نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۷۵۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، ۷۰% گوشت گوساله، ۳۰% قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفند، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۱۳ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف ...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت مغز راسته، اسلایسی با استخوان، پاک شده خرد نشده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوسفندی

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

بال و بازو زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
بال و بازو زعفرانی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۴۶,۰۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
بال و بازو مکزیکی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۴۶,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۷۰,۹۰۰ تومان

گوشت قرمز

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفند، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت مغز راسته، اسلایسی با استخوان، پاک شده خرد نشده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت پاک شده خرد نشده، کامل، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۷,۲۲۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

سر دست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت پاک شده خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، استیکی، چرخ کرده، نواری باریک (مخصوص بیف ...
سر دست بی استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

کف دست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت پاک شده خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
کف دست بی استخوان گوساله

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف ...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده ، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، استیکی، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چنجه گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، ۷۰% گوشت گوساله، ۳۰% قلوه گاه گوسفندی، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۸۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، گوشت گوساله، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۷۵۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، گوشت گرم شتر مرغ، با بهترین کیفیت
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استرگانف، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

سینه مرغ بی پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه مرغ بی پوست با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازو مکزیکی

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

استیک سینه مرغ زعفرانی

± ۵۰ گرم، آماده طبخ
استیک سینه مرغ زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

بال مرغ ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال مرغ ساده

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

بازو مرغ ساده

± ۵۰ گرم، تازه و منجمد، با بهترین کیفیت
بازو مرغ ساده

۹۰۰ گرم

۳۴,۶۵۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات ، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازوی کبابی مخصوص زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازوی کبابی مخصوص زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

بال و بازوی زعفرانی مرغ مخصوص

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازوی زعفرانی مرغ مخصوص

۹۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

ساق بی پوست بوقلمون

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق بی پوست بوقلمون

۱ کیلوگرم

۸۶,۶۱۰ تومان

کبک وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کبک وکیوم کالی

یک بسته (۸۵۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ، محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در روغن داغ قابل مصرف است
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۲,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

شنیسل ران با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل ران با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

ماهی و میگو

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۱۲۹,۶۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۹۹,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، کامل، خرد شده برش فیله ای
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۸,۵۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، بسته بندی سایز ۲۱-۳۰، منجمد
میگو بی رگ و پوست

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

میگو

± ۵۰ گرم، سایز ۳۱-۴۰ دریازاد
میگو

۵۰۰ گرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک تیبون گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک تیبون گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

استیک تیبون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک تیبون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک اسوبکو گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده
استیک اسوبکو گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

استیک اسوبکو ساده گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک اسوبکو ساده گوساله

۱ کیلوگرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن ، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زرد چوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

استیک ری بای گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن ، زعفران ، نمک ، فلفل ، پودر سیر ، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک ری بای گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص ۱۵۰ گرمی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
برگر مخصوص 150 گرمی

۳ عددی

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۱۳ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۰ تومان

تخم کبک تلاونگ

تخم کبک تلاونگ

۶ عدد

۲۳,۹۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

ژامبون مرغ و قارچ ۶۰% میکائیلیان

ژامبون مرغ و قارچ 60% میکائیلیان

۲۵۰ گرم

۶۲,۴۰۰ تومان

ژامبون مرغ ۹۰% میکائیلیان

ژامبون مرغ 90% میکائیلیان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل انگشتی ۸۰% توری سولیکو

± ۵۰ گرم
سوسیس کوکتل انگشتی 80% توری سولیکو

۵۰۰ گرم

۵۹,۹۰۰ تومان

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس پاسترامی اسپریچو

کالباس پاسترامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

کالباس ژامبون مرغ اسپریچو

کالباس ژامبون مرغ اسپریچو

۲۵۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

سینه مرغ عمل آوری شده اسپریچو

± ۵۰ گرم
سینه مرغ عمل آوری شده اسپریچو

۴۰۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

کالباس استیک مرغ اسپریچو

کالباس استیک مرغ اسپریچو

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو اسپریچو

سوسیس چوریتسو اسپریچو

۳۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کابانوسی اسپریچو

سوسیس کابانوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

کراکف اسپریچو

کراکف اسپریچو

۳۵۰ گرم

۸۸,۹۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو وکیوم اسپریچو

± ۵۰ گرم
سوسیس باربیکیو وکیوم اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس بلونیا اسپریچو

± ۵۰ گرم
سوسیس بلونیا اسپریچو

۵۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

کالباس اشپک اسپریچو

کالباس اشپک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۰,۵۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ممتاز ۸۰% فارسی

کالباس خشک ممتاز 80% فارسی

۲۵۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ۶۰% فارسی

کالباس خشک 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

هات داگ ساده فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ ساده فارسی

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیری فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ پنیری فارسی

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

کالباس تیرنگ وکیوم سولیکو

کالباس تیرنگ وکیوم سولیکو

۳۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

سوجوک وکیوم اسپریچو

سوجوک وکیوم اسپریچو

۳۵۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

کباب لقمه ۷۰% زی پرو

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی پرو

۵۰۰ گرم

۴۶,۸۴۷ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۲,۲۰۰ تومان

لقمه پیتزا زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه پیتزا زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۲۰۰ تومان

فلافل کنجدی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از نخود اصل کرمانشاهی (بدون تقلب و استفاده از سیب زمینی) و تزیین شده با کنجد محصول به صورت منجمد نیمه آم...
فلافل کنجدی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

± ۵۰ گرم، تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات، محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

۷۵۰ گرم

۳۳,۷۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

± ۵۰ گرم
کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

کتلت گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

کوفته سرآشپز فارسی (کوفته تبریزی)

± ۵۰ گرم
کوفته سرآشپز فارسی (کوفته تبریزی)

۵۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

۷۵۰ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

۹۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده فارسی

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات وجینا نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات وجینا نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)

یک بسته
عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی پت بدون چربی بیژن

سس ایتالیایی پت بدون چربی بیژن

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست پت بیژن

± ۵۰ گرم
سس سالاد با ماست پت بیژن

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس کباب باربیکیو بیژن

سس کباب باربیکیو بیژن

۲۹۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس چیلی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس چیلی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس انار سالادی بطری کاله

سس انار سالادی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

سس مایونز موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز موشکی دلپذیر

۴۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

سس کچاپ موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاپ موشکی دلپذیر

۴۵۶ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس کچاب موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاب موشکی دلپذیر

۷۰۹ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

پودر سوخاری پانکو وایت

± ۵۰ گرم
پودر سوخاری پانکو وایت

۱ کیلوگرم

۶۴,۵۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

± ۵۰ گرم
نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی گریندری دلفین

نمک دریایی گریندری دلفین

۳۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو نخود سبز خوشبخت

± ۵۰ گرم
کنسرو نخود سبز خوشبخت

۳۸۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

کنسرو خوراک بادمجان مکنزی

کنسرو خوراک بادمجان مکنزی

۳۸۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت

کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت

۳۸۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سالاد الویه کالباس فارسی

سالاد الویه کالباس فارسی

۲۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

سالاد الویه مرغ فارسی

سالاد الویه مرغ فارسی

۲۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

ترشی زیتون هالوپینو گل باز

± ۵۰ گرم
ترشی زیتون هالوپینو گل باز

۵۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

ترشی فلفل گلدن چیلی گل باز

± ۵۰ گرم
ترشی فلفل گلدن چیلی گل باز

۵۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه مکنزی

± ۵۰ گرم
خیارشور سوپر ویژه مکنزی

۶۸۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

خيارشور ویژه دلپذير

± ۵۰ گرم
خيارشور ویژه دلپذير

۶۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خيارشور ممتاز دلپذير

± ۵۰ گرم
خيارشور ممتاز دلپذير

۶۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور شیشه با هسته درشت بیژن

± ۵۰ گرم
زیتون شور شیشه با هسته درشت بیژن

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نان

خمیر پیتزا رشد

± ۵۰ گرم
خمیر پیتزا رشد

۴۸۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

پودر خمیر پیراشکی رشد

± ۵۰ گرم
پودر خمیر پیراشکی رشد

۴۸۵ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ

۲۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نان غنی شده باشهد خرما دارچین اورنگ

± ۵۰ گرم
نان غنی شده باشهد خرما دارچین اورنگ

۴۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

نان سنتی غنی شده بادانه کینوآ اورنگ

نان سنتی غنی شده بادانه کینوآ اورنگ

۳۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ

± ۵۰ گرم
نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ

۴۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

خمیر پیراشکی پمینا

± ۵۰ گرم
خمیر پیراشکی پمینا

۵۰۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

نان نیمه آماده پیتزا

نان نیمه آماده پیتزا

۳۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

ماء الشعیر هلو ایستک پت یک لیتر

ماء الشعیر هلو ایستک پت یک لیتر
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر آناناس ایستک پت یک لیتر

ماء الشعیر آناناس ایستک پت یک لیتر
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر انار ایستک پت یک لیتری

ماء الشعیر انار ایستک پت یک لیتری
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر کلاسیک ایستک پت یک لیتر

ماء الشعیر کلاسیک ایستک پت یک لیتر
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر هلو ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر هلو ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر آناناس ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر آناناس ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر استوایی ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر استوایی ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر انار ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر انار ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر لیمو ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر لیمو ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر قهوه ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر قهوه ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر توت فرنگی ایستک شیشه ۳۲۰میلی لیتر

ماء الشعیر توت فرنگی ایستک شیشه 320میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی پیناکولادا پت سن ایچ

نوشیدنی پیناکولادا پت سن ایچ

۷۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

کول آلبالو سن ایچ

کول آلبالو سن ایچ

یک لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

کول پرتقال سن ایچ

کول پرتقال سن ایچ

یک لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

مالت کلاسیک سن ایچ

مالت کلاسیک سن ایچ

یک لیتر

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی مشکی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی مشکی

۲۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه کولا پت کوکا کولا

نوشابه کولا پت کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت لیمویی

نوشابه قوطی اسپرایت لیمویی

۳۳۰ میلی لیتر

۷,۱۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکا کولا

نوشابه شیشه ای کوکا کولا

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت لیمویی

نوشابه شیشه ای اسپرایت لیمویی

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۲,۲۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۹,۱۰۰ تومان

نکتار آبمیوه آناناس میهن آناناس

نکتار آبمیوه آناناس میهن آناناس

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

نکتار آبمیوه میهن انگور قرمز

نکتار آبمیوه میهن انگور قرمز

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

دوغ میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ ترش میهن

دوغ ترش میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کباب و دیزی میهن

دوغ کباب و دیزی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی میهن

دوغ محلی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده (ویژه) میهن ۵۰۰ گرم

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده (ویژه) میهن 500 گرم
۷۸,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزای پروسس رنده شده میهن ۱۸۰ گرم

پنیر پیتزای پروسس رنده شده میهن 180 گرم
۲۶,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا مخلوط مطهر ۵۰۰ گرم

پنیر پیتزا مخلوط مطهر 500 گرم
۶۸,۹۰۰ تومان

پنیر پیتزا ساده مطهر ۵۰۰ گرم

پنیر پیتزا ساده مطهر 500 گرم
۶۶,۳۰۰ تومان

پنیر پستو ورقه ای کاله

پنیر پستو ورقه ای کاله

۱۸۰ گرم

۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر پارمسان ورقه ای کاله

پنیر پارمسان ورقه ای کاله

۱۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پنیر گودا ورقه ای کاله

پنیر گودا ورقه ای کاله

۱۸۰ گرم

۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر سفید پرستاره میهن

± ۵۰ گرم
پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

ماست ست پرچرب میهن

± ۵۰ گرم
ماست ست پرچرب میهن

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

ماست سنتی میهن

± ۵۰ گرم
ماست سنتی میهن

۹۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

± ۵۰ گرم
پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی وکیوم کاله

± ۵۰ گرم
پنیر کبابی وکیوم کاله

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

± ۵۰ گرم
ماست ست کم چرب میهن

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم
۹,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

± ۵۰ گرم
برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۶۰۰ تومان

روغن زیتون فرابکر ارگانیک OAB

روغن زیتون فرابکر ارگانیک OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان