جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های کرج

مرغ و ماهی الماسی

پر‌طرفدارها

مرغ کامل

بهترین کیفیت
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

قابل ارایه به صورت خرد شده ۲ و ۴ تکه، با سر و دم و تیغ، بدون سر و دم و تیغ، برش فیله ای، برش عرضی به درخواست شما، بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

۳ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ

بهترین کیفیت با پوست
ران مرغ

۳ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۶.۵۰۰ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۳.۵۰۰ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵.۵۰۰ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون

بهترین کیفیت
سینه بوقلمون

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی زعفرانی

بهترین کیفیت، مخلوطی از ران وسینه بی استخوان
جوجه کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینه بدون استخوان

بهترین کیفیت
سینه بدون استخوان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده سینه مرغ

بهترین کیفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی
چرخ کرده سینه مرغ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران مرغ

بهترین کیفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی
چرخ کرده ران مرغ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده مخلوط ران و سینه مرغ

بهترین کیفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی
چرخ کرده مخلوط ران و سینه مرغ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل

بهترین کیفیت
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۲.۵۰۰ تا ۳ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ دوازده تکه

بهترین کیفیت، مرغ کامل با توجه به سفارش ،وزن میشه وپاک و خردمیشه و داخل بسته قرار میگیره
مرغ دوازده تکه

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۶ کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ هشت تکه

بهترین کیفیت، مرغ کامل با توجه به سفارش، وزن میشه و پوست گیری و خرد میشه و داخل بسته قرار میگیره
مرغ هشت تکه

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۶ کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سلطنتی

ران پاک کرد خالص، بدون پوست و کمر با بهترین کیفیت
ران مرغ سلطنتی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۳.۵۰۰ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۴.۵۰۰ کیلوگرم

۴۰۵,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ

بهترین کیفیت با پوست
ران مرغ

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۳.۵۰۰ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۴.۵۰۰ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۵ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵.۵۰۰ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۶ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۶.۵۰۰ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

بهترین کیفیت و بدون پوست
مغز ران مرغ

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ساق مرغ

بهترین کیفیت
ساق مرغ

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ

بهترین کیفیت با پوست و استخوان
سینه مرغ

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سینه بدون استخوان

بهترین کیفیت
سینه بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

جوجه کبابی سینه با استخوان

سینه مرغ با استخوان خرد شده زعفرانی، پیاز، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص جوجه کباب
جوجه کبابی سینه با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران با استخوان زعفرانی

بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران با استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی زعفرانی

بهترین کیفیت
جوجه کبابی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران بدون استخوان زعفرانی

بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران بدون استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی با استخوان زعفرانی

بهترین کیفیت، مخلوطی از ران و سینه مرغ با استخوان
جوجه کبابی با استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی بدون استخوان زعفرانی

بهترین کیفیت، مخلوطی از ران وسینه بی استخوان مرغ
جوجه کبابی بدون استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مرغ بی استخوان

بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مرغ بی استخوان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی کتف مرغ ساده

بهترین کیفیت
جوجه کبابی کتف مرغ ساده

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی کتف مرغ زعفرانی

بهترین کیفیت
جوجه کبابی کتف مرغ زعفرانی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

سینه بوقلمون

بهترین کیفیت
سینه بوقلمون

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوشت بلدرچین

بهترین کیفیت
گوشت بلدرچین

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی تیلاپیلا

مناسب برای انواع اخوراک دریایی به صورت گریل و سرخ شده، ارایه به صورت شکم خالی به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
ماهی تیلاپیلا

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۵۲۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۸۷۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۳.۵۰۰ کیلوگرم

۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

قابل ارایه به صورت خرد شده ۲ و ۴ تکه، با سر و دم و تیغ، بدون سر و دم و تیغ، برش فیله ای، برش عرضی به درخواست شما، بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ماهی بچه شیر

قابل ارایه به صورت خرد شده ۲ و ۴ تکه، با سر و دم و تیغ، بدون سر و دم و تیغ، برش فیله ای، برش عرضی به درخواست شما، بهترین کیفیت
ماهی بچه شیر

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلو گرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۶۲۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

قابل ارایه به صورت خرد شده ۲ و ۴ تکه، با سر و دم و تیغ، بدون سر و دم و تیغ، برش فیله ای، برش عرضی به درخواست شما، بهترین کیفیت
ماهی شوریده

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی کیلکا

منجمد شیلاتی
ماهی کیلکا

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

ماهی دودی

قابل ارایه به صورت خرد شده ۲ و ۴ تکه، با سر و دم و تیغ، بدون سر و دم و تیغ، برش فیله ای، برش عرضی به درخواست شما، بهترین کیفیت
ماهی دودی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

میگو

میگو

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

پای مرغ

پوست کنده بدون ناخن وزن ۳۵۰ گرم
پای مرغ

۳۵۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان

جگر مرغ

یک بسته
جگر مرغ

۳۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

یک بسته
سنگدان مرغ

۳۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ

نصف شانه، با طعمی متفاوت
تخم مرغ

۱۵ عدد

۴۷,۵۰۰ تومان

۳۰ عدد

۹۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ رسمی

نصف شانه، با طعمی متفاوت
تخم مرغ رسمی

۱۵ عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

۳۰ عدد

۱۳۰,۰۰۰ تومان