نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، جوجه ای با استخوان، جوجه ای بدون استخوان، ۴ تکه و ۸ تکه، با بهترین کیفیت
مرغ کامل

۲ کیلوگرم

۶۷,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۶۶,۹۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ ممتاز

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله مرغ ممتاز

۱ کیلوگرم

۷۹,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، شکم خالی، پاک شده کامل همراه سر و دم، ۴ تکه، ۶ تکه و ۸ تکه، با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۸۹,۹۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و شکستن قلم، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۵۰۰ تومان

ساق مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق مرغ

۱ کیلوگرم

۵۸,۵۰۰ تومان

ران مرغ ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و نصفه، با بهترین کیفیت
ران مرغ ممتاز

۱ کیلوگرم

۵۶,۸۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک، فلفل، آرد بنیه و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
فیله سوخاری

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده کبابی و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و نصفه، با بهترین کیفیت
سینه مرغ با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۹,۹۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

راسته گوسفندی بی استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت دمارگیری، با بهترین کیفیت
راسته گوسفندی بی استخوان

۱ کیلوگرم

۲۵۹,۸۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و شکستن قلم، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۵۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۸۰۰ تومان

مغز ران گوسفندی بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
مغز ران گوسفندی بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۸۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده کبابی و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
ران گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سردست گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
سردست گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده شتر و گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
 گوشت چرخ کرده شتر و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۹۳,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده شتر و گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
 گوشت چرخ کرده شتر و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

شیشلیک گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن زیتون، پیاز و فلفل، با بهترین کیفیت
شیشلیک گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۵۹,۰۰۰ تومان

کوبیده کبابی ۹۵%

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کوبیده کبابی 95%

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

گوشت شتر جوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت شتر جوان

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۵۰۰ تومان

گوشت ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۹,۵۰۰ تومان

گوشت فیله شتر مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت فیله شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

مرغ کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، جوجه ای با استخوان، جوجه ای بدون استخوان، ۴ تکه و ۸ تکه، با بهترین کیفیت
مرغ کامل

۲ کیلوگرم

۶۷,۸۰۰ تومان

مرغ تکه شده پاک شده بدون پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مرغ تکه شده پاک شده بدون پوست

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

فیله مرغ ممتاز

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله مرغ ممتاز

۱ کیلوگرم

۷۹,۵۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و نصفه، با بهترین کیفیت
سینه مرغ با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۹,۹۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۶۶,۹۰۰ تومان

ران مرغ ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و نصفه، با بهترین کیفیت
ران مرغ ممتاز

۱ کیلوگرم

۵۶,۸۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل و نصفه، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده

۱ کیلوگرم

۴۵,۸۰۰ تومان

ساق مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق مرغ

۱ کیلوگرم

۵۸,۵۰۰ تومان

سینه بدون استخوان با کتف

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده جوجه کبابی، با بهترین کیفیت
سینه بدون استخوان با کتف

۱ کیلوگرم

۵۹,۹۰۰ تومان

سینه بدون استخوان بدون کتف

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
سینه بدون استخوان بدون کتف

۱ کیلوگرم

۶۶,۹۰۰ تومان

شقه بوقلمون

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، جوجه ای با استخوان، جوجه ای بدون استخوان، ۴ تکه و ۸ تکه، با بهترین کیفیت
شقه بوقلمون

۴ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده با استخوان و خرد شده بدون استخوان، با بهترین کیفیت
ران بوقلمون

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، خرد شده و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

بلدرچین شیر کوه منجمد

با بهترین کیفیت
بلدرچین شیر کوه منجمد

یک بسته

۹۸,۵۰۰ تومان

بال مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال مرغ

۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

کتف مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کتف مرغ

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی سرخو

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل و پاک شده، با بهترین کیفیت
ماهی سرخو

۱ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ماهی شیر

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل و پاک شده، با بهترین کیفیت
ماهی شیر

۱ کیلوگرم

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، شکم خالی، پاک شده کامل همراه سر و دم، ۴ تکه، ۶ تکه و ۸ تکه، با بهترین کیفیت
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۸۹,۹۰۰ تومان

میگو دریایی منجمد پاک شده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو دریایی منجمد پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۸۷,۰۰۰ تومان

آماده طبخ

شنیسل ماهی قزل آلا

± ۵۰ گرم
شنیسل ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

ناگت میگو سوخاری

± ۵۰ گرم
ناگت میگو سوخاری

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخصوص زرگوشت

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با خامه، سیر تازه، زنجبیل تازه، ماست، زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مخصوص زرگوشت

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی عربی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با ادویه عربی، رب گوجه فرنگی و سیر تازه، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی عربی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سیر و کره و سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر، کره و سبزیجات تازه، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سیر و کره و سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس باربیکیو دودی، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس تند مکزیکی، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با رب انار، آلوچه و مغز گردو اعلا، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

بال و کتف زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با زعفران و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
بال و کتف زعفرانی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

بال و کتف مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سس تند مکزیکی، با بهترین کیفیت
بال و کتف مکزیکی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

شنیسل ران مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک، فلفل، آرد بنیه و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
شنیسل ران مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه مرغ

± ۵۰ گرم
شنیسل سینه مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با پودر سوخاری، نمک، فلفل، آرد بنیه و ادویه مخصوص، با بهترین کیفیت
فیله سوخاری

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

پاچینی

± ۵۰ گرم
پاچینی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

ناگت ستاره

± ۵۰ گرم
ناگت ستاره

۱ کیلوگرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

± ۵۰ گرم
ناگت مرغ

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

کوردن بلو

± ۵۰ گرم
کوردن بلو

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک فیله گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن زیتون، با بهترین کیفیت
استیک فیله گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۵۸,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک مرغ

۱ کیلوگرم

۹۸,۸۰۰ تومان

همبرگر ویژه گوشت

± ۵۰ گرم، مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، پیاز و ادویه مخصوص برگر، با بهترین کیفیت
همبرگر ویژه گوشت

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل و قلوه گوسفندی

± ۵۰ گرم
دل و قلوه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم، جگر سیاه بدون دل و قلوه
جگر گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله و پاچه

یک عدد کله، ۴ عدد پاچه
کله و پاچه

۱ دست

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی

هر عدد
پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۸,۰۰۰ تومان

زبان گوسفندی

هر عدد
زبان گوسفندی

یک عدد

۴۹,۰۰۰ تومان

مغز گوساله

هر عدد
مغز گوساله

یک عدد

۴۴,۰۰۰ تومان

زبان گوساله

± ۵۰ گرم
زبان گوساله

۲ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پاچه گوساله

± ۵۰ گرم
پاچه گوساله

۲ کیلوگرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سیراب و شیردان گوسفندی

با پرز یا بدون پرز، به انتخاب شما
سیراب و شیردان گوسفندی

۱ دست کامل

۴۳,۰۰۰ تومان

سایر

هات چاکلت تیمز

پک ۲۰ عددی هرکدام به وزن ۳۰ گرم
هات چاکلت تیمز

یک بسته (۲۰ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

کافی میکس تیمز

پک ۲۰ عددی هرکدام به وزن ۲۰ گرم
کافی میکس تیمز

یک بسته (۲۰ عدد)

۴۹,۰۰۰ تومان

کاپوچینو تیمز

پک ۲۰ عددی هرکدام به وزن ۲۵۰ گرم
کاپوچینو تیمز

یک بسته (۲۰ عدد)

۸۴,۰۰۰ تومان

زعفران سحرخیز

زعفران سحرخیز

۱ مثقال

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شربت زعفران سحرخیز

شربت زعفران سحرخیز

یک عدد

۴۸,۷۰۰ تومان

بیدمشک

بیدمشک

یک عدد

۴۳,۰۰۰ تومان

سکنجبین

سکنجبین

یک عدد

۳۷,۰۰۰ تومان

گلاب

گلاب

یک عدد

۵۳,۳۰۰ تومان

بهار نارنج

بهار نارنج

یک عدد

۴۳,۱۰۰ تومان

ذغال

ذغال

۲ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ذغال خودسوز

ذغال خودسوز

۸۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

ژل آتش زا

ژل آتش زا

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان