جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

دل مرغ

دل مرغ

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ

تخم مرغ

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
سینه مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ کامل با پوست

قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۶ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
مرغ کامل با پوست

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

قارچ فله ای

± ۵۰ گرم
قارچ فله ای

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال مرغ

± ۵۰ گرم
کتف و بال مرغ

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی بافک

برنج ایرانی بافک

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل با پوست

قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۶ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
مرغ کامل با پوست

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
ران مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
سینه مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (جوجه ای) به انتخاب شما
فیله مرغ

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال مرغ

± ۵۰ گرم
کتف و بال مرغ

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی تیلاپیلا پاک شده

ماهی تیلاپیلا پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی آذر مرجان

ماهی پاک شده بدون استخوان
ماهی آذر مرجان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل مرغ

دل مرغ

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

۳۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ

تخم مرغ

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۲۵,۰۰۰ تومان

کنسرو و غذای آماده

تن ماهی پادینا

تن ماهی پادینا

۲۲۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

قارچ و محصولات تازه

قارچ فله ای

قارچ فله ای

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سس و چاشنی

سس مرغ پانتای

سس مرغ پانتای

۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۸۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ آماده لذیذ

عصاره مرغ آماده لذیذ

۸۰ گرم

۱,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

سیر ترشی

± ۵۰ گرم
سیر ترشی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

± ۵۰ گرم
زیتون شور

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

ترشی کلم

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کنسرو خیارشور ممتاز یک و یک

کنسرو خیارشور ممتاز یک و یک

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خواربار

زعفران ممتاز

زعفران ممتاز

نیم گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی بافک

برنج ایرانی بافک

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برنج سعد هاشمی

برنج سعد هاشمی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

برنج تحفه گیلان

برنج تحفه گیلان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

برنج پاکستانی باسمان تی

برنج پاکستانی باسمان تی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن نباتی غنچه

روغن نباتی غنچه
روغن نباتی غنچه

۴ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

روغن پخت و پز لادن

روغن پخت و پز لادن

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

روغن سرخ کردنی لادن

روغن سرخ کردنی لادن

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لوازم کباب

ذغال خود سوز

زغال خود سوز
ذغال خود سوز

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان