جست‌وجو در اسنپ‌فود

گوشت گوسفندی

گوشت گوسفندی با دنبه

کشتار تازه شامل، ماهیچه، سر دست، ران، کعب، برش خورشتی گوشت بدون استخوان گوسفندی مناسب خورشت، چلو گوشت، آبگوشت و انواع غذای ایران...
گوشت گوسفندی با دنبه

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی بدون دنبه

کشتار تازه شامل، ماهیچه، سر دست، ران، کعب، برش خورشتی گوشت بدون استخوان گوسفندی مناسب خورشت، چلو گوشت، آبگوشت و انواع غذای ایران...
گوشت گوسفندی بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

بافت نرم، پرچرب مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها و غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی د...
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی ...
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

گوشت راسته گوسفندی با استخوان

بافت نرم، کم چرب مناسب کباب و استیک وانواع غذای ایرانی و فرنگی قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به...
گوشت راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

شامل ران گوسفندی بدون چربی مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)...
ران گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت سر دست گوسفندی

شامل سردست گوشت گوسفندی بدون چربی مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورش...
گوشت سر دست گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه بره

ماهیچه ران یا دست بدون استخوان، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه به صورت خرد شد...
ماهیچه بره

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)...
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

ران گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

ران گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

گردن شتر مرغ با استخوان

ارایه به صورت خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) در بسته بندی بهداشتی
گردن شتر مرغ با استخوان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل گوسفندی

مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده و کامل در بسته بندی بهداشتی
دل گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی

مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده و کامل در بسته بندی بهداشتی
جگر گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی

یک عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

شیردان گوسفندی

شیردان گوسفندی

یک عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

کله گوسفندی

کله گوسفندی

یک عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

یک عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

یک عدد

۲۵۰,۰۰۰ تومان