جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های تهران

پروتئین جام جم فرشته

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی، بعد از توز...
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۵۰۰ تومان

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل

۲.۳۰۰ تا ۲.۵ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون است...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط مغز ران گوساله و سردست گوسفندی به صورت ۷۰ درصد گوشت گوساله و ۳۰ درصد گوشت گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبی...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، ران مرغ خرد شده کبابی طعم دار شده با بهترین سرگل زعفران ایرانی توسط شف، بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی ارایه به...
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، سینه مرغ خرد شده کبابی طعم دار شده با بهترین سرگل زعفران ایرانی توسط شف، بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی ارایه ب...
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه در بسته بندی های ب...
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون است...
ران مرغ با پوست

۱ کیلوگرم

۹۹,۵۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط مغز ران گوساله و سردست گوسفندی به صورت ۷۰ درصد گوشت گوساله و ۳۰ درصد گوشت گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبی...
 چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۳۶۹,۵۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۶۹۰,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
کتف مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، گوشت آبدار و پرچرب مناسب پخت انواع غذای ایرانی به ویژه باقالی پلو با ماهیچه ارایه به صورت انواع برش به انتخاب شما
ماهیچه گوساله

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۹,۵۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان پاک شده

± ۵۰ گرم، بدون پوست و کم چرب، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بند...
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

کف دست گوسفندی و مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم، کشتار روز، استخوان دار، کم چرب یک عدد کف دست گوسفندی ۲.۲۰۰ تا ۲.۳۰۰ کیلوگرمی پاک شده و اضافات با ۱ کیلو مغز ران گوساله ...
کف دست گوسفندی و مغز ران گوساله

۳.۳۰۰ کیلوگرم

۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

± ۵۰ گرم، شامل ماهیچه، قلم، کعب ران مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما ...
ران گوسفندی

۳.۲۰۰ کیلوگرم

۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان

۳.۵ کیلوگرم

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم، شامل ماهیچه، قلم، کعب ران یک عدد ران ممتاز گوسفندی۴ کیلوگرمی ، به درخواست شما پاک شده، تمام غده ها و چربی های اضافی گرف...
ران گوسفندی با مغز ران گوساله

۵.۵۰۰ کیلوگرم

۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان

کف دست گوسفندی

± ۵۰ گرم، کشتار روز، استخوان دار، کم چرب بعد از وزن شدن، چربی های اضافه و غده ها پاک می شود، استخوان کتف جدا می شود، قلم نصف می ...
کف دست گوسفندی

۲ کیلوگرم

۹۴۹,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیلوگرم

۱,۱۹۲,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۶۹۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوسفندی

± ۵۰ گرم، بافت نرم، کم چرب و مناسب کباب و استیک وانواع غذای ایرانی و فرنگی قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بن...
مغز راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۷,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه در بسته بندی های ب...
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها و غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده درخواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله ممتاز

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۹,۵۰۰ تومان

فیله ممتاز گوساله

± ۵۰ گرم، کم چرب‌ترین و لطیف ترین قسمت گوشت گوساله مناسب انواع کباب، استیک، بیفتک ارایه به صورت انواع برش به درخواست شما در بسته...
فیله ممتاز گوساله

۵۰۰ گرم

۲۹۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، گوشت آبدار و پرچرب مناسب پخت انواع غذای ایرانی به ویژه باقالی پلو با ماهیچه ارایه به صورت انواع برش به انتخاب شما
ماهیچه گوساله

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۹,۵۰۰ تومان

دنبالچه گوساله

± ۵۰ گرم
دنبالچه گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده ران گوساله

± ۵۰ گرم، مغز ران گوساله چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ به در خواست شما در بست...
چرخ کرده ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط مغز ران گوساله و سردست گوسفندی به صورت ۷۰ درصد گوشت گوساله و ۳۰ درصد گوشت گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبی...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط مغز ران گوساله و سردست گوسفندی به صورت ۷۰ درصد گوشت گوساله و ۳۰ درصد گوشت گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبی...
 چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۳۶۹,۵۰۰ تومان

چرخ کرده شتر مرغ و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط راسته گوساله و فیله شتر مرغ چرخ شده به صورت ۷۰ درصد فیله شترمرغ و ۳۰ درصد فیله گوساله مناسب همبرگر، شامی قابل ا...
چرخ کرده شتر مرغ و گوساله

۱ کیلوگرم

۳۹۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده شترمرغ و گوسفند

± ۵۰ گرم، مخلوط راسته گوسفندی و فیله شتر مرغ چرخ شده به صورت ۷۰ درصد فیله شترمرغ و ۳۰ درصد فیله گوسفندی مناسب همبرگر،کوبیده و شام...
چرخ کرده شترمرغ و گوسفند

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ

اکبر جوجه سمین

± ۵۰ گرم، یک عدد مرغ اکبر جوجه سمین مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت کامل و باترفلای و پروانه ای یا...
اکبر جوجه سمین

۱ تا ۱.۱۵۰ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل

۲.۳۰۰ تا ۲.۵ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون است...
ران مرغ با پوست

۵۰۰ گرم

۵۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۹,۵۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون است...
ران مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۵۰۰ تومان

سینه مرغ بدون استخوان پاک شده

± ۵۰ گرم، بدون پوست و کم چرب، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بند...
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
کتف مرغ

۵۰۰ گرم

۵۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پای مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب ترین قسمت مرغ مناسب غذاهای آسیایی و انواع سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
پای مرغ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

شیشلیک گوسفندی کبابی ساده

± ۵۰ گرم، گوشت دنده گوسفندی ترد و پرچرب مناسب کباب معروف شیشلیک قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
شیشلیک گوسفندی کبابی ساده

۵۰۰ گرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۷۹,۰۰۰ تومان

شیشلیک گوسفندی کبابی طعم دار شده

± ۵۰ گرم، گوشت دنده گوسفندی ترد و پرچرب طعم دار شده با ادویه های طبیعی مناسب کباب معروف شیشلیک قابل ارایه به صورت خرد شده در ...
شیشلیک گوسفندی کبابی طعم دار شده

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

چنجه گوسفندی کبابی عثمانی

± ۵۰ گرم، راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان، طعم دار شده با چربی خود گوشت قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
چنجه گوسفندی کبابی عثمانی

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، ران مرغ کبابی طعم دار شده با بهترین سرگل زعفران ایرانی توسط شف، بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی ارایه به صورت خر...
جوجه کبابی ران زعفرانی

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، سینه مرغ خرد شده کبابی طعم دار شده با بهترین سرگل زعفران ایرانی توسط شف، بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی ارایه ب...
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مکزیکی

± ۵۰ گرم، مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با سس دست ساز مکزیکی بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی توسط شف ارایه به صورت خر...
جوجه کبابی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، ران مرغ خرد شده کبابی طعم دار شده توسط شف با سس دست ساز و چاشنی های مکمل ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهد...
جوجه کبابی ران سیر و کره

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ترش

± ۵۰ گرم، مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با رب انار و سبزیجات محلی و گردو ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ترش

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی مکزیکی

± ۵۰ گرم، کتف و بال مرغ نوک گیری شده طعم دار شده با سس دست ساز مکزیکی بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی توسط شف ارایه در بسته...
بال و کتف کبابی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی زعفرانی

± ۵۰ گرم، کتف و بال مرغ نوک گیری شده طعم دار شده با بهترین سرگل زعفران ایرانی توسط شف، بدون استفاده از سس و ادویه های شرکتی ارای...
بال و کتف کبابی زعفرانی

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

میکس بال و کتف کبابی زعفرانی و مکزیکی

± ۵۰ گرم، نیم کیلو بال و کتف کبابی زعفرانی و نیم کیلو بال و کتف مکزیکی مخلوط ارایه در بسته بندی بهداشتی
میکس بال و کتف کبابی زعفرانی و مکزیکی

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی طعم دار شده

یک سیخ پنیر کبابی طعم دار ۲۰۰ گرمی
پنیر کبابی طعم دار شده

یک سیخ (۱۵۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

ران بوقلمون

± ۵۰ گرم، جایگزین عالی برای انواع غذاهای ایرانی که با مرغ طبخ می شود ارایه به صورت خرد شده به اتنخاب شما در بسته بندی بهداشتی
ران بوقلمون

۲.۲۰۰ تا ۲.۵ کیلوگرم

۳۶۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون با استخوان با پوست

± ۵۰ گرم، نصف سینه بوقلمون با استخوان، یک عدد بال، نصف گردن، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده (بدون استخوان) به درخواست شما
سینه بوقلمون با استخوان با پوست

۲.۵ کیلوگرم

۳۶۹,۰۰۰ تومان

بلدرچین

± ۵۰ گرم، استخوان دار، کم چرب مناسب برای خوراک خرد شده به صورت باتر فلای (پروانه ای) و پاک و شسته می شود ارایه در بسته بندی ب...
بلدرچین

۸۵۰ تا ۹۵۰ گرم (یک بسته ۴ عددی)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

گوشت قرقاول

یک عدد قرقاول سیلور، باتر فلای (پروانه ای) و پاک شده و شسته می شود
گوشت قرقاول

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم (یک عدد)

۳۶۸,۰۰۰ تومان

گوش شتر و شترمرغ

فیله شتر مرغ

± ۵۰ گرم، گوشت کم چرب با بافت نرم و زود پز جایگزین گوشت قرمز در انواع غذای ایرانی و فرنگی ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهد...
فیله شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۴۴۵,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

میگو سایز ۲۱ _ ۲۵ طعم دار شده

± ۵۰ گرم، کم کالری و زود پز بدون سر و پوست و بدون رگ با قسمت انتهایی دم، طعم دار شده با سبزیجات مخصوص گریل و تابه مناسب برای انو...
میگو سایز ۲۱ _ ۲۵ طعم دار شده

۱ کیلوگرم

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا زنده

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا زنده

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سفره شده

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل قابل ارایه بصورت بدون سر و دم، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۶ تکه) در ...
ماهی قزل آلا سفره شده

۱ کیلوگرم

۲۴۶,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل آلا طعم دار شده

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل مرینیت شده با سبزیجات تازه به سبک آلمانی ارایه در بسته بندی بهداشت...
فیله ماهی قزل آلا طعم دار شده

۱ کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سوخاری

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سوخاری بدون پوست، تیغ و استخوان، طعم دار و سوخاری شده توسط سر آشپز ارایه در بسته ب...
ماهی قزل آلا سوخاری

۱ کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

شاه میگو صادراتی

± ۵۰ گرم، کم کالری و زود پز مناسب برای انواع غذاهای بندری، دریایی و سالاد ارایه به صورت بدون رگ و دم و پوست در بسته بندی بهداشتی
شاه میگو صادراتی

۵۰۰ گرم

۴۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۹۵,۰۰۰ تومان

خاویار

خاویار بلوگا امپریال

خاویار بلوگا امپریال

۲۵ گرم

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

خاویار بلوگا

صادراتی
خاویار بلوگا

۵۰ گرم

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل مرغ

± ۵۰ گرم، بافت لطیف و نرم مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
دل مرغ

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۳۴,۵۰۰ تومان

جگر مرغ

± ۵۰ گرم، بافت لطیف و نرم مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
جگر مرغ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

± ۵۰ گرم، زود پز مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
سنگدان مرغ

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

استیک

استیک فیله گوساله ساده

± ۵۰ گرم
استیک فیله گوساله ساده

۵۰۰ گرم

۲۹۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله گوساله طعم دار فرانسوی

± ۵۰ گرم
استیک فیله گوساله طعم دار فرانسوی

۵۰۰ گرم

۲۹۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۷,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله

± ۵۰ گرم، مرینیت شده با سس فرانسوی
استیک راسته گوساله

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۵,۰۰۰ تومان

تی بن استیک ساده

± ۵۰ گرم
تی بن استیک ساده

یک عدد (۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

تی بن استیک طعم دار فرانسوی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده توسط سر آشپز، فاقد سس های شرکتی
تی بن استیک طعم دار فرانسوی

یک عدد (۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ریب آی استیک ساده

± ۵۰ گرم
ریب آی استیک ساده

یک عدد (۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ریب آی استیک طعم دار فرانسوی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده توسط سر آشپز، فاقد سس های شرکتی
ریب آی استیک طعم دار فرانسوی

یک عدد (۴۵۰ تا ۵۵۰ گرم)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

استیک آنتراکوت طعم دار فرانسوی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده توسط شف، بدون طعم دهنده های شرکتی
استیک آنتراکوت طعم دار فرانسوی

۵۰۰ گرم

۲۷۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۹,۰۰۰ تومان

استیک شترمرغ ساده

± ۵۰ گرم
استیک شترمرغ ساده

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

استیک شترمرغ طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سویا سس، آبلیمو، تخم گشنیز، ادویه های مخصوص شترمرغ
استیک شترمرغ طعم دار

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

غذای نیمه اماده و کنسرو

ماهیچه فرآوری شده

یک عدد، ماهیچه به همراه عصاره، هویج، کرفس، پیاز، رژیمی مناسب برای کودکان، ورزشکاران و سالمندان
ماهیچه فرآوری شده

۳۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی و شوریجات

ترشی کلم قرمز و پیاز

گل کلم، پیاز ترشی، کلم قرمز، سرکه
ترشی کلم قرمز و پیاز

۴۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

ترشی بلغاری

گل کلم، فلفل چیلی، بامیه، قارچ، زیتون
ترشی بلغاری

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

شور مخلوط ۲ کیلوگرم

گل کلم، خیارشور، کرفس، هویج، سیر، کرفس، شوید، سرکه، نمک
شور مخلوط 2 کیلوگرم
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ترشک آلو زرد

± ۵۰ گرم، آلو زرد با هسته, آب، شکر، عصاره لیمو ترش
ترشک آلو زرد

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشی انار و لبو

± ۵۰ گرم، لبو، دانه انار، سرکه، آب انار
ترشی انار و لبو

۴۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد ترشی

± ۵۰ گرم، گل کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی ترشی، بذر گشنیز، سرکه و سبزیجات معطر
سالاد ترشی

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

زیتون گریل شده

± ۵۰ گرم، زیتون گریل شده، حاوی روغن زیتون، سبزیجات معطر
زیتون گریل شده

۳۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

زیتون با پنیر و گوجه

± ۵۰ گرم
زیتون با پنیر و گوجه

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ترشک دو رنگ آلو

± ۵۰ گرم
ترشک دو رنگ آلو

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشک انار

± ۵۰ گرم
ترشک انار

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشک آلو جنگلی

± ۵۰ گرم، آلو جنگلی، عصاره لیمو، آب و کمی شکر
ترشک آلو جنگلی

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشی مکزیکی

± ۵۰ گرم
ترشی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

ترشک هفت میوه

± ۵۰ گرم، انواع آلو های ترش، دانه انارترش ، عصاره لیموترش، نمک ، آب و کمی شکر
ترشک هفت میوه

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشک آلبالو

± ۵۰ گرم، آلبالو، عصاره لیمو، آب و کمی شکر
ترشک آلبالو

۵۰۰ گرم

۹۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

± ۵۰ گرم،
زیتون پرورده

۳۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان