نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، کامل، خردشده ۱۲، ۱۰، ۸، ۶ تکه، بدون پوست به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
مرغ کامل

۲.۶۰۰ تا ۲.۹۰۰ کیلوگرم

۹۹,۵۰۰ تومان

۱.۹۰۰ تا ۲.۱۰۰ کیلوگرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۱.۴۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

ناموجود

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده ۲ و ۴ تکه به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

بزرگ (۱ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

کوچک (۸۰۰ تا ۱ کیلوگرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو، سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۵۰ گرم، یک، دو، سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

ناموجود

گوشت گوسفندی خورشتی

± ۵۰ گرم، خرد شده ریز و درشت به صورت خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوسفندی خورشتی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، خرد شده ریز و درشت به صورت خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوساله خورشتی

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

میگو ۱۱۰-۱۵۰بسته ۴۰۰گرمی

بسته بندی
میگو 110-150بسته 400گرمی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

ماهی کیلکا

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ماهی کیلکا

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۰
۲۱,۷۰۰ ۱۹,۵۳۰ تومان

سیراب و شیردان گوسفندی

سیراب و شیردان گوسفندی

یک دست

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

گوشت قرمز

زبان گوساله ۱.۸کیلوگرم

به صورت کامل
زبان گوساله 1.8کیلوگرم
ناموجود

گوشت گوسفندی خورشتی

± ۵۰ گرم، خرد شده ریز و درشت به صورت خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوسفندی خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله خورشتی

± ۵۰ گرم، خرد شده ریز و درشت به صورت خورشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت گوساله خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی آبگوشتی

± ۵۰ گرم
قلوه گاه گوسفندی آبگوشتی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی ته چینی

± ۵۰ گرم
قلوه گاه گوسفندی ته چینی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

گردن بره

± ۵۰ گرم
گردن بره

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

راسته گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده ریز و درشت به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

ران گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده ریز و درشت به صورت خورشتی، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف استراگانف ب...
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

قلم گوساله

± ۵۰ گرم
قلم گوساله

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو، سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۵۰ گرم، یک، دو، سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

دنبه بره

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه بره

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

ران مرغ با پوست(عدد)

در صورت درخواست مشتری پوست ران جدا میشود
ران مرغ با پوست(عدد)
۱۹,۵۰۰ تومان

شنیسل سینه مرغ

بدون استخوان و پوست
شنیسل سینه مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال بدون سربال
بال کبابی
۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، کامل، خردشده ۱۲، ۱۰، ۸، ۶ تکه، بدون پوست به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
مرغ کامل

۱.۴۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۱.۹۰۰ تا ۲.۱۰۰ کیلوگرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۲.۶۰۰ تا ۲.۹۰۰ کیلوگرم

۹۹,۵۰۰ تومان

ران مرغ

± ۵۰ گرم، بدون پوست، با پوست به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ران مرغ

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

بال مرغ

± ۵۰ گرم، بدون پوست، با پوست به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
بال مرغ

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

پای مرغ

± ۵۰ گرم
پای مرغ

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۱۴,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

± ۵۰ گرم
گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

اسکلت مرغ

± ۵۰ گرم
اسکلت مرغ

۱ کیلوگرم

۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی بال مرغ مرینیت شده

± ۵۰ گرم، مرغ تکه ای مرینیت شده با ادویه، آبلیمو و زعفران
جوجه کبابی بال مرغ مرینیت شده

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مرغ مرینیت شده

± ۵۰ گرم، مرغ تکه ای مرینیت شده با ادویه، آبلیمو و زعفران
جوجه کبابی ران مرغ مرینیت شده

۱ کیلوگرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۵۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شنیسل فیله مرغ مرینیت شده

± ۵۰ گرم، مرغ تکه ای مرینیت شده با ادویه، آبلیمو و زعفران
شنیسل فیله مرغ مرینیت شده

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

پاچین مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
پاچین مرغ

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پاچین مرغ مرینیت شده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
پاچین مرغ مرینیت شده

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

فیله شیر نیزه ای

بسته ۶۳۵ گرمی
فیله شیر نیزه ای
ناموجود

میگو ۱۱۰-۱۵۰ بسته ۲۰۰ گرمی

بسته بندی
میگو 110-150 بسته 200 گرمی
۴۲,۵۰۰ تومان

میگو ۱۱۰-۱۵۰بسته ۴۰۰گرمی

بسته بندی
میگو 110-150بسته 400گرمی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

فیله سنگسر

بسته ۶۰۰گرمی
فیله سنگسر
۱۲۵,۸۰۰ تومان

فیله شیر گالیت

بسته ۶۳۰گرمی
فیله شیر گالیت
۸۹,۵۰۰ تومان

فیله شیر حلقه شده

بسته ۶۰۰گرمی
فیله شیر حلقه شده
۱۵۲,۵۰۰ تومان

استیک حلوا سیاه

بسته ۶۵۰گرمی
استیک حلوا سیاه
۱۴۸,۵۰۰ تومان

فیله تیلاپیلا

بسته یک کیلوگرمی
فیله تیلاپیلا
۲۷۲,۰۰۰ تومان

شاه میگو با پوست نیم کیلویی

هر نیم کیلو ۸عدد
شاه میگو با پوست نیم کیلویی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده ۲ و ۴ تکه به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

کوچک (۸۰۰ تا ۱ کیلوگرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

بزرگ (۱ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ماهی کیلکا

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ماهی کیلکا

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۰
۲۱,۷۰۰ ۱۹,۵۳۰ تومان

کله پاچه

پاچه گوساله

هر عدد بین ۱.۸الی۲کیلو
پاچه گوساله
ناموجود

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

سیراب و شیردان گوسفندی

سیراب و شیردان گوسفندی

یک دست

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

دل و جگر

جگر مرغ

بسته ۶۰۰گرمی
جگر مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

جگر بره

± ۵۰ گرم
جگر بره

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

دل مرغ

± ۵۰ گرم
دل مرغ

یک بسته (۶۰۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

± ۵۰ گرم
سنگدان مرغ

یک بسته (۶۰۰ گرم)

ناموجود

سس، چاشنی و ادویه

سس آل اسپایس

طعم جنگلی
سس آل اسپایس
۱۰,۰۰۰ تومان

سس جوجه کبابی آلس پایس

طبع بوشهری بسیار تند
سس جوجه کبابی آلس پایس

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان