پسته اکبری، تخمه ژاپنی، تخمه کدو، بادام منقا، بادام هندی
آجیل شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام ممتاز

پسته اکبری، مغز گردو، انجیر پرک، بادام منقا خام، آلو شابلون، برگ زرد آلو، کشمش سبز، مویز بدون هسته
آجیل خام ممتاز

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور ممتاز

پسته کله قوچی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور سایز ۲۴۰

بادام هندی شور سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۲۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی شور خارجی

بادام درختی شور خارجی

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

۲۵۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام ممتاز

پسته کله قوچی خام ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام سایز ۲۴۰

بادام هندی خام سایز 240

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی خام خارجی

بادام درختی خام خارجی

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی خام ایرانی

بادام درختی خام ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه خام

بادام زمینی آستانه خام

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام

۲۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه آفتابگردان گلپر دار

تخمه آفتابگردان گلپر دار

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

۲۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور

تخمه کدو شور

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی شور اعلا

تخمه کدو مشهدی شور اعلا

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی دو آتیشه

تخمه کدو مشهدی دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی شور

تخمه ژاپنی شور

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی گلپر دار

تخمه ژاپنی گلپر دار

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز فندق خام ممتاز

مغز فندق خام ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق دو آتیشه ممتاز

مغز فندق دو آتیشه ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر خشک پرک ممتاز

انجیر خشک پرک ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک شاه پرک

انجیر خشک شاه پرک

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک

انجیر خشک پرک

۲۵۰ گرم

۹۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک اعلاء

انجیر خشک اعلاء

۲۵۰ گرم

۷۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

مویز درشت درجه ۱

مویز درشت درجه 1

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

مویز ریز ممتاز

مویز ریز ممتاز

۲۵۰ گرم

۳۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کشمش فخری

کشمش فخری

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

توت خشک اعلا

توت خشک اعلا

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۲۵۰ گرم

۱۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۲۵۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پفکی ممتاز

زرشک پفکی ممتاز

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینیجات

ویفر روسی

ویفر روسی

۵۰۰گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویفر نوروز

ویفر نوروز

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان