جست‌وجو در اسنپ‌فود

گوشت گوسفندی

شقه بره با دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه، ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت خرد ش...
شقه بره با دنبه

۷ تا ۷.۵۰۰ کیلوگرم

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شقه بره بدون دنبه

کشتار تازه شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، سردست، راسته، گردن و قلوه گاه، ضایعات در هر کیلوگرم ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت خرد ش...
شقه بره بدون دنبه

۷ تا ۷.۵۰۰ کیلوگرم

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

بدون دنبه، شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما...
ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

بدون دنبه، شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما ...
سردست گوسفندی

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ران یا دست، کم چرب، مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه، قابل ارایه در بسته بندی های بهداشتی
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب، مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

قلم گوسفندی

مقوی، طعم دهنده غذا، پرچرب، مناسب برای انواع سوپ و حلیم، ارایه بصورت سالم یا برش خرد به درخواست شما
قلم گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی خورشتی بی استخوان

برش خورشتی گوشت با استخوان گوسفندی، مناسب خورشت، چلو گوشت، آبگوشت و انواع غذای ایرانی و فرنگی، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته ...
گوشت گوسفندی خورشتی بی استخوان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی، مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سر فیله گوساله

کم چرب‌ترین و لطیف ترین قسمت گوشت گوساله، مناسب انواع کباب، استیک، بیفتک، ارایه به صورت انواع برش به درخواست شما در بسته بندی بهدا...
سر فیله گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

سردست گوساله

بافت کمی سفت و بهترین گوشت برای چرخ کردن همراه گوشت گوسفندی، مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیدهریال ارایه به صورت خرد شده به در خواست ش...
سردست گوساله

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

قلم گوساله

مقوی، طعم دهنده غذا، پرچرب، مناسب برای انواع سوپ و حلیم، ارایه بصورت سالم یا برش خرد به درخواست شما
قلم گوساله

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

قلوه گاه گوسفندی با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
 چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط راسته گوساله و قلوه گاه گوسفندی با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

مایه کباب کوبیده مخصوص

مخلوط راسته گوساله و قلوه گاه بره با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
مایه کباب کوبیده مخصوص

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و شتر

مخلوط قلوه گاه گوسفندی و شتر چرخ شده با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به...
چرخ کرده گوسفندی و شتر

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و شترمرغ

مخلوط قلوه گاه گوسفندی و شتر مرغ چرخ شده با چربی، مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوش...
چرخ کرده گوسفندی و شترمرغ

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

شیشلیک کبابی ساده

گوشت دنده گوسفندی ترد و پرچرب، مناسب کباب معروف شیشلیک، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شیشلیک کبابی ساده

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوسفندی کبابی

گوشت راسته گوسفندی، ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
چنجه راسته گوسفندی کبابی

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

گوشت شتر و شترمرغ

گوشت شتر بدون کوهان

گوشت بسیار مقوی و خوش هضم، جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت شتر بدون کوهان

۵۰۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

فیله شتر

گوشت بسیار مقوی و خوش هضم، جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی، ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
فیله شتر

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه

کله پاچه گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کله گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
کله گوسفندی

یک عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی

پرچرب و ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان گوسفندی

سیراب شیردان گوسفندی

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر سفید گوسفندی

بافت لطیف و مناسب خوراک، ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر سفید گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

جگر، دل و قلوه گوسفندی

بافت لطیف و مناسب خوراک، ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر، دل و قلوه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان