نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت پاک کرده
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، سینه مرغ بدون استخوان، (خورد شده یا چرخ کرده به درخواست شما)با بهترین کیفیت
سینه مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، خورشتی درشت، چلو گوشتی با انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
میگو سوخاری

۱ کیلوگرم

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان بدون پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه مرغ با استخوان بدون پوست

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل سینه مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، استیکی، کبابی، پاک شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

شنیسل ران مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

بلدرچین

۸۰۰گرمی تازه
بلدرچین

یک بسته

۹۹,۰۰۰ تومان

گوشت مخلوط چرخ کرده

± ۵۰ گرم، ۲ بار چرخ شده و مخلوط ۶۰ درصد گوشت گوساله و ۴۰ درصد گوشت گوسفند، با بهترین کیفیت
گوشت مخلوط چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
بال کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر، کره ،پیاز روغن ، ادویه مخصوص با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سیر و کره

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، استیکی، کبابی، پاک شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، خورشتی درشت، چلو گوشتی با انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

راسته گوساله

± ۵۰ گرم، کامل، استیکی، کبابی، پاک شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

گوشت ران گوساله خورشتی پاک کرده

± ۵۰ گرم، کامل، خرد شده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت ران گوساله خورشتی پاک کرده

۱ کیلوگرم

۲۲۳,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی بی استخوان

± ۵۰ گرم، کامل و کبابی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
راسته گوسفندی بی استخوان

۱ کیلوگرم

۳۸۶,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی خورشتی ممتاز

± ۵۰ گرم، خورشتی درشت و چلو گوشتی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی خورشتی ممتاز

۳ کیلوگرم

۶۳۸,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی خورشتی ممتاز

± ۵۰ گرم، خورشتی درشت و چلو گوشتی با انتخاب شما، با بهترین کیفیت
سردست گوسفندی خورشتی ممتاز

۱.۵ کیلوگرم

۳۲۸,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی چرخ کرده

± ۵۰ گرم، ۲ بار چرخ شده، با بهترین کیفیت
گوشت گوسفندی چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

گوشت مخلوط چرخ کرده

± ۵۰ گرم، ۲ بار چرخ شده و مخلوط ۶۰ درصد گوشت گوساله و ۴۰ درصد گوشت گوسفند، با بهترین کیفیت
گوشت مخلوط چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله چرخ کرده

± ۵۰ گرم، ۲ بار چرخ شده با بهترین کیفیت
گوشت گوساله چرخ کرده

۱ کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

دنبه

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه

۲۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کبابی شاندیری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز ، روغن ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
کبابی شاندیری

۱ کیلوگرم

۲۶۸,۰۰۰ تومان

کبابی ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ،نمک ،فلفل، رب انار و گردو با بهترین کیفیت
کبابی ترش

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کبابی بلغاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز ، روغن ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
کبابی بلغاری

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کوبیده کبابی آماده

± ۵۰ گرم، مخلوط گوشت گوساله گوشت گوسفند و پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
 کوبیده کبابی آماده

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

چرخ کرده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده مرغ
۶۶,۰۰۰ تومان

کعب کنتاکی

± ۵۰ گرم، مغز ران مرغ سوخاری شده
کعب کنتاکی

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان بدون پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه مرغ با استخوان بدون پوست

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان

± ۵۰ گرم، سینه مرغ بدون استخوان، (خورد شده یا چرخ کرده به درخواست شما)با بهترین کیفیت
سینه مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

بالا ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بالا ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت پاک کرده
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

شنیسل تایلندی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سفید تایلندی ،نمک و فلفل و ادویه با بهترین کیفیت
شنیسل تایلندی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

شنیسل اسپایسی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری تند ،نمک و فلفل و ادویه با بهترین کیفیت
شنیسل اسپایسی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

شنیسل ران مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل سینه مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

بلدرچین

۸۰۰گرمی تازه
بلدرچین

یک بسته

۹۹,۰۰۰ تومان

کبک منجمد

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کبک منجمد

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

بلدرچین کبابی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
بلدرچین کبابی

۱ کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی چیزاسموکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک و ترکیبات پنیری دودی با بهترین کیفیت
جوجه کبابی چیزاسموکی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی تندوری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس نیمه تند تندوری با بهترین کیفیت
جوجه کبابی تندوری

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر، کره ،پیاز روغن ، ادویه مخصوص با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سیر و کره

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سبزیجات

± ۵۰ گرمف طعم دار شده با پیاز ،روغن ، سبزیجات معطر و ادویه مخصوص با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سبزیجات

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ذغالی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، سبزیجات معطر و ادویه دودی با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ذغالی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی لاری (ماستی)

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و ماست با بهترین کیفیت
جوجه کبابی لاری (ماستی)

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط ترش طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن رب انار و گردو با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط ترش طعم دار

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط با استخوان زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخلوط با استخوان زعفرانی

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
بال کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

بازوی کبابی زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک ، فلفل و زعفران با بهترین کیفیت
بازوی کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ تند

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن ، نمک و سس تند مکزیکی با بهترین کیفیت
بال مرغ تند

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

بلدرچین منجمد

± ۵۰ گرم
بلدرچین منجمد

۸۰۰ گرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل سالمون بدون تیغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و ۴ تکه بدون سر و دم با بهترین کیفیت
ماهی قزل سالمون بدون تیغ

۱ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا بدون تیغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و ۴ تکه بدون سر و دم با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا بدون تیغ

۱ کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
شنیسل ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران ،پیاز ،روغن،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

فیله شیر ماهی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله شیر ماهی

۱ کیلوگرم

۴۳۸,۰۰۰ تومان

میگو منجمد

درشت با بهترین کیفیت
میگو منجمد

یک بسته (۳۵۰ گرم)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

میگو منجمد پلویی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو منجمد پلویی

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

میگو تازه

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو تازه

۱ کیلوگرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری ،نمک و فلفل با بهترین کیفیت
میگو سوخاری

۱ کیلوگرم

۳۴۹,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک سینه مرغ طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پیاز،روغن و سس مخصوص با بهترین کیفیت
استیک سینه مرغ طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مرغ منجمد

± ۵۰ گرم، گوشت مرغ و پیاز، نمک ، فلفل و ادویه همبرگری با بهترین کیفیت
همبرگر مرغ منجمد

۱ کیلوگرم

۸۴,۰۰۰ تومان

همبرگر گوشت منجمد

± ۵۰ گرم، مخلوط گوشت گوساله گوشت گوسفند و پیاز، نمک ، فلفل و ادویه همبرگری با بهترین کیفیت
همبرگر گوشت منجمد

۱ کیلوگرم

۱۸۶,۰۰۰ تومان

بیفتک راسته گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بیفتک راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۵۲,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

۱۲ عدد

۱۹,۹۰۰ تومان

تخم کبک

تخم کبک

۶ عدد

۲۳,۹۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۰۰ تومان

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۱۸۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

ژامبون بوقلمون رباط

ژامبون بوقلمون رباط

یک بسته

۶۵,۹۰۰ تومان

ژامبون مرغ رباط

ژامبون مرغ رباط

یک بسته

۵۱,۱۹۶ تومان

ژامبون گوشت نوروزی آندره

ژامبون گوشت نوروزی آندره

یک بسته

۸۷,۱۰۰ تومان

سوسیس شکاری میکائیلیان

سوسیس شکاری میکائیلیان

یک بسته

۸۰,۰۰۰ تومان

هات داگ رباط

هات داگ رباط

یک بسته

۵۸,۴۲۳ تومان

کوکتل ویژه ۸۰ درصد

کوکتل ویژه 80 درصد

یک بسته

۷۰,۳۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

فیله ماهی تیلا پیلا منجمد ۶۰۰ گرم

فیله ماهی تیلا پیلا منجمد 600 گرم
۱۶۸,۰۰۰ تومان

سوپر سالاد

± ۵۰ گرم
سوپر سالاد

۱۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز

سیب زمینی نیمه آماده منجمد
سیب زمینی وجز نوبر سبز
۲۹,۸۵۰ تومان

ناگت مرغ فارسی

منجمد
ناگت مرغ فارسی

۴۰۰گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

منجمد
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

بادمجان کبابی منجمد

± ۵۰ گرم
بادمجان کبابی منجمد

۶۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده منجمد

± ۵۰ گرم
کرفس سرخ شده منجمد

۶۰۰ گرم

۵۲,۸۰۰ تومان

قورمه سرخ شده منجمد

± ۵۰ گرم
قورمه سرخ شده منجمد

۵۰۰ گرم

۵۲,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز سرخ شده منجمد

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز سرخ شده منجمد

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پریس

± ۵۰ گرم
سیب زمینی پریس

۷۵۰ گرم

۳۳,۷۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده منجمد

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده منجمد

۶۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات نوبر سبز

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

نخود سبز نوبر سبز

± ۵۰ گرم
نخود سبز نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

ذرت نوبر سبز

± ۵۰ گرم
ذرت نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

باقالی نوبر سبز بدون پوست

± ۵۰ گرم
باقالی نوبر سبز بدون پوست

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

لوبیا نوبر سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

سیر داغ پاکر

± ۵۰ گرم
سیر داغ پاکر

۱۲۵ گرم

۳۷,۹۰۰ تومان

پیاز داغ فارسی

± ۵۰ گرم
پیاز داغ فارسی

۲۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

سبزی شمال

± ۵۰ گرم
سبزی شمال

۲۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسوی

۱۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

سس گوجه فرنگی بیژن

سس گوجه فرنگی بیژن

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس گوجه تند بیژن

سس گوجه تند بیژن

۵۰۰ گرم

۲۰,۹۰۰ تومان

سس هزار جزیره بیژن

سس هزار جزیره بیژن

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس مایونز بیژن

سس مایونز بیژن

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس مایونز چیلی بیژن

سس مایونز چیلی بیژن

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی بیژن

سس فرانسوی بیژن

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سس ماست بیژن

سس ماست بیژن

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن

سس بالزامیک بیژن

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بیژن

سس ایتالیایی بیژن

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس خردل بیژن

سس خردل بیژن

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس پنیر بیژن

سس پنیر بیژن

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سس سیر بیژن

سس سیر بیژن

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس کباب باربیکیو بیژن

سس کباب باربیکیو بیژن

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سویا سس

سویا سس

۱۳۰ میلی لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

سس فلفل قرمز تند گلوریا

سس فلفل قرمز تند گلوریا

۴۷۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

سس فلفل سبز تند گلوریا

سس فلفل سبز تند گلوریا

۴۷۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری ساده

± ۵۰ گرم
پودر سوخاری ساده

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

پودر سوخاری تند

± ۵۰ گرم
پودر سوخاری تند

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

آرد بنیه

± ۵۰ گرم
آرد بنیه

۵۰۰ گرم

۲۵,۷۰۰ تومان

ترخون خشک میوتا

± ۵۰ گرم
ترخون خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

جعفری خشک میوتا

± ۵۰ گرم
جعفری خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نعناع خشک میوتا

± ۵۰ گرم
نعناع خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

اسفناج خشک میوتا

± ۵۰ گرم
اسفناج خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شوید خشک میوتا

± ۵۰ گرم
شوید خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ریحان خشک میوتا

± ۵۰ گرم
ریحان خشک میوتا

۳۰ تا ۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی سیر با قارچ گرین فیلد

ترشی سیر با قارچ گرین فیلد

یک عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

ترشی سیر با سبزیجات گرین فیلد

ترشی سیر با سبزیجات گرین فیلد

یک عدد

۴۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط بدر

± ۵۰ گرم
ترشی مخلوط بدر

۶۳۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

ترشی لیته بدر

± ۵۰ گرم
ترشی لیته بدر

۶۳۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار بدر

± ۵۰ گرم
ترشی هفت بیجار بدر

۶۳۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

شور مخلوط بدر

± ۵۰ گرم
شور مخلوط بدر

۶۳۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

ترشی اسپانیایی بدر

± ۵۰ گرم
ترشی اسپانیایی بدر

۶۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

ترشی سیر گل بدر

± ۵۰ گرم؛ سیر حبه ای
ترشی سیر گل بدر

۶۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

ترشی سیر مروارید بدر

± ۵۰ گرم
ترشی سیر مروارید بدر

۶۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی نازخاتون بدر

± ۵۰ گرم
ترشی نازخاتون بدر

۶۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه آویشا

± ۵۰ گرم
خیارشور سوپر ویژه آویشا

۳۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

زیتون بی هسته آویشا

± ۵۰ گرم
زیتون بی هسته آویشا

۴۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون سوپر ویژه آویشا

± ۵۰ گرم
زیتون سوپر ویژه آویشا

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

زیتون تمشک آویشا

± ۵۰ گرم
زیتون تمشک آویشا

۴۰۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

زیتون سبزیجات آویشا

± ۵۰ گرم
زیتون سبزیجات آویشا

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده آویشا

± ۵۰ گرم
زیتون پرورده آویشا

۴۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر رشته ای دودی ۱۰۰ گرم

± ۵۰ گرم، پنیر دودی هاتامن
پنیر رشته ای دودی 100 گرم
۳۷,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا رنده شده پرچرب دالیا

± ۵۰ گرم
پنیر پیتزا رنده شده پرچرب دالیا

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا رنده شده رژیمی دالیا

± ۵۰ گرم
پنیر پیتزا رنده شده رژیمی دالیا

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

سایر

روغن هسته انگور ۱لیتر

± ۵۰ گرم، روغن هسته انگور دانته
روغن هسته انگور 1لیتر
۲۳۸,۰۰۰ تومان

روغن زیتون میلانو ۱ لیتر

± ۵۰ گرم، روغن زیتون با بو و بی بو میلانو ایتالیایی
روغن زیتون میلانو 1 لیتر
۲۸۸,۰۰۰ تومان

سرکه بالزامیک ۰/۵لیتر

± ۵۰ گرم، سرکه بالزامیک مازتی
سرکه بالزامیک 0/5لیتر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

روغن کنجد سمن

روغن کنجد سمن

۱.۵ لیتر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

روغن کنجد و سبوس سرخ کردنی سمن

وزن ۱/۳۵۰
روغن کنجد و سبوس سرخ کردنی سمن

۹۰۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان