نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
فیله ساده مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۶۹,۷۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۷,۵۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم،طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۱ کیلوگرم

۵۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت،
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۷,۲۰۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفندقابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی درشت و چرخ کرده با بهترین کیفیت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده (خرد نشده)، اسلایسی، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

ماهی قزل آلا کامل

± ۱۰۰گرم، کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده فیله ای
ماهی قزل آلا کامل

۱.۵ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
فیله ساده مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۶۹,۷۰۰ تومان

گوشت قرمز

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفندقابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی درشت و چرخ کرده با بهترین کیفیت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، کبابی، با بهترین کیفیت
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده (خرد نشده)، اسلایسی با استخوان، با بهترین کیفیت
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، کامل، پاک شده (خرد نشده)، اسلایسی، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت، قیمت هر کیلو ۱۷۰,۰۰۰
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت، قیمت هر کیلو ۱۶۵,۰۰۰
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف ا...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سردست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
سردست بی استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، بسته بندی
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

قلم گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
قلم گوساله

۲ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، سردست گوساله قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت،
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۷,۲۰۰ تومان

چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۵۰۰ تومان

کتلت گوشت فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۷۴,۸۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

گوشت چرخ کرده مرغ

± ۵۰ گرم، سینه مرغ چرخ کرده با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مرغ

یک کیلوگرمی

۶۸,۵۰۰ تومان

چرخکرده بوقلمون

چرخکرده بوقلمون
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۱ کیلوگرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم،طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت، بسته بندی
جوجه کبابی ران سیر و کره

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران باربیکیو

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزیجات

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال مرغ ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال مرغ ساده

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

جوجه ران باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه ران باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۱ کیلوگرم

۵۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

۱ کیلوگرم

۵۳,۲۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱ کیلوگرم

۴۹,۶۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

شنیسل ران با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل ران با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو ، پیاز ، نمک و فلفل با بهترین کیفیت"
جوجه کبابی سینه باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
جوجه محلی وکیوم کالی

یک بسته

۱۱۵,۰۰۰ تومان

غاز محلی کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
غاز محلی کالی

یک بسته

۳۱۰,۰۰۰ تومان

خروس محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
خروس محلی وکیوم کالی

یک بسته

۲۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
مرغ محلی وکیوم کالی

یک بسته

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بلدرچین منجمد کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بلدرچین منجمد کالی

۷۰۰ گرمی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
کبک منجمد کالی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرمی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

مغز ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل آلا کامل

± ۱۰۰گرم، کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده فیله ای
ماهی قزل آلا کامل

۱.۵ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۱۰۰گرم، کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده فیله ای
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵ کیلوگرم

۱۴۸,۵۰۰ تومان

ماهی سی بس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ماهی سی بس

۴۵۰ گرم منجمد

۱۹۲,۵۰۰ تومان

۷۵۰ گرم منجمد

۲۸۶,۰۰۰ تومان

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، سایز ۴۰-۵۰، منجمد
میگو بی رگ و پوست

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۴۴,۵۰۰ تومان

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۵۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۶,۱۵۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، ۳ عدد همبرگر ویژه در مجموع ۵۰۰ گرم همبرگر خانگی ویژه ۱۰۰% گوشت منجمد
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه، منجمد
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

سوجوک وکیوم اسپریچو

سوجوک وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس پاسترامی اسپریچو

کالباس پاسترامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۹۰ درصد
کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو اسپریچو

سوسیس چوریتسو اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو اسپریچو

± ۵۰ گرم
سوسیس باربیکیو اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

۳۰۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کالباس اشپک اسپریچو

کالباس اشپک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۰,۵۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ممتاز ۸۰% فارسی

کالباس خشک ممتاز 80% فارسی

۲۵۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ ۶۰% فارسی

کالباس مرغ 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۲,۲۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۲,۴۰۰ تومان

سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی خلال نوبر سبز (منجمد)

۷۵۰ گرم

۲۸,۸۵۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز (منجمد)

۹۰۰ گرم

۳۷,۸۵۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۸۵۰ تومان

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۵,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

± ۵۰ گرم
تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

لقمه پیتزا زی خوراک

محصول تهیه شده از گوشت گوساله و پنیر پیتزا محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه پیتزا زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۶,۹۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۲۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

± ۵۰ گرم
کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره بطری دایره ای

سس هزار جزیره بطری دایره ای

۴۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

سس مایونز پت دلپذیر

سس مایونز پت دلپذیر

۱.۸۷۰ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۹۶۴ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سس ماست بیژن

سس ماست بیژن

۴۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس گوجه فرنگی تند بطری دایره ای کاله

سس گوجه فرنگی تند بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس چیلی دلپذیر

سس چیلی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس مایونز کم چرب پت دلپذیر

سس مایونز کم چرب پت دلپذیر

۴۶۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

سس سالاد رنچ دلپذیر

سس سالاد رنچ دلپذیر

۴۵۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری پانکو نارنجی

پودر سوخاری پانکو نارنجی

۱ کیلوگرم

ناموجود

پودر سوخاری ساده پانکو

وایت
پودر سوخاری ساده پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۶۰۰ تومان

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو شترمرغ طبیعت

کنسرو شترمرغ طبیعت

۱۸۰ گرم

۵۳,۹۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور ویژه با هسته بیژن (شیشه ای)

زیتون شور ویژه با هسته بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف طعم کولا

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف طعم کولا

۲۵۰ میلی لیتر

۱۳,۷۳۴ تومان

نوشیدنی انرژی زا شیشه ای هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا شیشه ای هپی لایف

۲۵۰ میلی لیتر

۱۵,۸۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شیشه ای هایپ

نوشیدنی انرژی زا شیشه ای هایپ

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ زیرو

موجود نداریم
نوشیدنی انرژی زا هایپ زیرو

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

نوشابه کولا پت کوکا کولا

نوشابه کولا پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

ا۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

ا۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه لیمویی قوطی فانتا

نوشابه لیمویی قوطی فانتا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۵۰۰ میلی

۱۵,۸۳۹ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

۲۵۰ میلی

۱۳,۷۳۴ تومان

۵۰۰ میلی

۲۴,۸۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا بدون قند هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا بدون قند هپی لایف

۲۵۰ میلی

۱۳,۷۳۴ تومان

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

۱.۵ لیتر
دوغ میهن
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر
دوغ سنتی میهن
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ ترش میهن

۱.۵ لیتر
دوغ ترش میهن
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ کباب و دیزی میهن

۱.۵ لیتر
دوغ کباب و دیزی میهن
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر سفید پرستاره میهن

پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی وکیوم کاله

پنیر کبابی وکیوم کاله

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

ماست ست کم چرب میهن

۱,۵۰۰ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم
۹,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

روغن هسته انگور OAB

روغن هسته انگور OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

± ۵۰ گرم
برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۶۰۰ تومان

جو دوسر پرک درشت او آ ب

± ۵۰ گرم
جو دوسر پرک درشت او آ ب

۵۰۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان