جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۹۹,۸۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه در بسته بندی های ب...
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه و سردست گوسفندی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به د...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم، مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر گوسفندی

یک دست

۲۹۵,۰۰۰ تومان

ساق مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، پرچرب استخوان دار مناسب غذاهای فرنگی و ایرانی و پذیرایی ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، سردست گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بند...
چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

± ۵۰ گرم، شامل ماهیچه، قلم، کعب ران مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما ...
ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

± ۵۰ گرم، شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما د...
سردست گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه در بسته بندی های ب...
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی

± ۵۰ گرم، بافت نرم، کم چرب، با استخوان و مناسب کباب و استیک، آبگوشت قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهد...
راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

گوشت چلو گوشتی گوسفندی

± ۵۰ گرم، گوشت سردست گوسفندی مناسب چلوگوشت قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت چلو گوشتی گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها و غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده درخواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

± ۵۰ گرم، بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، بافت نرم، زود پز، کم چرب مناسب انواع استیک، کباب برگ و سایر غذاهای ایرانی قابل ارایه در انواع نحوه برش به درخواست شم...
مغز راسته گوساله

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، کشتار تازه و مناسب انواع غذاهای گوشتی و ایرانی قابل ارایه به صورت خورشتی در بسته بندی بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

قلم گوساله

± ۵۰ گرم، مقوی، طعم دهنده غذا، پرچرب مناسب برای انواع سوپ و حلیم ارایه بصورت سالم یا برش خرد به درخواست شما
قلم گوساله

۲ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی

± ۵۰ گرم، قلوه گاه و سردست گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به د...
چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، سردست گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بند...
چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه و سردست گوسفندی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به د...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله و بوقلمون

± ۵۰ گرم، مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه و سردست گوسفندی و سینه بوقلمون مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعا...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله و بوقلمون

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۳,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله و مرغ

± ۵۰ گرم، یکبار چرخ شده، دو بار چرخ شده، سه بار چرخ شده به انتخاب شما
چرخ کرده گوسفندی و گوساله و مرغ

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۳,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله و بوقلمون

± ۵۰ گرم، مخلوط مغز ران گوساله و سینه بوقلمون چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ به در خواست...
چرخ کرده گوساله و بوقلمون

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

مایه کباب کوبیده

± ۵۰ گرم، مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه و سردست گوسفند مناسب کباب کوبیده ارایه در بسته بندی بهداشتی
مایه کباب کوبیده

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله مخصوص همبرگر

± ۵۰ گرم، سردست گوساله بدون چربی مناسب همبرگر ارایه در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده گوساله مخصوص همبرگر

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ

± ۵۰ گرم، مناسب کوبیده مرغ، سوفله، کتلت مرغ قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده مرغ

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به ص...
مرغ کامل

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۵۰ گرم، کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساق مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، پرچرب استخوان دار مناسب غذاهای فرنگی و ایرانی و پذیرایی ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون است...
مغز ران مرغ بدون پوست

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون کتف و بدون استخوان

± ۵۰ گرم، بدون پوست و کم چرب، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بند...
سینه مرغ بدون کتف و بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۵۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، کم چرب، بی پوست، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بندی ...
سینه مرغ بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۵۰۰ تومان

گردن مرغ با پوست

± ۵۰ گرم، استخوان دار و کم گوشت مناسب سرخ کردن، گریل و کبابی ارایه در بسته بندی بهداشتی
گردن مرغ با پوست

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

گردن مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، استخوان دار و کم گوشت مناسب سرخ کردن، گریل و کبابی ارایه به صورت بدون پوست در بسته بندی بهداشتی
گردن مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

پای مرغ

± ۵۰ گرم، پرچرب ترین قسمت مرغ مناسب غذاهای آسیایی و انواع سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
پای مرغ

۴۰۰ گرم (یک بسته)

۱۳,۵۰۰ تومان

سنگدان مرغ

± ۵۰ گرم، زود پز مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
سنگدان مرغ

۴۰۰ گرم (یک بسته)

۲۹,۸۰۰ تومان

اسکلت مرغ

± ۵۰ گرم
اسکلت مرغ

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

± ۵۰ گرم، کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنیسل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه در بسته بندی بهداشتی
شنیسل مرغ

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

جوجه کبابی ران و سینه جنگلی

ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران و سینه جنگلی

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه عشایری

ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده با چاشنی کباب عشایری ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران و سینه عشایری

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه شاندیزی

ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران و سینه شاندیزی

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان زعفرانی

± ۵۰ گرم، ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده با زعفران درجه یک ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهدا...
جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان زعفرانی

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان ترش

± ۵۰ گرم، ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده با رب انار ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان ترش

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان مکزیکی

± ۵۰ گرم، ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده با سس فلفلی تند مکزیکی ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی...
جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان مکزیکی

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان سبزیجات

± ۵۰ گرم، ران و سینه مرغ بدون استخوان خرد شده کبابی طعم دار شده با سبزیجات معطر ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشت...
جوجه کبابی ران و سینه بدون استخوان سبزیجات

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی بال و کتف زعفرانی

± ۵۰ گرم، کتف و بال نوک گیری شده مرغ کبابی طعم دار شده با زعفران درجه یک ارایه در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی بال و کتف زعفرانی

۵۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی بال و کتف مکزیکی

± ۵۰ گرم، کتف و بال نوک گیری شده مرغ کبابی طعم دار شده با سس فلفلی تند مکزیکی ارایه در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی بال و کتف مکزیکی

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی بال و کتف ساده

± ۵۰ گرم، بال مرغ نوک گیری شده و کتف مرغ بدون چاشنی و طعم دهنده ارایه در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی بال و کتف ساده

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب باربیکیو

± ۵۰ گرم، مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با سس باربیکیو ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کباب باربیکیو

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب لاری

± ۵۰ گرم، مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با سس مخصوص ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کباب لاری

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

ساق بوقلمون بدون پوست

± ۵۰ گرم، جایگزین عالی برای انواع غذاهای ایرانی که با مرغ طبخ می شود ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق بوقلمون بدون پوست

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون استخوان

± ۵۰ گرم، جایگزین عالی برای انواع غذاهای ایرانی که با مرغ طبخ می شود ارایه به صورت خرد شده به اتنخاب شما در بسته بندی بهداشتی
سینه بوقلمون بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۵۰۰ تومان

بلدرچین

± ۵۰ گرم، استخوان دار، کم چرب مناسب برای خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
بلدرچین

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۹۹,۸۰۰ تومان

ماهی قزل آلا بدون استخوان پاک شده

± ۵۰ گرم، مناسب طبخ انواع غذای دریایی به صورت سرخ شده یا گریل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ماهی قزل آلا بدون استخوان پاک شده

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۹۰۰ تومان

دل و جگر

دل، جگر و قلوه گوسفندی

± ۵۰ گرم، یک دست کامل از دل و جگر و قلوه مناسب کباب و خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
دل، جگر و قلوه گوسفندی

یک دست

۲۴۵,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم، مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر گوسفندی

یک دست

۲۹۵,۰۰۰ تومان

دل مرغ

± ۵۰ گرم، بافت لطف و نرم مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
دل مرغ

۴۰۰ گرم (یک بسته)

۲۹,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

± ۵۰ گرم، بافت لطف و نرم مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
جگر مرغ

۴۰۰ گرم (یک بسته)

۲۱,۰۰۰ تومان

جگر سفید گوسفندی

± ۵۰ گرم، بافت لطیف و دیر پز مناسب خوراک ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر سفید گوسفندی

یک دست

۳۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

یک عدد کله گوسفندی، ۴ عدد پاچه گوسفندی پاک شده پرچرب و دیر پز در بسته بندی بهداشتی
کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی

پرچرب و دیر پز ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۷,۵۰۰ تومان

پاچه گوساله

پرچرب و دیر پز ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
پاچه گوساله

یک عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

سیراب شیردان گوسفندی

پرچرب و دیر پز ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی
سیراب شیردان گوسفندی

یک دست

۴۹,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ

تخم مرغ

۱۵ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

۳۰ عدد

۸۹,۹۰۰ تومان

کارتنی

۵۱۸,۰۰۰ تومان

تخم مرغ دو زرده

تخم مرغ دو زرده

۳۰ عدد

۱۲۹,۹۰۰ تومان

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

یک بسته

۳۷,۰۰۰ تومان

کنسرو و غذای آماده

کنسرو بوقلمون هندوشکا

کنسرو بوقلمون هندوشکا

۱۸۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

تن ماهی

یک عدد
تن ماهی

۱۸۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خواربار

برنج هاشمی گیلان

برنج هاشمی گیلان

۱۰ کیلوگرم

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم استخوانی

برنج طارم استخوانی

۱۰ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

مایع و پودر سوخاری آمون

مخصوص سرخ کردن
مایع و پودر سوخاری آمون

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان