جست‌وجو در اسنپ‌فود

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما در بسته بن...
ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فیله گوسفندی

بافت نرم و لطیف، زود پز، کم چرب مناسب کباب و استیک وانواع غذای ایرانی و فرنگی قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته ...
فیله گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۰۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بند...
سردست گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی

بافت کمی سفت، پرچرب، بهترین گوشت برای چرخ کردن مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیده ارایه به صورت خرد شده، آماده چرخ به در خواست شما
قلوه گاه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سردست گوساله

بافت کمی سفت، بهترین گوشت برای چرخ کردن همراه گوشت گوسفندی مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیده ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما...
سردست گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوساله

بافت سفت، پر چرب مناسب گوشت چرخ کرده یا استیک رولی قابل ارایه به صورت چرخ شده یا برش خرده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
قلوه گاه گوساله

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله گوساله

کم چرب‌ترین و لطیف ترین قسمت گوشت گوساله مناسب انواع کباب، استیک، بیفتک ارایه به صورت انواع برش به درخواست شما در بسته بندی بهدا...
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

بافت نرم، زود پز، کم چرب مناسب انواع استیک، کباب برگ و سایر غذاهای ایرانی قابل ارایه در انواع نحوه برش به درخواست شما در بسته ...
مغز راسته گوساله

۵۰۰ گرم

۱۶۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده ران گوسفندی با چربی

ران گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده ران گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی با چربی

راسته گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده راسته گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی با چربی

قلوه گاه گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شم...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی بدون چربی

ران گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده ران گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی بدون چربی

راسته گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما...
چرخ کرده راسته گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی بدون چربی

قلوه گاه گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست ...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بس...
چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط راسته گوساله و راسته گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط راسته گوساله و راسته گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما...
چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خوا...
چرخ کرده قلوه گاه  گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

شیشلیک کبابی

گوشت دنده گوسفندی ترد، و پرچرب مناسب کباب معروف شیشلیک قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شیشلیک کبابی

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۷۰,۰۰۰ تومان