نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ گیلوگرم

۸۹,۳۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، با طعم زعفران بدون هیچگونه مواد افزودنی
جوجه کبابی ران زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، ۷۰% گوشت گوساله و ۳۰% قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، استیکی، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۰۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ گیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۳۷ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت پاک شده خرد نشده، اسلایسی
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۵۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۹۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۵۰ گرم، ۳۰% قلوه گاه گوسفندی و ۷۰% سردست گوساله بسته یبندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
فیله ساده مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۶۹,۷۰۰ تومان

گوشت قرمز

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندی
گوشت خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، استیکی، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۰۰۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت، هر کیلو ۱,۷۷۳,۰۰۰
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت پاک شده خرد نشده، اسلایسی
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۵۰۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت (منجمد)، قابل ارایه بصورت کامل، مایه کوبیده
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت بی استخوان، مغز راسته، اسلایسی با استخوان، خرد شده پاک نشده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت سردست گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
گوشت سردست گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۵۰ گرم، ۳۰% قلوه گاه گوسفندی و ۷۰% سردست گوساله بسته یبندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، ۷۰% گوشت گوساله و ۳۰% قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

قلم گوساله (اسلایس شده)

± ۵۰ گرم، با بهتر۲یا۳ اسلایس
قلم گوساله (اسلایس شده)

۲ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، گوشت گرم شترمرغ، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

مغز ران بدون استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بدون استخوان مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ گیلوگرم

۸۹,۳۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۹۰۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ گیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

شنیسل ران با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل ران با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، با طعم زعفران بدون هیچگونه مواد افزودنی
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۲۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت"
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۲۰۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۱۰۰ تومان

بال ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

بازو ساده مرغ

± ۵۰ گرم، تازه و منجمد
بازو ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۳۴,۶۵۰ تومان

سینه شنیسلی بی بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استراگانف
سینه شنیسلی بی بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

بلدرچین منجمد کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
بلدرچین منجمد کالی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد شرکت کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
کبک منجمد شرکت کالی

یک بسته (۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده خورشتی ریز و درشت، کامل
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده خورشتی ریز و درشت، کامل
سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان

۱ کیلوگرم

۹۶,۶۶۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۴۰۰ تومان

مغز ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت، کامل
مغز ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

مغز ران بوقلمون بی استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت، کامل
مغز ران بوقلمون بی استخوان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ، محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در روغن داغ قابل مصرف است.
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۲,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۸۷,۵۰۰ تومان

ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۷۷,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۱۲۹,۶۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۱۰۰ گرم، قابل ارایه بصورت سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده برش فیله ای، کامل
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، سایز ۴۰-۵۰، منجمد
میگو بی رگ و پوست

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۹,۰۰۰ تومان

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک مینیون فیله گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، طعم دار شده
استیک مینیون فیله گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

استیک سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت، آماده طبخ
استیک سینه زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

دل و جگر

جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، یک دست کامل شامل جگر ۲ عدد قلوه و ۱ عدد دل می باشد
جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفندی زی خوراک

یک دست کامل

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۳۷ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۶ تومان

تخم بلدرچین تلاونگ

۱۲ عددی
تخم بلدرچین تلاونگ

۱۵ عدد

۱۶,۹۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه، منجمد
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

کالباس استیک گوشت اسپریچو

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

کالباس استیک مرغ اسپریچو

کالباس استیک مرغ اسپریچو

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۲,۲۰۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

۹۰۰ گرم

۳۷,۸۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۲۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

± ۵۰ گرم
کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۷۴,۸۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
لازانیا گوشت فارسی

۵۵۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

کوفته سرآشپز فارسی

± ۵۰ گرم
کوفته سرآشپز فارسی

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

باقالا با پوست نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا با پوست نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۵,۹۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۴۴,۲۰۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)

یک بسته
عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

± ۵۰ گرم
کچاپ پلی اتیلن بیژن

۵۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس هزار جزیره بیژن (پت)

۵۱۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سس چیلی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس چیلی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سس خردل پلی اتیلن بیژن

سس خردل پلی اتیلن بیژن

۲۵۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۶۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۴,۳۵۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس مایونز موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز موشکی دلپذیر

۴۰۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

سس مایونز پت دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز پت دلپذیر

۹۶۴ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

سس سالاد رنچ دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد رنچ دلپذیر

۴۵۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

سس کچاپ موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاپ موشکی دلپذیر

۴۵۶ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس کچاپ کتابی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاپ کتابی دلپذیر

۷۰۹ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

± ۵۰ گرم
نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کشک شیشه ای کاله

± ۵۰ گرم
کشک شیشه ای کاله

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو ماهی ساده مکنزی

کنسرو ماهی ساده مکنزی

۱۸۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

گوجه خشک مزه دار شده در روغن ELF

± ۵۰ گرم
گوجه خشک مزه دار شده در روغن ELF

۵۰۰ گرم

۵۳,۷۸۶ تومان

زیتون موسیر در روغن پاکتی ELF

± ۵۰ گرم
زیتون موسیر در روغن پاکتی ELF

۷۰۰ گرم

۵۳,۷۸۶ تومان

خیار شور گریل حاوی سبزیجات در روغن ELF

± ۵۰ گرم
خیار شور گریل حاوی سبزیجات در روغن ELF

۶۰۰ گرم

۴۶,۵۰۵ تومان

زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

خيارشور ویژه دلپذير

± ۵۰ گرم
خيارشور ویژه دلپذير

۶۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خيارشور ممتاز دلپذير

± ۵۰ گرم
خيارشور ممتاز دلپذير

۶۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

± ۵۰ گرم
زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی مشکی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی مشکی

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۶,۳۹۸ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

نکتار آلبالو میهن

نکتار آلبالو میهن

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

دوغ میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ نعناع میهن

دوغ نعناع میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسي کولا

نوشابه قوطی پپسي کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

شیر کم چرب ساده اسکوئر میهن

شیر کم چرب ساده اسکوئر میهن

یک لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

شیر پرچرب ساده اسکوئر میهن

شیر پرچرب ساده اسکوئر میهن

یک لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

پنیر سفید پرستاره میهن

± ۵۰ گرم
پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

± ۵۰ گرم
پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی وکیوم کاله

± ۵۰ گرم
پنیر کبابی وکیوم کاله

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست سرشیردار میهن

± ۵۰ گرم
ماست سرشیردار میهن

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

خامه میهن

خامه میهن

۲۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سایر

پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

روغن مخصوص سرخ کردنی سمن

روغن مخصوص سرخ کردنی سمن

۱.۵ لیتر

۵۹,۵۰۰ تومان

روغن ذرت خالص مکنزی

روغن ذرت خالص مکنزی

۷۵۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی کرانچی اسکیکرز

کره بادام زمینی کرانچی اسکیکرز

۲۹۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

کرم کنجد پوپر

کرم کنجد پوپر

۱۸۵ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۶۷ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان