جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده) به درخواست شما، ماهیچه بره نرینه قلم آبی
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، کبابی مخصوص چنجه به درخواست شما...
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط ۸۰ درصد خورده گوشت گوساله جوانه و ۲۰ درصد قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شود، دو بار چرخ شود، سه ...
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۷۵۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم یک عدد سینه مرغ با استخوان بدون پوست
سینه مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما، گوشت جوانه گوساله دست یا ران بدون چ...
گوشت گوساله خورشتی

۱ کیلوگرم

۳۲۴,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، وزن هر ران ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم میباشد، قابل ارایه به صورت با پوست، بدون پوست به درخواست شما
ران مرغ با پوست

۲.۵ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم،برشی از یک ران بره نرینه به همراه چربی و استخوان
ران گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ متوسط

یک عدد مرغ تازه، ۱/۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم، بصورت بسته بندی کشتار گاهی، لازم به ذکر است مرغ بعد از تیکه کاری و پوست گیری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گ...
مرغ متوسط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، گوشت گوساله به مقدار ۸۰۰گرم بعلاوه ۲۰۰گرم چربی گوسفندی، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شود، دو بار چرخ شود، سه بار چرخ شو...
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ چرخ کرده

± ۵۰ گرم،لازم به ذکر است شنیسل مرغ بعداز تمیز شدن از چربی و ضایعات چند بار شسته و آبکشی میشود و سپس چرخ می‌شود. محصول بصورت بسته ب...
سینه مرغ چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مرغ خانوار

یک عدد مرغ، ۲ تا ۲.۲ کیلوگرم، بصورت بسته بندی کشتارگاهی میباشد، لازم به ذکر است مرغ بعد از تیکه کاری و پوست گیری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گر...
مرغ خانوار
۱۲۶,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم
دنبه گوسفندی

دنبه چرخ شده

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

سر سینه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده) به درخواست شما، دنده (قلوگاه)سر سینه بره نرینه زود پز، مخصوص آبگوشتی
سر سینه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان

± ۵۰ گرم، برشی از یک ران یا کتف همراه با استخوان و چربی
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم،برشی از یک ران بره نرینه به همراه چربی و استخوان
ران گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما، به همراه چربی بر...
سردست گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۴۳۵,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، گردن بره چلو گوشتی، زود پز، به صورت برش حلقه ای
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده) به درخواست شما، ماهیچه بره نرینه قلم آبی
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما، گوشت جوانه گوساله دست یا ران بدون چ...
گوشت گوساله خورشتی

۱ کیلوگرم

۳۲۴,۰۰۰ تومان

ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت)، کبابی مخصوص چنجه به درخواست شما...
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، مغز ران گوساله جوانه بدون چربی، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شود، دو بار چرخ شود، سه بار چرخ شود به درخواست شما
گوشت چرخ کرده گوساله

چرخ‌کرده گوساله بدون چربی

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط ۸۰ درصد خرده گوشت گوساله جوانه و ۲۰ درصد قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شود، دو بار چرخ شود، سه ب...
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شود، دو بار چرخ شود، سه بار چرخ شود به درخواست شما
گوشت چرخ کرده گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

دنبه چرخ کرده

± ۵۰ گرم، دنبه بره نرینه پر روغن با روغن دهی هر یک کیلو ۸۰۰ گرم، شسته و چرخ می‌شود، آماده روغن گیری، کاملاً بهداشتی(بصورت منجمد)
دنبه چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ چرخ کرده

± ۵۰ گرم،لازم به ذکر است شنیسل مرغ بعداز تمیز شدن از چربی و ضایعات چند بار شسته و آبکشی میشود و سپس چرخ می‌شود. محصول بصورت بسته ب...
سینه مرغ چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مرغ

بال مرغ

± ۵۰ گرم، بال همراه باسربال و نوک
بال مرغ

۵۰۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

± ۵۰ گرم، پاچین تازه، با پوست
کتف مرغ

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ کوچک

یک عدد مرغ تازه کشتار روز به وزن بین ۱/۴۰۰تا۱/۵۰۰کیلوگرم.
مرغ کوچک
۸۲,۵۰۰ تومان

مرغ معمولی

یک عدد مرغ تازه وزن بین ۱/۸۰۰تا۱/۶۰۰ کیلوگرم بصورت کامل و درسته ارسال می‌شود درصورت تکه کاری در قسمت افزودنی فاکتور انتخاب بفرمایی...
مرغ معمولی
۹۹,۰۰۰ تومان

مرغ متوسط

یک عدد مرغ تازه، ۱/۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم، بصورت بسته بندی کشتار گاهی، لازم به ذکر است مرغ بعد از تیکه کاری و پوست گیری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گ...
مرغ متوسط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ خانوار

یک عدد مرغ، ۲ تا ۲.۲ کیلوگرم، بصورت بسته بندی کشتارگاهی میباشد، لازم به ذکر است مرغ بعد از تیکه کاری و پوست گیری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گر...
مرغ خانوار
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پای مرغ

± ۵۰ گرم، پاک شده همراه با ناخن، فله
پای مرغ

۲ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، وزن هر ران ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم میباشد، قابل ارایه به صورت با پوست، بدون پوست به درخواست شما
ران مرغ با پوست

۱ کیلوگرم

۵۳,۸۰۰ تومان

۲.۵ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۶۳,۸۰۰ تومان

سینه مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، سینه با استخوان با پوست
سینه مرغ با پوست

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم یک عدد سینه مرغ با استخوان بدون پوست
سینه مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

گوشت شتر و شترمرغ

گوشت شتر کم چربی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما
گوشت شتر کم چربی

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

ران بوقلمون بدون پوست

جایگزین عالی برای انواع غذاهای ایرانی که با مرغ طبخ می شود، ارایه به صورت خرد شده به انتخاب شما در بسته بندی بهداشتی
ران بوقلمون بدون پوست

۲ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۴۱۲,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

استیک ماهی حلوا سیاه

بسته بندی وکیوم
استیک ماهی حلوا سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹۱,۵۰۰ تومان

استیک ماهی قزل سالمون

بدون استخوان منجمد
استیک ماهی قزل سالمون

۷۰۰ گرم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

میگو پلویی

پاک شده بدون پوست و رگ
میگو پلویی

۵۰۰گرمی درشت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

ماهی تیلا پیا

بسته بندی وکیوم
ماهی تیلا پیا

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۲۷,۰۰۰ تومان

ماهی کیلکا

ماهی کلیکا باسر و دم، منجمد ۵۰۰ گرمی، فاقد مواد افزودنی و نگهدارنده
ماهی کیلکا

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

استیک ماهی گالیت

بسته بندی وکیوم
استیک ماهی گالیت

۶۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

استیک ماهی شیر جنوب

بسته بندی وکیوم
استیک ماهی شیر جنوب

۶۵۰ گرم

۲۲۷,۵۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه

یک عدد کله به همراه چهار عدد پاچه درشت بره نرینه، زودپز
کله پاچه

کله تک درشت

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سیراب و شیردان گوسفندی

یک عدد سیرابی همراه با شیردان (بصورت فله‌ای ای)
سیراب و شیردان گوسفندی

یک بسته

۸۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی منجمد

یک عدد پاچه بره نرینه زودپز، پاک شده کشتارگاهی میباشد، تمیز کاری جزیی در منزل نیاز دارد، منجمد میباشد
پاچه گوسفندی منجمد

یک عدد

۳۸,۵۰۰ تومان

دل و جگر

دل، قلوه و جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم، جگر گوسفندی بره نرینه تازه، کشتار روز کشتارگاه صنعتی مشهد همراه با دل و قلوه، بسته بندی
دل، قلوه و جگر گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۴,۰۰۰ تومان

جگر سفید گوسفندی

جگر سفید گوسفندی

یک عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

دل مرغ

± ۵۰ گرم
دل مرغ

یک بسته

۴۰,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

± ۵۰ گرم دارای لیبل وبسته بندی کشتارگاهی و تاریخ مصرف ۴۸ساعته
جگر مرغ

۶۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

± ۵۰ گرم
سنگدان مرغ

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

شینسل مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، فله
شینسل مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان