جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های کرج

هايپر پروتئين مستر دنبه

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

فیله مرغ

۹۰۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در ...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

ران گوساله بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل با پوست

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده، به صورت با ا...
مرغ کامل با پوست

۲.۵۰۰ تا ۲.۷۵۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۲.۲۵۰ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

۱.۷۵۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

مغز ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب، مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

راسته گوساله

بافت نرم، زود پز، کم چرب، مناسب انواع استیک، کباب برگ و سایر غذاهای ایرانی، قابل ارایه در انواع نحوه برش به درخواست شما در بسته ...
راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

گرد ران گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
گرد ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ران و قلوه گاه گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، قلوه گاه، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما...
ران و قلوه گاه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته ب...
سردست گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب، مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی

بافت نرم، کم چرب، با استخوان، مناسب کباب و استیک، آبگوشت، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مغز ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

سردست گوساله

بهترین گوشت برای چرخ کردن همراه گوشت گوسفندی، مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیده، ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی ب...
سردست گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

راسته گوساله

بافت نرم، زود پز، کم چرب، مناسب انواع استیک، کباب برگ و سایر غذاهای ایرانی، قابل ارایه در انواع نحوه برش به درخواست شما در بسته ...
راسته گوساله

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سر فیله گوساله

کم چرب‌ترین و لطیف ترین قسمت گوشت گوساله، مناسب انواع کباب، استیک، بیفتک، ارایه به صورت انواع برش به درخواست شما در بسته بندی به...
سر فیله گوساله

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در ...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

ران گوساله بدون چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل با پوست

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده، به صورت با ا...
مرغ کامل با پوست

۱.۲۵۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۹۳,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۱.۷۵۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱.۷۵۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۲.۲۵۰ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ تا ۲.۷۵۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۲.۷۵۰ تا ۳ کیلوگرم

۱۸۳,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

۹۰۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان

سینه مرغ بدون استخوان

۹۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

چنجه راسته گوساله کبابی

بافت نرم، زود پز، کم چرب، مناسب انواع کباب ایرانی و فرنگی، قابل ارایه در بسته بندی بهداشتی
چنجه راسته گوساله کبابی

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی زعفرانی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با زعفران درجه یک، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سبزیجات

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سبزیجات معطر، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی سبزیجات

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مکزیکی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سس فلفلی تند مکزیکی، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ذغالی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سس باربیکیو، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ذغالی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ایتالیایی

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با سس ایتالیایی، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ایتالیایی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ماسالا

مرغ کامل خرد شده کبابی، طعم دار شده با ماست چکیده، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ماسالا

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بال مرغ کبابی زعفرانی

بال مرغ نوک گیری شده، طعم دار شده با زعفران، ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال مرغ کبابی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی زعفرانی

بال مرغ نوک گیری شده و کتف مرغ، طعم دار شده با زعفران درجه یک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال و کتف کبابی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بال مرغ کبابی مکزیکی

بال مرغ نوک گیری شده، طعم دار شده با فلفل و سس تند مکزیکی، ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال مرغ کبابی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی مکزیکی

بال مرغ نوک گیری شده و کتف مرغ، طعم دار شده با سس فلفلی تند مکزیکی، ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال و کتف کبابی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

سیرابی و شیردان گوسفندی

پرچرب، ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
سیرابی و شیردان گوسفندی

یک دست کامل

۷۰,۰۰۰ تومان

سوسیس و هات داگ

سوسیس کوکتل ۷۰ درصد گوشتیران

ارایه شده در بسته بندی بهداشتی
سوسیس کوکتل 70 درصد گوشتیران

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ ۹۰ درصد گوشتیران

ارایه شده در بسته بندی بهداشتی
سوسیس هات داگ 90 درصد گوشتیران

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو ۹۰ درصد کاله

ارایه شده در بسته بندی بهداشتی
سوسیس چوریتسو 90 درصد کاله

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس ذغالی ۹۰ درصد کاله

ارایه شده در بسته بندی بهداشتی
سوسیس ذغالی 90 درصد کاله

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

کالباس و ژامبون

بیکن ۹۰ درصد گوشت رباط

ارایه شده در بسته بندی بهداشتی
بیکن 90 درصد گوشت رباط

۳۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان