جست‌وجو در اسنپ‌فود

گوشت گوسفندی

گوشت گوسفندی با دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم قابل ارایه به صورت خرد ش...
گوشت گوسفندی با دنبه

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی بدون دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم قابل ارایه به صورت خرد ش...
گوشت گوسفندی بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بند...
سردست گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ران و راسته گوسفندی

شامل ران و راسته گوسفندی، کم چرب مناسب انواع کباب، خورشت، قابل ارایه به صورت خورشتی، آبگوشتی، کبابی، قابل ارایه به صورت خرد شده و...
ران و راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

راسته بدون استخوان گوسفندی

بافت نرم، کم چرب، مناسب کباب، استیک، انواع غذای ایرانی و فرنگی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
راسته بدون استخوان گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده، به در خواست شما در بسته ب...
ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب، مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ران یا دست، کم چرب، مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه، قابل ارایه در بسته بندی های بهداشتی
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوسفندی با دنبه

برش خورشتی گوشت گوسفندی با دنبه، مناسب خورشت، انواع غذای ایرانی، فرنگی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی با دنبه

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوسفندی بدون دنبه

برش خورشتی گوشت گوسفندی بدون دنبه، مناسب خورشت، انواع غذای ایرانی، فرنگی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی بدون دنبه

۵۰۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

بافت نرم، پرچرب، مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها، و غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده به در خواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

بافت نرم، پرچرب، مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها، و غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده به در خواست شما
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

ران گوسفندی چرخ شده بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط راسته گوساله و ران گوسفندی بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط راسته گوساله و ران گوسفندی بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در...
 چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

مایه کباب کوبیده

مخلوط راسته گوساله و ران گوسفندی بدون چربی، مناسب کباب کوبیده، ارایه در بسته بندی بهداشتی
مایه کباب کوبیده

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

شیشلیک گوسفندی

گوشت دنده گوسفندی ترد، پرچرب، مناسب کباب معروف شیشلیک، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شیشلیک گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

پرچرب، ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل و جگر و قلوه گوسفندی

یک دست کامل از دل و جگر و قلوه، مناسب برای کباب کردن، خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی به در خواست شما
دل و جگر و قلوه گوسفندی

یک دست کامل

۱۷۰,۰۰۰ تومان