جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های اصفهان

پروتئینی حنانه (جابر ۱۲)

پر‌طرفدارها

فیله فیتنس

فیله مرغ غنی شده با فیبر و طعم دار شده با کرفس و ادویه اختصاصی حنانه، مناسب برای ورزشکاران و بدنسازان با رژیم های High protein و ...
فیله فیتنس

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

استیک منجمد ماهی قزل آلا حنانه

± ۵۰ گرم، استیک ماهی قزل آلا منجمد بدون تیغ و استخوان با کیفیت حنانه
استیک منجمد ماهی قزل آلا حنانه

۵۰۰ گرم

۹۳,۲۴۰ تومان

سینه بدون استخوان vip

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان ۱۰۰درصد گوشت، غضروف گیری و چربی گیری شده و در بسته بندی بهداشتی شامل ۴ تا ۵ قطعه سینه مرغ عرضه میشود، ...
سینه بدون استخوان vip

۹۵۰ گرم

۱۳۴,۹۰۰ تومان

استیک منجمد ماهی کفشک حنانه

± ۵۰ گرم، استیک ماهی قزل آلای صورتی منجمد بدون تیغ و استخوان با کیفیت حنانه
استیک منجمد ماهی کفشک حنانه

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۹۱۲ تومان

مرغ

مرغ هشت تکه VIP

± ۵۰ گرم، یک عدد مرغ کامل, تقسیم شده به ۸ تکه شامل دوعدد ساق ,دو عدد بالای ران , چهار قطعه سینه,گردن و دوعدد بال بصورت پاک شده و ف...
مرغ هشت تکه VIP

۱,۶۵۰ گرم

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱,۵۵۰ گرم

ناموجود

۱,۴۵۰ گرم

ناموجود

مرغ چهار لایه با طعم ویژه

۴ عدد برگر تهیه شده از سینه و ران تازه مرغ و طعم دار شده با ادویه اختصاصی حنانه، مناسب برای گریل، سرخ کردن، باربیکیو، پیشنهاد حنا...
مرغ چهار لایه با طعم ویژه

۶۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

خوراک کاراملی

خوراک کاراملی

۶۰۰ گرم

۸۳,۳۰۰ تومان

ران بدون پوست vip

± ۵۰ گرم، ران مرغ بدون پوست که ضایعات آن اعم از چربی، استخوان کامل لگن و دنبالچه آن گرفته شده و در بسته بندی بهداشتی شامل ۳ عدد را...
ران بدون پوست vip

۹۵۰ گرم

۱۲۰,۶۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

ناموجود

۷۵۰ گرم

ناموجود

بالا ران بدون استخوان اسپایسی یواش

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی ران اسپایسی ملایم، تهیه شده از لذیذ ترین قسمت ران مرغ طعم دار شده با ادویه تند اختصاصی حنانه که از طعم عمیق د...
بالا ران بدون استخوان اسپایسی یواش

۹۵۰ گرم

ناموجود

۸۵۰ گرم

ناموجود

بالا ران بدون استخوان اسموکی مرغ گرم

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی ران اسموکی تهیه شده از لذیذ ترین قسمت ران مرغ با ادویه مخصوص حنانه که طعمی مشابه ژامبون دودی دارد، یک پیشنهاد...
بالا ران بدون استخوان اسموکی مرغ گرم

۹۵۰ گرم

۱۳۶,۸۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

۱۲۲,۴۰۰ تومان

بالای ران بدون استخوان مرغ تازه و گرم

± ۵۰ گرم، قسمت بالای ران بدون استخوان ،چربی، غضروف و ضایعات که در بسته بندی بهداشتی شامل ۶ یا۷ قطعه فیله ران ، مناسب برای ۳ نفر، م...
بالای ران بدون استخوان مرغ تازه و گرم

۹۰۰ گرم

۱۳۱,۴۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

ناموجود

بالای ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، قسمت بالای ران بدون قسمت ساق، بدون چربی و ضایعات که در بسته بندی بهداشتی شامل ۶ تا ۷ عدد بالا ران ، مناسب برای ۳ نفر، پی...
بالای ران با استخوان مرغ

۹۵۰ گرم

۱۱۷,۸۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

ناموجود

سینه با استخوان مرغ تازه و گرم بی پوست

± ۵۰ گرم، دو قطعه سینه با استخوان بدون پوست و چربی همراه با کتف و فیله
سینه با استخوان مرغ تازه و گرم بی پوست

۹۵۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

ناموجود

سینه بدون استخوان vip

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان ۱۰۰درصد گوشت، غضروف گیری و چربی گیری شده و در بسته بندی بهداشتی شامل ۴ تا ۵ قطعه سینه مرغ عرضه میشود، ...
سینه بدون استخوان vip

۹۵۰ گرم

۱۳۴,۹۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

ناموجود

سینه بی استخوان اسموکی مرغ گرم و تازه

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه اسموکی تهیه شده از سینه بدون استخوان شده با ادویه مخصوص حنانه که طعمی مشابه ژامبون دودی دارد، یک پیشنهاد...
سینه بی استخوان اسموکی مرغ گرم و تازه

۹۵۰ گرم

۱۴۰,۶۰۰ تومان

کتف مرغ تازه و گرم

± ۵۰ گرم، شامل ۲۰ قطعه کتف کبابی بدون پوست
کتف مرغ تازه و گرم

۸۵۰ گرم

ناموجود

فیله مرغ تازه و گرم

± ۵۰ گرم، فیله سینه۱۰۰ درصد گوشت، قسمت عضله زیر سینه بدون چربی و ضایعات که در بسته بندی بهداشتی شامل حدود ۱۵قطعه فیله عرضه میشود، ...
فیله مرغ تازه و گرم

۷۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

فیله فیتنس

فیله مرغ غنی شده با فیبر و طعم دار شده با کرفس و ادویه اختصاصی حنانه، مناسب برای ورزشکاران و بدنسازان با رژیم های High protein و ...
فیله فیتنس

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

جوجه کبابی با استخوان ۱/۴۰۰ کیلوگرمی

± ۵۰ گرم، مرغ کامل خرد شده کبابی با استخوان vip بدون ضایعات شامل ران وسینه و یک جفت کتف و بال
جوجه کبابی با استخوان 1/400 کیلوگرمی
ناموجود

ران بدون استخوان گارنی

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی ران مرغ گارنی، تهیه شده از فیله ران بدون استخوان طعم دار شده با سبزیجات تازه، فلفل تند، ادویه های اختصاصی حنا...
ران بدون استخوان گارنی

۹۵۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

جوجه ران بدون استخوان زعفرانی

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی ران زعفرانی، تهیه شده از لذیذ ترین قسمت ران مرغ طعم دار شده با زعفران خالص و ادویه اختصاصی حنانه که از طعم عم...
جوجه ران بدون استخوان زعفرانی

۹۵۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

جوجه ران بدون استخوان ماستی

± ۵۰ گرم،  جوجه کبابی فیله ران ماستی تهیه شده از ران بدون استخوان طعم دار شده با ماست ، فلفل نیم کوب شده، ادویه اختصاصی حنانه که ط...
جوجه ران بدون استخوان ماستی

۹۵۰ گرم

ناموجود

جوجه ران بدون استخوان لاری مرغ گرم و تازه

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی ران لاری تهیه شده از لذیذ ترین قسمت ران مرغ طعم دار شده با ماست، موسیر، سبزیجات کوهی که از طعم عمیق دلچسب آن ...
جوجه ران بدون استخوان لاری مرغ گرم و تازه

۹۵۰ گرم

۱۴۰,۶۰۰ تومان

جوجه سینه بدون استخوان ماستی

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه ماستی تهیه شده از سینه بدون استخوان طعم دار شده با ماست ، فلفل نیم کوب شده، ادویه اختصاصی حنانه که طعمی ...
جوجه سینه بدون استخوان ماستی

۹۵۰ گرم

۱۳۶,۸۰۰ تومان

جوجه سینه بدون استخوان اسپایسی یواش

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه اسپایسی ملایم، تهیه شده از سینه بدون استخوان طعم دار شده با ادویه تند اختصاصی حنانه که از طعم عمیق دلچسب...
جوجه سینه بدون استخوان اسپایسی یواش

۹۵۰ گرم

۱۴۰,۶۰۰ تومان

جوجه سینه بدون استخوان لاری مرغ گرم و تازه

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه گارنی،تهیه شده از سینه بدون استخوان طعم دار شده با سبزیجات تازه، فلفل تند ادویه های اختصاصی حنانه ،که از...
جوجه سینه بدون استخوان لاری مرغ گرم و تازه

۹۵۰ گرم

۱۴۰,۶۰۰ تومان

سینه بدون استخوان گارنی

۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه گارنی،تهیه شده از سینه بدون استخوان طعم دار شده با سبزیجات تازه، فلفل تند ادویه های اختصاصی حنانه ،که از ...
سینه بدون استخوان گارنی

۹۵۰ گرم

۱۴۴,۴۰۰ تومان

جوجه سینه بدون استخوان زعفرانی گرم

± ۵۰ گرم، جوجه کبابی سینه زعفرانی، تهیه شده از سینه بدون استخوان طعم دار شده با زعفران خالص و ادویه اختصاصی حنانه که از طعم عمیق د...
جوجه سینه بدون استخوان زعفرانی گرم

۹۵۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

کتف و بال اسپایسی یواش

± ۵۰ گرم، کتف و بال کبابی اسپایسی، طعم دار شده با ادویه تند مخصوص حنانه، ۴۰ درصد تندی کمتر نسبت به اسپایسی هات، تهیه شده از بهترین...
کتف و بال اسپایسی یواش

۹۵۰ گرم

۱۱۱,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی زعفرانی گرم

± ۵۰ گرم، کتف و بال کبابی زعفرانی، طعم دار شده با زعفران خالص و ادویه اختصاصی حنانه، تهیه شده از بهترین سایز کتف و بال، مناسب برای...
کتف و بال کبابی زعفرانی گرم

۸۵۰ گرم

ناموجود

ساق بدون پوست مرغ تازه و گرم

± ۵۰ گرم، ساق ران مرغ (ماهیچه) بدون چربی، سر قلم و ضایعات که در بسته بندی بهداشتی شامل۶ یا ۷ عدد ماهیچه ، مناسب برای ۳ نفر، پیشنها...
ساق بدون پوست مرغ تازه و گرم

۹۵۰ گرم

ناموجود

۸۵۰ گرم

۱۱۲,۲۰۰ تومان

دریایی

خاویار سوروگا

خاویار سوروگا

یک بسته (۲۵ گرم)

۶۹۹,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰ گرم)

۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان

خاویار رویال بلوگا

خاویار رویال بلوگا

یک بسته (۲۵ گرم)

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰ گرم)

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

ران و سینه بلدرچین

استخوان دار، کم چرب مناسب برای خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
ران و سینه بلدرچین

۷۵۰ گرم

ناموجود

ران و سینه vip بلدرچین

± ۵۰ گرم، گوشت بسیار لذیذ و فاقد بوی زهم،گوشت بلدرچین منبع خوب نیاسین، فسفر، کلیسیم ،مس، تیامین، ریبوفلاوین، ویتامین B۶،روی، آهن و...
ران و سینه vip بلدرچین

۸۵۰ گرم

۱۴۵,۲۰۰ تومان

سینه بدون استخوان بوقلمون

± ۵۰ گرم، سینه بدون استخوان بوقلمون ماده ۱۰۰درصد گوشت، غضروف گیری و چربی گیری شده ، به دلیل چربی کمتر و پروتِین بیشتر نسبت به مرغ ...
سینه بدون استخوان بوقلمون

۹۵۰ گرم

۱۵۴,۸۰۰ تومان

۸۵۰ گرم

ناموجود

استیک

چهار لایه بوقلمون

± ۵۰ گرم، ۴عدد برگر تهیه شده از سینه و ران بوقلمون و طعم دار شده با پنیر پارمسان و ادویه جات اختصاصی حنانه محصولی با ارزش غذایی ب...
چهار لایه بوقلمون

۶۰۰ گرم

۱۶۶,۲۰۰ تومان

استیک شترمرغ

استیک شترمرغ

۶۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

استیک منجمد ماهی تیلا پیا حنانه

± ۵۰ گرم، تیلاپیا ماهی کوچک با طعمی ملایم که تهیه آن آسان و نسبتا ارزان است.ماهی تیلاپیلا ،بافت بسیار نرم و لذیذی دارد و فاقد تیغ ...
استیک منجمد ماهی تیلا پیا حنانه

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۱۸۴ تومان

استیک منجمد ماهی قزل آلا حنانه

± ۵۰ گرم، استیک ماهی قزل آلا منجمد بدون تیغ و استخوان با کیفیت حنانه
استیک منجمد ماهی قزل آلا حنانه

۵۰۰ گرم

۹۳,۲۴۰ تومان

استیک منجمد ماهی کفشک حنانه

± ۵۰ گرم، استیک ماهی قزل آلای صورتی منجمد بدون تیغ و استخوان با کیفیت حنانه
استیک منجمد ماهی کفشک حنانه

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۹۱۲ تومان

استیک منجمد ماهی شوریده حنانه

± ۵۰ گرم، ۵۰۰گرم استیک شوریده هندیجان بدون تیغ و ضایعات مناسب سرخ کردن ،گریل ،بخارپز
استیک منجمد ماهی شوریده حنانه

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۹۱۲ تومان

فیله منجمد ماهی شیر دریایی حنانه

± ۵۰ گرم، ۵۰۰گرم فیله منجمد ماهی شیر دریایی مناسب سرخ کردن ، کبابی و قلیه
فیله منجمد ماهی شیر دریایی حنانه

۵۰۰ گرم

۱۶۱,۶۱۶ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ ساده

شامل ۹ عدد تخم مرغ ساده
تخم مرغ ساده

یک بسته (۹ عدد)

۴۱,۴۰۰ تومان

تخم مرغ محلی یک زرده

شامل ۹ عدد تخم مرغ محلی تک زرده
تخم مرغ محلی یک زرده

یک بسته (۹ عدد)

۶۷,۵۰۰ تومان

تخم مرغ محلی دو زرده

شامل ۶ عدد تخم مرغ محلی دوزرده
تخم مرغ محلی دو زرده

یک بسته (۶ عدد)

۵۷,۵۰۰ تومان

تخم غاز

شامل ۳ عدد تخم غاز
تخم غاز

یک بسته (۳ عدد)

۶۶,۰۰۰ تومان

تخم اردک

شامل ۶ عدد تخم اردک
تخم اردک

یک بسته (۶ عدد)

۴۸,۰۰۰ تومان

تخم کبک

شامل ۶ عدد تخم کبک
تخم کبک

یک بسته (۶ عدد)

۴۰,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچین

شامل ۱۲ عدد تخم بلدرچین
تخم بلدرچین

یک بسته (۱۲ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان