نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم
مغز ران گوساله

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

راسته بی استخوان گوسفندی

± ۵۰ گرم
راسته بی استخوان گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ تازه

± ۵۰ گرم
فیله مرغ تازه

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

± ۵۰ گرم
گوشت چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

گوشت شاندیزی

± ۵۰ گرم
گوشت شاندیزی

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۵۰۰ تومان

گوشت قرمز

ران گوسفند (گرد ران)

۲.۵۰۰ تا ۲.۷۰۰ کیلو گرم
ران گوسفند (گرد ران)
۵۰۷,۶۰۰ تومان

راسته بی استخوان گوسفندی

± ۵۰ گرم
راسته بی استخوان گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

چنجه گوسفندی

± ۵۰ گرم
چنجه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۴,۵۰۰ تومان

گوشت شاندیزی

± ۵۰ گرم
گوشت شاندیزی

۱ کیلوگرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۴,۵۰۰ تومان

مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم
مغز ران گوساله

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

چنجه گوساله

± ۵۰ گرم
چنجه گوساله

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

± ۵۰ گرم
گوشت چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

جوجه کباب مراکشی

مواد تشکیل دهنده سس : ماست و سبزیجات معطر
جوجه کباب مراکشی
۴۰,۵۰۰ تومان

جوجه کباب مراکشی ۱ کیلو گرم

مواد تشکیل دهنده سس : ماست و سبزیجات معطر
جوجه کباب مراکشی 1 کیلو گرم
۸۱,۰۰۰ تومان

فیله مرغ تازه

± ۵۰ گرم
فیله مرغ تازه

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی سیر و کره

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی سبزیجات

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی سبزیجات

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

بال و کتف کبابی زعفرانی

± ۵۰ گرم
بال و کتف کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی مکزیکی

± ۵۰ گرم
بال و کتف کبابی مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

فیله سالمون نروژی

± ۵۰ گرم
فیله سالمون نروژی

۱ کیلوگرم

۷۵۹,۰۰۰ تومان

فیله سالمون سفارشی

± ۵۰ گرم
فیله سالمون سفارشی

۱ کیلوگرم

۷۵۹,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک ریب آی

± ۵۰ گرم
استیک ریب آی

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک تی بن گوسفندی

± ۵۰ گرم
استیک تی بن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۲,۵۰۰ تومان

استیک تام و جری

± ۵۰ گرم
استیک تام و جری

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

استیک پرایم ریب

± ۵۰ گرم
استیک پرایم ریب

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوسفندی ممتاز

± ۵۰ گرم
استیک راسته گوسفندی ممتاز

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

استیک ران گوسفندی

± ۵۰ گرم
استیک ران گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۴,۵۰۰ تومان

استیک کوهان ایرلندی

± ۵۰ گرم
استیک کوهان ایرلندی

۵۰۰ گرم

۱۷۶,۰۰۰ تومان

استیک سینه مرغ بلغاری

± ۵۰ گرم
استیک سینه مرغ بلغاری

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

استیک سینه مرغ ایتالیایی

± ۵۰ گرم
استیک سینه مرغ ایتالیایی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

استیک برگر ۹۵% گوشت ۲۰۲

استیک برگر 95% گوشت 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۸۰,۵۰۰ تومان

همبرگر گوشت

± ۵۰ گرم
همبرگر گوشت

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

کباب لقمه ۷۰% گوشت ۲۰۲

کباب لقمه 70% گوشت 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۵۶,۹۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ کبابی

± ۵۰ گرم
قارچ کبابی

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

± ۵۰ گرم
قارچ سوخاری

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

ژامبون ۹۰% گوشت ۲۰۲

ژامبون 90% گوشت 202

۳۰۰ گرم

۷۸,۶۰۰ تومان

ژامبون ۹۰% گوشت آرکا

ژامبون 90% گوشت آرکا

۲۵۰ گرم

۸۳,۲۵۰ تومان

ژامبون مرغ دودی کاله

ژامبون مرغ دودی کاله

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۴۷,۰۰۰ تومان

ژامبون ۹۰% مرغ آرکا

ژامبون 90% مرغ آرکا

۲۵۰ گرم

۴۴,۴۰۰ تومان

ژامبون مرغ پرسی ۹۰% آرمن

ژامبون مرغ پرسی 90% آرمن

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

ژامبون نورورزی ۹۰% آندره

ژامبون نورورزی 90% آندره

۱ کیلوگرم

۳۱۱,۰۰۰ تومان

ژامبون نوروزی تنوری ۹۰% آندره

ژامبون نوروزی تنوری 90% آندره

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

ژامبون نوروزی آندره

ژامبون نوروزی آندره

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۸۰,۱۰۰ تومان

ژامبون پپرونی ویژه با دود طبیعی ۶۰% ۲۰۲

ژامبون پپرونی ویژه با دود طبیعی 60% 202

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

ژامبون سالامی ۹۰% ۲۰۲

ژامبون سالامی 90% 202

۱ کیلوگرم

۲۳۳,۰۰۰ تومان

ژامبون سالامی ۹۰% گوشت ۲۰۲

ژامبون سالامی 90% گوشت 202

۲۵۰ گرم

۸۰,۹۰۰ تومان

ژامبون سالامی روسی ۹۷% رباط

ژامبون سالامی روسی 97% رباط

۱ کیلوگرم

۲۵۶,۰۰۰ تومان

ژامبون سالامی وکیوم اسپریچو

ژامبون سالامی وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

ژامبون بیف سالامی سورن

ژامبون بیف سالامی سورن

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ژامبون بوقلمون ۹۰% آندره

ژامبون بوقلمون 90% آندره

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۰۰۰ تومان

کالباس گوشت ۷۰% آرکا

کالباس گوشت 70% آرکا

۲۵۰ گرم

۵۱,۸۰۰ تومان

کالباس قارچ و مرغ ۷۰% رویال ۲۰۲

کالباس قارچ و مرغ 70% رویال 202

۳۰۰ گرم

۴۳,۹۰۰ تومان

کالباس مرغ و قارچ ۶۰% آندره

کالباس مرغ و قارچ 60% آندره

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ و قارچ ۶۰% آرکا

کالباس مرغ و قارچ 60% آرکا

۲۵۰ گرم

۳۵,۶۱۲ تومان

کالباس مرغ پرسی ۹۰% آندره

کالباس مرغ پرسی 90% آندره

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۴۲,۴۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس سالامی بلند ۹۰% آرمن

کالباس سالامی بلند 90% آرمن

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کالباس سالامی کوچک ۹۰% آرمن

کالباس سالامی کوچک 90% آرمن

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کالباس گوشت پرسی ۹۰% گوشت رباط

کالباس گوشت پرسی 90% گوشت رباط

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ تنوری ۹۰% رباط

کالباس مرغ تنوری 90% رباط

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ۶۰% گوشت ۲۰۲

کالباس خشک 60% گوشت 202

۳۰۰ گرم

۵۸,۹۰۰ تومان

کالباس لیونر ممتاز ۷۰% آندره

کالباس لیونر ممتاز 70% آندره

۱ کیلوگرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

کالباس لیونر ویرجینیا سورن

کالباس لیونر ویرجینیا سورن

۱ کیلوگرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

کالباس لیونر وکیوم اسپریچو

کالباس لیونر وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۵۵,۵۰۰ تومان

کالباس میکس پارتی ۲۰۲

کالباس میکس پارتی 202

۳۰۰ گرم

۸۴,۹۰۰ تومان

کالباس پرسی مخصوص وکیوم اسپریچو

کالباس پرسی مخصوص وکیوم اسپریچو

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۷۷,۰۰۰ تومان

کالباس بوقلمون اسپریچو

کالباس بوقلمون اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

کالباس سرانتیو سورن

کالباس سرانتیو سورن

۱ کیلوگرم

۳۳۲,۵۰۰ تومان

کالباس گلدن وایت سورن

کالباس گلدن وایت سورن

۱ کیلوگرم

۲۶۶,۰۰۰ تومان

کالباس میت لف قارچ و پنیر

کالباس میت لف قارچ و پنیر

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۵۰۰ تومان

کالباس پاستارامی اسپریچو

کالباس پاستارامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

بیکن لایه ای ۹۰% آرکا

بیکن لایه ای 90% آرکا

۱ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

بیکن پرمیوم ۲۰۲

بیکن پرمیوم ۲۰۲

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۲۴۳,۰۰۰ تومان

بیکن گوساله اصل ۲۰۲

بیکن گوساله اصل 202

۲۵۰ گرم

۷۶,۱۰۰ تومان

بیکن گوشت فرانسوی ۹۷% ۲۰۲

بیکن گوشت فرانسوی 97% 202

۲۵۰ گرم

۷۷,۸۰۰ تومان

بیکن گوشت صبحانه سورن

بیکن گوشت صبحانه سورن

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۷۲۵ تومان

بیکن مرغ و گوشت اسپریچو

بیکن مرغ و گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

بیکن ۹۸% آندره

بیکن 98% آندره

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۸۰,۹۰۰ تومان

بیکن ایرلندی قالبی اسپریچو

بیکن ایرلندی قالبی اسپریچو

۱ کیلوگرم

۳۴۹,۰۰۰ تومان

بیکن بوقلمون ۲۰۲

بیکن بوقلمون 202

۲۵۰ گرم

۶۳,۵۰۰ تومان

سینه بوقلمون دکراتیو سورن

سینه بوقلمون دکراتیو سورن

۱ کیلوگرم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

استیک بوقلمون تنوری ۹۵ درصد ۲۰۲

استیک بوقلمون تنوری 95 درصد 202

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

استیک بوقلمون تنوری ۲۰۲

استیک بوقلمون تنوری 202

۳۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

استیک گوشت و مرغ لایه ای تنوری ۲۰۲

استیک گوشت و مرغ لایه ای تنوری 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۸۵,۹۰۰ تومان

هات داگ مخصوص ۷۰% گوشت ۲۰۲

هات داگ مخصوص 70% گوشت 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۴۵,۹۰۰ تومان

هات داگ مخصوص بوقلمون سورن

هات داگ مخصوص بوقلمون سورن

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۵۰۰ تومان

هات داگ مخصوص گوشت دودی سورن

هات داگ مخصوص گوشت دودی سورن

۱ کیلوگرم

۲۰۴,۷۵۰ تومان

هات داگ گودا ۲۰۲

هات داگ گودا 202

۴۰۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

هات داگ رویال ۹۰% آندره

هات داگ رویال 90% آندره

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

هات داگ ممتاز ویژه ۷۰% آندره

هات داگ ممتاز ویژه 70% آندره

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

هات داگ کالیفرنیا ۹۰% آرمن

هات داگ کالیفرنیا 90% آرمن

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر ۷۰% گوشت ۲۰۲

سوسیس فرانکفورتر 70% گوشت 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۶۹,۵۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر وکیوم اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس کراکو پنیر ۵۵% رباط

سوسیس کراکو پنیر 55% رباط

۱ کیلوگرم

۱۵۷,۳۰۰ تومان

سوسیس بولونیا گوشت اسپریچو

سوسیس بولونیا گوشت اسپریچو

۳۳۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو ۸۰% اسپریچو

سوسیس باربیکیو 80% اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۷۷,۵۰۰ تومان

سوسیس کاباتوسی اسپریچو

سوسیس کاباتوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

کوکتل پنیر ۵۵% گوشت ۲۰۲

کوکتل پنیر 55% گوشت 202

۵۰۰ گرم

۴۴,۶۰۰ تومان

کوکتل پنیر ۵۵% آندره

کوکتل پنیر 55% آندره

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کوکتل پنیر وکیوم اسپریچو

کوکتل پنیر وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کوکتل ویژه ۷۰% گوشت ۲۰۲

کوکتل ویژه 70% گوشت 202

۵۰۰ گرم

۵۳,۸۰۰ تومان

کوکتل ویژه ۸۰% آندره

کوکتل ویژه 80% آندره

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

کوکتل ممتاز ۷۰% اندره

کوکتل ممتاز 70% اندره

۳۰۰ گرم

۴۳,۱۰۰ تومان

کوکتل ممتاز ویژه ۷۰% آندره

کوکتل ممتاز ویژه 70% آندره

۱ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

کوکتل شکاری ۹۰% مخصوص ۲۰۲

کوکتل شکاری 90% مخصوص 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

کوکتل رویال ۹۰ % آندره

کوکتل رویال 90 % آندره

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

کوکتل ۵۵% آندره

کوکتل 55% آندره

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

چوریستو دارفرش ۹۰% گوشت ۲۰۲

چوریستو دارفرش 90% گوشت 202

یک عدد (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم)

۹۹,۷۰۰ تومان

چوریستو ۲۰۲

چوریستو 202

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو اسپریچو

چوریتسو اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سوجوک ۸۰% گوشت ۲۰۲

سوجوک 80% گوشت 202

۲۵۰ گرم

۸۵,۳۰۰ تومان

سوجوک اسپریچو

سوجوک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

رویال بیف ۹۰% دارفرش ۲۰۲

رویال بیف 90% دارفرش 202

۳۰۰ گرم

۹۱,۹۰۰ تومان

هندوشکا سینه بوقلمون ۹۸% رباط

هندوشکا سینه بوقلمون 98% رباط

۱ کیلوگرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر کبابی

± ۵۰ گرم
پنیر کبابی

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پنیر سوخاری

± ۵۰ گرم
پنیر سوخاری

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان