جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

لبنیات فروشی های تهران

لبنیات سنتی بابا حیدر (شعبه بوکان)

پنیر

پنیر سفید ایرانی

۱ کیلوگرم
پنیر سفید ایرانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

۱ کیلوگرم
پنیر لاکتیکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز کم نمک

۱ کیلوگرم
پنیر تبریز کم نمک
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر لیقوان شاهی

۱ کیلوگرم
پنیر لیقوان شاهی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز

پنیر تبریز

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماست

ماست سنتی گاوی

۲.۲۰۰ کیلوگرمی
ماست سنتی گاوی
۸۵,۰۰۰ تومان

ماست محلی چکیده ساده

ماست محلی چکیده ساده

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست محلی چکیده ترش

ماست محلی چکیده ترش

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده محلی موسیر

ماست چکیده محلی موسیر

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده جورتان خوی

ماست چکیده جورتان خوی

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر نعنا

ماست چکیده موسیر نعنا

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماست سنتی

ماست سنتی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ماست سنتی گاوی

ماست سنتی گاوی

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ماست گاوی

ماست گاوی

۴ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماست گوسفندی حیدر بابا

ماست گوسفندی حیدر بابا

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماست گاومیش میانه

ماست گاومیش میانه

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

سایر فراروده های لبنی

خامه سنتی باباحیدر

خامه سنتی باباحیدر

نیم کیلویی

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلویی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی

۱.۵لیتری

۳۰,۰۰۰ تومان

۴لیتری

۸۰,۰۰۰ تومان

سرشیر گاوی

سرشیر گاوی

۳۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشک محلی

کشک محلی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشک خشک مشهد

کشک خشک مشهد

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

کشک خشک گوسفندی

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کشک خشک گرد

کشک خشک گرد

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی معجون

نیم کیلویی
بستنی معجون
۸۰,۰۰۰ تومان

بستنی نونی حصیری

خامه، پسته
بستنی نونی حصیری

یک بسته (۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی نونی لولی

خامه، پسته
بستنی سنتی نونی لولی

یک بسته (۹ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی مخصوص

بستنی سنتی مخصوص

۵۰۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

فالوده شیرازی، شربت آلبالو
فالوده شیرازی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ادویه و چاشنی

نمک صورتی

نمک صورتی

۳۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

چوب دارچین

چوب دارچین

۱۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو طبیعی

آب آلبالو طبیعی

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب آلو بخارا طبیعی

آب آلو بخارا طبیعی

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته طبیعی

آب زغال اخته طبیعی

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب معجون شاتوت

آب شاتوت، شاتوت
آب معجون شاتوت

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب معجون زرشک

آب زرشک، زرشک
آب معجون زرشک

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سایر

قره قوروت

قره قوروت

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان