نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

نیم لیتری
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۹۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۸۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۹۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

نیم لیتر
آب گریپ فروت

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب نارنج

آب نارنج

۹۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب لیمو ریز

۹۰۰ گرم آب لیمو طبیعی
آب لیمو ریز

۹۰۰ میلی لیتر

۳۴,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۷۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب سیب

آب سیب

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۸۰,۰۰۰ تومان

آب لمون

آب لمون

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتری

۴۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

نیم لیتری
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

نیم لیتر
آب گریپ فروت

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آب لیمو ریز

آب لیمو ریز

۵۰۰ میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۳۴,۰۰۰ تومان

دو لیتری

۷۶,۰۰۰ تومان

آب نارنج

آب نارنج

۵۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب غوره

۲ لیتر
آب غوره
۴۲,۰۰۰ تومان

افشره گوجه

۹۰۰ میلی لیتر
افشره گوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو خارگی

یک کیلوگرم
لیمو خارگی
۱۵,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

یک لیتر
سرکه سیب
۲۵,۰۰۰ تومان

سرکه انگور

یک لیتر
سرکه انگور
۲۵,۰۰۰ تومان

سرکه خرما

یک لیتر
سرکه خرما
۳۳,۰۰۰ تومان

نمک معدنی جهرم

یک کیلوگرم
نمک معدنی جهرم
۲۴,۰۰۰ تومان

نمک دریایی

یک کیلوگرم
نمک دریایی
۱۷,۰۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی

۷۵۰گرم
رب گوجه فرنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

رب انار

۵۰۰ گرم
رب انار
۶۰,۰۰۰ تومان