جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ بدون پوست

۲ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ با پوست

۲ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی زعفرانی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با زعفران درجه یک، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سیر و کره، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی سیر و کره

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی باربیکیو

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سس باربیکیو، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی باربیکیو

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل با پوست سبز شمال

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ، ارایه به صورت خرد شده به صورت با است...
مرغ کامل با پوست سبز شمال

۲ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۱.۷۵۰ کیلوگرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۱.۷۵۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سایر

چاشنی جوجه کباب

چاشنی جوجه کباب

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۴۵,۰۰۰ تومان

ذغال کبابی

ذغال کبابی

۲ کیلو گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل با پوست اصفهان

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ، ارایه به صورت خرد شده به صورت با است...
مرغ کامل با پوست اصفهان

۱.۵۰۰ تا ۱.۷۵۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۷۵۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل با پوست سبز شمال

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ، ارایه به صورت خرد شده به صورت با است...
مرغ کامل با پوست سبز شمال

۲ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۱.۷۵۰ کیلوگرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۱.۷۵۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ اصفهان

مرغ اصفهان

۲.۲۵۰ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ با پوست

۲ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار، مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ بدون پوست

۲ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال مرغ

پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ، ارایه در بسته بندی بهداشتی
کتف و بال مرغ

۲ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

پای مرغ

پرچرب ترین قسمت مرغ، مناسب غذاهای آسیایی و انواع سوپ، ارایه در بسته بندی بهداشتی
پای مرغ

۱ بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

استخوان دار و کم گوشت، مناسب سرخ کردن، گریل و کبابی، ارایه در بسته بندی بهداشتی
گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

سنگدان مرغ

خوش طعم و زود پز، مناسب انواع خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
سنگدان مرغ

۳۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

بافت لطف و نرم مناسب انواع خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
جگر مرغ

۳۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

جوجه کبابی ران با استخوان ساده

ران مرغ خرد شده کبابی، بدون چاشنی و طعم دهنده، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران با استخوان ساده

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه ساده

ران و سینه مرغ خرد شده کبابی، بدون چاشنی و طعم دهنده، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران و سینه ساده

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه ساده

سینه مرغ خرد شده کبابی، بدون چاشنی و طعم دهنده، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی سینه ساده

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی زعفرانی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با زعفران درجه یک، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی اسپایسی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با ادویه مخصوص، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی اسپایسی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سیر و کره، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی سیر و کره

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی با طعم سبزیجات

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سبزیجات مخصوص، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی با طعم سبزیجات

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی لاری

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با ماست، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی لاری

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی باربیکیو

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سس باربیکیو، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی باربیکیو

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی جنگلی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سبزیجات، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی جنگلی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

میگو صورتی

میگو رگ زده درشت، دریایی، تمیزشده خالص، بدون دورریز
میگو صورتی

یک کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

فیله ماهی گالیت

فیله ماهی گالیت دریایی
فیله ماهی گالیت

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله ماهی صافی

فیله ماهی صافی جنوب
فیله ماهی صافی

۵۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله ماهی شیر دریایی

فیله ماهی شیر جنوب، مخصوص قلیه ماهی
فیله ماهی شیر دریایی

۵۰۰ گرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ماهی تیلاپیلا

سرشار از نیاسین، ویتامین B۱۲ ، فسفر، مناسب برای انواع اخوراک دریایی به صورت گریل و سرخ شده، ارایه به صورت شکم خالی به درخواست شما...
ماهی تیلاپیلا

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

بلدرچین

استخوان دار، کم چرب، مناسب برای خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
بلدرچین

۱.۳۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم (۶ عدد)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کبک کامل

استخوان دار، دارای ارزش غذایی بالا و لذیذ، مناسب برای خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
کبک کامل

۸۰۰ تا ۱.۱۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بوقلمون کامل

جایگزین عالی برای انواع غذاهای ایرانی که با مرغ طبخ می شود، ارایه به صورت خرد شده، به اتنخاب شما در بسته بندی بهداشتی
بوقلمون کامل

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

گنجشک

گنجشک

بسته ۱۰ تایی

۷۰,۰۰۰ تومان