نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۲۸۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت، سته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۷۵۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت اسلایسی
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت ماهی کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده برش فیله ای
ماهی قزل آلا کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

بازو ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، تازه و منجمد
بازو ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوشت چرخکرده مخلوط ۱ کیلوگرمی

بسته بندی شرکتی
گوشت چرخکرده مخلوط ۱ کیلوگرمی
۱۳۷,۷۵۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل،
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت اسلایسی
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، کبابی، با بهترین کیفیت
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سر دست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، کبابی، با بهترین کیفیت
سر دست بی استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، استیکی، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

خورشتی گوساله (ریز) قیمه ران

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله (ریز) قیمه ران

۱ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۲ کیلوگرم

۳۳۱,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت، سته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۷۵۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

چنجه گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم،طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، گوشت گرم شترمرغ، با بهترین کیفیت، گوشت گرم شترمرغ، قابل ارایه بصورت چرخ کرده، پاک شده خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درش...
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۲۸۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزیجات

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازو مکزیکی

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ (بی پوست)

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ (بی پوست)

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

بال و بازوی زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازوی زعفرانی مرغ

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

بال ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

بازو ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، تازه و منجمد
بازو ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

خروس محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
خروس محلی وکیوم کالی

یک بسته

۲۱۵,۰۰۰ تومان

بلدرچین منجمد کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بلدرچین منجمد کالی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد شرکت کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
کبک منجمد شرکت کالی

یک بسته (۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ، محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در روغن داغ قابل مصرف است.
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۹,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۸۷,۵۰۰ تومان

ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۷۷,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت ماهی کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده برش فیله ای
ماهی قزل آلا کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت ماهی کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده برش فیله ای
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

میگو سایز ۴۰-۳۱ PD خلیج فارس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
میگو سایز 40-31 PD خلیج فارس

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

میگو سایز ۵۰-۴۱ PD خلیج فارس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
میگو سایز 50-41 PD خلیج فارس

۵۰۰ گرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری ۴۰۰ گرمی سایز ۴۰-۳۱ PD خلیج فارس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، سایز ۲۶/۳۰ دریازاد
میگو سوخاری 400 گرمی سایز 40-31 PD خلیج فارس

۴۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

میگو شمش ۵۰-۴۱ PD فله خلیج فارس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو شمش 50-41 PD فله خلیج فارس

۵۰۰ گرم

۱۴۴,۵۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک تیبون گوساله ساده

± ۵۰ گرم
استیک تیبون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله ساده

± ۵۰ گرم
استیک فیله مینیون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه زی خوراک ۱۵۰ گرمی

± ۵۰ گرم
همبرگر ویژه زی خوراک 150 گرمی

۳ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه،
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس پاسترامی اسپریچو

کالباس پاسترامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

سینه مرغ عمل آوری شده اسپریچو

سینه مرغ عمل آوری شده اسپریچو

۴۰۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو اسپریچو

سوسیس چوریتسو اسپریچو

۳۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کابانوسی اسپریچو

سوسیس کابانوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو اسپریچو

± ۵۰ گرم
سوسیس باربیکیو اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس بلونیا اسپریچو

سوسیس بلونیا اسپریچو

۳۳۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

۳۰۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کالباس اشپک اسپریچو

کالباس اشپک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ممتاز ۸۰% فارسی

کالباس خشک ممتاز 80% فارسی

۲۵۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

کالباس خشک ۶۰% فارسی

کالباس خشک 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ ۶۰% فارسی

کالباس مرغ 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

هات داگ ساده فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ ساده فارسی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیری فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ پنیری فارسی

۱ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کتلت گوشت فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۷۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

۷۵۰ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

± ۵۰ گرم
تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

لقمه پیتزا زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از گوشت گوساله و پنیر پیتزا محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه پیتزا زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۱,۸۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۲۰۰ تومان

فلافل کنجدی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از نخود اصل کرمانشاهی(بدون تقلب و استفاده از سیب زمینی) و تزیین شده با کنجد محصول به صورت منجمد نیمه آما...
فلافل کنجدی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد.
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

± ۵۰ گرم
کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده فارسی

۵۰۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۴,۳۵۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس تند تای بوئینگی بطری کاله

سس تند تای بوئینگی بطری کاله

۲۶۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس مایونز موشکی دلپذیر

سس مایونز موشکی دلپذیر

۴۰۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

سس مایونز کم چرب پت دلپذیر

سس مایونز کم چرب پت دلپذیر

۴۶۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ موشکی دلپذیر

سس کچاپ موشکی دلپذیر

۴۵۶ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

۵۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سس خردل پلی اتیلن بیژن

سس خردل پلی اتیلن بیژن

۲۵۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی بیژن (پت)

سس فرانسوی بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۶۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز چیلی کاله

سس مایونز چیلی کاله

۴۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری ساده پانکو

وایت
پودر سوخاری ساده پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۶۰۰ تومان

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

پودر سوخاری نارنجی پانکو

پودر سوخاری نارنجی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

نمک دریایی دوی پک دلفین

نمک دریایی دوی پک دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی گریندری دلفین

نمک دریایی گریندری دلفین

۳۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو شتر مرغ طبیعت

کنسرو شتر مرغ طبیعت

۱۸۰ گرم

۵۳,۹۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد الویه مرغ فارسی

سالاد الویه مرغ فارسی

۲۵۰ گرم

۲۳,۹۰۰ تومان

سالاد الویه کالباس فارسی

سالاد الویه کالباس فارسی

۲۵۰ گرم

۲۳,۹۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خيارشور ویژه دلپذير

خيارشور ویژه دلپذير

۶۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خیارشور درجه یک دلپذیر

خیارشور درجه یک دلپذیر

۶۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خيارشور ممتاز دلپذير

خيارشور ممتاز دلپذير

۶۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته دلپذیر

زیتون شور با هسته دلپذیر

۶۶۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ سی سی

۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۰,۲۱۸ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

۲۵۰ میلی لیتر

۱۵,۸۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا بدون قند هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا بدون قند هپی لایف

۲۵۰ میلی لیتر

۱۳,۷۳۴ تومان

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

نکتار آلبالو میهن

نکتار آلبالو میهن

یک لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه انگور قرمز میهن

آبمیوه انگور قرمز میهن

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

دوغ میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ نعناع میهن

دوغ نعناع میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسي کولا

نوشابه قوطی پپسي کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر

۷,۱۰۰ تومان

نوشابه پت پپسي کولا

نوشابه پت پپسي کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

۱.۵ لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو نعنا شمس

ماءالشعیر لیمو نعنا شمس

۳۲۰ سی سی

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر ساده شمس

ماءالشعیر ساده شمس

۳۲۰ سی سی

۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر لیمو شمس

ماءالشعیر لیمو شمس

۳۲۰ سی سی

۸,۵۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر سفید پرستاره میهن

پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

ماست ست کم چرب میهن

۱,۵۰۰ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

ماست ست پر چرب میهن

۱.۵۰۰ گرمی
ماست ست پر چرب میهن

۱.۵ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

ماست سرشیردار میهن

ماست سرشیردار میهن

۱,۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

ماست سرشیر ۱۰% چربی میهن

ماست سرشیر 10% چربی میهن

۹۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم
۹,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۶۰۰ تومان

روغن زیتون فرابکر ارگانیک OAB

روغن زیتون فرابکر ارگانیک OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

روغن ممتاز میکس نیک منش

روغن ممتاز میکس نیک منش

۴۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان