جست‌وجو در اسنپ‌فود

گوشت گوسفندی

شقه گوسفندی با دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه، ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت خرد ش...
شقه گوسفندی با دنبه

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۷ تا ۷.۵۰۰ کیلوگرم

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

شقه گوسفندی بدون دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه، ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت خرد ش...
شقه گوسفندی بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

شقه گوسفندی بی دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه، ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت خرد ش...
شقه گوسفندی بی دنبه

۷ تا ۷.۵۰۰ کیلوگرم

۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان

ران بره با استخوان

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما در بسته بن...
ران بره با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی با استخوان

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بند...
سردست گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سردست بره بدون استخوان

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بند...
سردست بره بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب، مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

بافت کمی سفت و پرچرب، بهترین گوشت برای چرخ کرده، مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیده، ارایه به صورت خرد شده، آماده چرخ به در خواست شما
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

بافت نرم، کم چرب، با استخوان، مناسب کباب و استیک، آبگوشت ، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
راسته گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

بافت نرم، پرچرب، مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها و غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده درخواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی خورشتی

برش خورشتی گوشت گوسفندی، مناسب خورشت و انواع غذای ایرانی و فرنگی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت گوسفندی خورشتی

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

ران گوسفندی چرخ شده با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط ران و راسته گوساله و قلوه گاه گوسفندی با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی ، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خو...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت شتر و شترمرغ

ران شتر مرغ

گوشت کم چرب با بافت نرم وزود پز، جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران شتر مرغ

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

گردن شتر مرغ

گوشت کم چرب با بافت نرم وزود پز، جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن شتر مرغ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه

کله پاچه گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت بسته بندی بهداشتی
کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت بسته بندی بهداشتی
سیراب شیردان گوسفندی

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

پاچه بره

پرچرب و ارایه به صورت بسته بندی بهداشتی
پاچه بره

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

زبان گوساله

پرچرب و ارایه به صورت بسته بندی بهداشتی
زبان گوساله

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر سفید گوسفندی

بافت لطیف و مناسب خوراک، ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر سفید گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان